Debatindlæg 2021

6/januar 2021 sendt til de 2 lokalaviser samt FAA

Af Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti
“ Ak ja, hvad sagde jeg? Hvor går mange dog glip af meget, hvis man kun læser overskrifterne. En overskrift er til for at fange en interesse, og det må man sige, min overskrift om “der findes ikke noget værre end rygter” tilsyneladende har gjort. Så meget, at man ikke læser meget andet end selve overskriften.
Jeg er dog glad over, at man viser mig den tiltro at gøre mig til borgmesterkandidat. Det er da en nyhed af dimensioner, der dog ikke har sin rigtighed.
Dernæst er jeg vel ikke for sent ude ved at forhøre mig på Christiansborg om forhold i forbindelse med vores broer. Alle ved vel, eller burde vide, at det tidligere byråds beslutning for år tilbage ang brugerbetaling på Kronprinsesse Marys Bro har det nuværende byråd ingen indflydelse på. En stor del af det nuværende byråd var ikke engang med, da beslutningen blev taget. Som jeg skrev i mit tidligere indlæg, er det eneste vi som lokalpolitikere i dag kan gøre, hele tiden at lægge pres på hver vores folketingspolitikere for at forsøge at påvirke ministeren til at ændre på det meningsløse, at der er brugerbetaling. Det er det, jeg bl.a. refererer til. For Dansk Folkeparti er lodret imod brugerbetalingen. Men så langt nåede læseren øjensynligt ikke!”

7/januar 2021 sendt til de 2 lokalaviser samt FAA

Tak for en fantastisk indsats i et svært år med Corona.
Af Inge Messerschmidt, formand Velfærdsudvalget, Dansk Folkeparti
Jeg vil allerførst ønske godt nytår.
Så fik vi taget afsked med 2020, som for de fleste af os har været et prøvelsernes år.
Som formand for Velfærdsudvalget vil jeg gerne sige tak for den kæmpe indsats til alle medarbejdere på plejehjem, daghjem, Døgnplejen, rehabilitering, genoptræning, hjælpemiddeldepot mv. Både SSA, SSH, sygeplejersker, hjemmehjælpere samt alle andre der har været med til at få livet og hverdagen til at fungere i årets løb for vores svageste medmennesker. Et år der har betydet afsavn, isolation, ensomhed og utryghed for rigtig mange.
Det har været trist at følge de konsekvenser, de mange restriktioner har medført for mange mennesker.
Midt i alt dette har vores fantastiske medarbejdere gjort en helt fantastisk og enestående indsats. I har rent ud sagt passet og givet omsorg, hvilket har betydet, at vores ældre og svageste har holdt ud.
Men situationen har medført lige så meget utryghed for jer selv og jeres familier og besværliggjort jeres arbejdsdag. Så selv om nogen siger, det er jeres arbejde, så fortjener i den største anerkendelse. Kæmpe tak! Jeg ønsker for alle, at 2021 bliver et langt bedre år, hvor vi igen kan mødes og have den menneskelige kontakt, der er så vigtig for os alle. På ældreområdet trænger vi i den grad til at få åbnet vores aktivitetshuse, cafeer, plejehjem og alt det andet, der skaber livsindhold og livsglæde for så mange. Vi passer på og følger reglerne, men vi er klar til at handle og åbne, så snart vi må.

 

29/januar 2021 sendt til aviserne

Af Inge Messerschmidt, gruppeformand, Dansk Folkeparti (O)
Dette er lige til højrebenet?
 
Dansk Folkeparti har tidligere i byrådssalen rejst flaget for mere og anderledes borgerinddragelse, end det vi er vant til. Vi er af den overbevisning, at det vil være til gavn for os alle, hvis vi i visse situationer, ved visse projekter, åbner op for inddragelse af borgere, der viser interesse for og har kompetencer inden for et specifikt emne/projekt. Eller sagt med andre ord; har en anden viden end den vi har.
Hr Ole Sommerfeldt Andersen kommer i sit debatindlæg “Hvad vil man med havnen? Vil man være gæstfri - eller fri for gæster? med forslag til, hvad vi kan gøre, for at Frederikssund Havn bliver mere brugervenlig. Ole Sommerfeldt Andersen mener, at kommunens beslutning om at banke nye pæle ned ikke er nok. Der skal yderligere tiltag til for at gøre havnen så ekstra tiltalende, at den byder sejlerne velkommen.
Dansk Folkeparti har meget fokus på, at det kan være rigtig givende at tage imod de kompetencer - f.eks i denne sag - der kan bidrage til noget endnu bedre.
Vi er helt med på, at der kan være restriktioner, bestemmelser og økonomi, der skal tages hensyn til. Men alligevel.
Så stor opfordring til udvalget om at se positivt på borgerforslaget og tage initiativ til at inddrage borgeren. Grib bolden!
 
Men det handler om at turde og give slip.
 

2/februar 2021 sendt til aviserne

MakerVærket - en ny og anderledes form for skolegang!

 
Af Inge Messerschmidt, gruppeform. DF, medlem af uddannelsesudvalget
Da jeg første gang sammen med uddannelsesudvalget fik projekt MakerVærket præsenteret, tænkte jeg, hold da op, det er godt nok teknisk, og måske lidt på månen. For mig ihvertfald.
Men for hver gang vi i udvalget har arbejdet med det, giver det mere og mere mening.
Endelig en helt ny og anderledes måde at gå i skole på!
Det, som er vigtigt for os både i udvalget men generelt i byrådet, er, at vi tør nytænke, selv om det er abstrakt.
At vi tør træde ind i et fremmed rum. For selv om vi måske ikke er dus med teknik og IT - nogle af os - så er det her, de unge mennesker har hjemme. 
MakerVærket er et stort projekt, der kun kan gøre det mere spændende at gå i skole.
“Fremtidens Skole”, kan man kalde det.
For de unge menneske der normalt ikke kan lide at gå i skole, fordi de har forskellige faglige eller sociale udfordringer, rammer dette projekt måske lige netop deres kompetencer. De finder måske lige netop det, de er gode til, og som de interesserer sig for.
Vi kan læse at “projektet vil kunne løfte elevernes kapacitet indenfor innovation, kreativitet, designtænkning og projektbaseret læring”.
 
  • at finde en sammenhæng mellem teknologiforståelse/IT og virkelige problemstillinger inden for erhvervslivet
  • at få øjnene op for nye og spændende tilgange til det at få sig en uddannelse
  • at opleve, at de kan arbejde med noget, de forstår sig på og kan finde ud af
  • at det at få en uddannelse faktisk giver mening
  • at opdage hvad det er, der foregår ude i samfundet
 
Og at der allerede nu er så mange og forskellige virksomheder, der er med i projektet er fantastisk.
 
Det er ikke kun de unge mennesker på Campus, der vil få glæde af det. De mobile enheder, der kan transporteres ud til skolerne i hele kommunen, betyder at rigtig mange kan få glæde af det. Kan få øjnene op for, hvilke uddannelsesmuligheder der er.
 
På den måde kan de opleve, hvad det vil sige at være med til at løse en specifik opgave i en virksomhed.
Det er noget helt andet end den erhvervspraktik på 1-2 uger, som vi alle kender til.
 
Med mine øjne kan de unge mennesker glæde sig. De er heldige at få den mulighed.

26/februar 2021 sendt til lokalaviserne

“Dansk Folkeparti foreslår nytænkning på handicapområdet.
Af Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti (O)

Med Kommunalreformen i 2007 blev handicapområdet lagt ud til kommunerne.

De mange forskellige former for handicap er ofte en stor udfordring for kommunen. Man mangler ekspertise, fordi sager om fysisk eller psykisk handicap ofte er så specialiserede, at der måske kun findes enkelte borgere i samme situation i hver kommune.
Det afspejles tydeligt i medierne. Og i de henvendelser vi byrådspolitikere jævnligt modtager.

Bevægelsen #enmillionstemmer kæmper for retssikkerhed for mennesker med handicap og psykisk sårbarhed samt deres pårørende. Bevægelsen foreslår, at Handicapområdet skal væk fra kommunerne, og har rejst forslaget som borgerforslag til Folketinget. At der er behov for nytænkning er tydelig, da forslaget meget hurtigt opnåede de obligatoriske 50.000 stemmer.

Dansk Folkeparti mener, at det bliver alt for uoverskueligt, hvis handicapområdet kommer helt væk fra kommunerne. Regionen f.eks er alt for stor. Sagsbehandlingen kommer alt for langt væk fra borgerne.

Derfor foreslår Dansk Folkeparti, at vi i Frederikssund Kommune skal nytænke inden for handicapområdet. Vi foreslår, at kommunerne i stedet arbejder sammen. I tværkommunale samarbejder.

Hvis kommuner går sammen i fællesskaber på 4-5, vil det være stort nok til at oparbejde en god ekspertise til at håndtere de komplekse sager, men alligevel lille nok til at kunne bevare forbindelsen og nærheden til den enkelte borger.

Både ekspertise og nærhed er vigtige for at yde den optimale støtte og rådgivning, som den enkelte har behov for, samt at stimulere og give familierne omkring borgerne værktøjer til at gå igennem udfordringerne, der venter.

Dansk Folkeparti har rejst en sag på byrådets dagsorden om, at administrationen igangsætter en undersøgelse af muligheden for at flytte handicapområdet fra Frederikssund Kommune og over i et tværkommunalt samarbejde med 3-4 andre kommuner med en overordnet tilsynsmyndighed. Kommuner f.eks beliggende i det gamle Frederiksborg Amt.

Det bliver spændende, om byrådet tager imod Dansk Folkepartis forslag.“

26/februar 2021

Frederikssund bymidte låses af biler
“Af Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti (O)
Det er fantastisk, hvilken interesse der er for at bygge nyt i Frederikssund Kommune.
Det ene byggeprojekt efter det andet bliver vi præsenteret for i byrådet. Højde, drøjde og udseende er der mange forskellige holdninger til. Det har vi også i Dansk Folkeparti, men det er ikke det, mit indlæg handler om.
 
Vi bliver nødt til at forholde os til, at hver gang der færdiggøres et boligprojekt i Frederikssund bymidte, så følger der biler med.
 
Biler, der er rigtig mange af i forvejen.
 
Jeg er efterhånden alvorligt bekymret for trafikafviklingen i Frederikssund By.
 
 
Dansk Folkeparti har påpeget det rigtig mange gange. Men hver gang får vi at vide, at der ikke er noget problem, da boligerne ligger stationsnært.?
Der er dog ingen, der skal bilde os ind, at fordi borgere bebor en lejlighed i Frederikssund bymidte, så ejer og bruger de ikke en bil. Det er noget pjat.
 
Pt har vi i udsigt til, at der bygges/skal bygges følgende steder:
 
Byggeri ved Attendo, Lærkevej. Ved siden af Lidl. På Fiomagrunden. Ved den gamle Irmagrund på hjørnet af Lundevej/Kocksvej. Byggeri ved det gamle posthus/Tværstræde. Viuffs byggerier Falkenborgvej/Kocksvej. Selve Kocksvej og sidst byggeriet bag ved bowlinghallen.
Mange boliger med mange biler.
 
Nu foreslås det så også, at motorvejen skal gå helt ud til Willumsensvej. Så Strandvangen lukkes af.
 
Det giver bare ingen mening!
 
Vi må have en overordnet plan, så vi kan få de trafikale udfordringer ordentligt afdækket, og hvis ikke være på forkant med problemstillingerne (det er lidt sent), så få det tydeliggjort, at der er og hele tiden bliver flere udfordringer. Ellers låser vi byen inde.
 
Dansk Folkeparti har forespurgt formanden for Plan- og Miljøudvalget, om der er mulighed for, at byrådet kan blive præsenteret for en nærmere analyse af trafikken og mængden af biler. Det ses der velvilligt på, så vi ser frem til en grundig gennemgang af udfordringerne.”

 

28/marts 2021

Så skete det igen!

Af Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti
Utryghed, overfald, voldsdominans, knivstik osv osv.
Igen kan vi læse om et overfald. Denne gang to teenagere der overfalder og knivstikker en 50-årig mand på Frederikssund Station.
Hvad er det, der sker for disse unge mennesker?
Er det manglende respekt for andre mennesker?
Er det manglende opmærksomhed fra deres forældre, der tilsyneladende ikke aner, hvad deres børn render rundt og laver?
Er det manglende konsekvens bag handlingerne der gør, at det er helt legalt at have knive på sig i bybilledet og også bruge dem?
Som Dansk Folkeparti tidligere har foreslået, har vi brug for at statuere et eksempel. En konsekvens der kan mærkes og som får disse utilregnelige unge mennesker til at forstå, at har man fået lov til at bo i Danmark, så skal man indordne sig under vores love og regler.
At man ikke bare kan rende rundt og overfalde og stikke folk ned, som man har lyst til.
Dansk Folkeparti vil ikke tie det ihjel. Vi mener, den totale mangel på respekt for danskere og den dominansvold, der bliver mere og mere fremherskende, den skal der slås hårdt ned på.
Derfor bakker Dansk Folkeparti i Frederikssund fuldt ud op om det forslag, som Peter Skaarup, der er partiets gruppeformand, kom med på Dansk Folkepartis seneste årsmøde.
At der skal indføres familieansvar, der betyder, at hele familien skal kunne hjemsendes, hvis en ung indvandrerdreng/pige udøver kriminalitet.
 
Er der først statueret et eksempel, hvor konsekvensen er, at hele familien bliver
hjemsendt, tænker man sig måske om næste gang.

 

30/marts 2021

For meget ”Big Brother”, der overskrider den personlige frihed!

Af Inge Messerschmidt, gruppeformand, Dansk Folkeparti, Frederikssund Byråd

Fra 1/august er det ikke mere tilladt at ryge i arbejdstiden i Frederikssund Kommune. Ej heller på hjemmearbejdspladsen. Du må ikke ryge på vej til arbejde. Har du arbejdstøj på med Frederikssund Kommunes logo, må du ikke ryge før/efter arbejde.  Når du ryger, må du fremover ikke kunne kædes sammen med Frederikssund Kommune.

”Det sker for at sikre attraktive borgerrettede tilbud og arbejdspladser, hvor både borgere og medarbejdere kan færdes i røgfri miljøer. Samtidig er medarbejderne kommunens ansigt udadtil og rollemodeller over for især kommunens børn og unge.”

Dansk Folkeparti mener ikke, vi kan pålægge eller tvinge medarbejdere, der ryger til ikke at ryge i arbejdstiden. Tvang er aldrig godt!

I stedet skal vi inspirere. Motivere. Det når vi langt længere med.  Men det skal gå af frivillighedens vej, hvilket har vist sig allerede at fungere.

”I alt har 31 ud af 50 arbejdspladser indført røgfri arbejdstid (svarende til 62 %), og i alt har 54 % af kommunens medarbejdere i dag røgfri arbejdstid”, hvilket er sket af frivillighedens vej på den enkelte arbejdsplads uden politisk besluttede retningslinjer.

I Frederikssund Kommune er det et stort issue at sikre den attraktive og gode arbejdsplads. Det mener et stort flertal i byrådet gøres ved at godkende de nye retningslinjer, der beskriver rygepolitikken.

Men hvordan bliver arbejdspladsen fra 1/august? Skal vi begynde at angive hinanden? Skal medarbejdere, der i stressede situationer har brug for en cigaret, gå rundt og gemme sig med dårlig samvittighed?

Iflg. retningslinjerne kan rygning  i yderste konsekvens efter 1/august medføre en fyreseddel!!!

Det er fint, at vi fokuserer på medarbejdernes sundhed. Men disse retningslinjer er for meget Big Brother!

Hvis vi virkelig vil gøre op med rygning, skal vi efter Dansk Folkepartis mening gå en helt anden vej. Men det tager tid. Vi kan ikke ændre en kultur på 4 måneder. Vi skal starte helt nede i indskolingen med at lære børnene, at det er sundhedsskadeligt at ryge, så børnene får en forståelse af, hvad konsekvensen og følgerne er. Børn er meget modtagelige, og kan vi intensivt oplyse om rygning, vil det kunne virke præventivt.

Det handler ikke om, at vi ikke anerkender, at det er sundhedsskadeligt at ryge. Slet ikke. Alle ved, det er usundt. Men det er der også andet, der er.

Et spørgsmål, der nu selvfølgeligt presser sig på, er: ”Hvad bliver det næste?”

Skal vores BMI sættes i fokus? Må vi ikke være tykke eller overvægtige, hvis vi skal være kommunens billede udadtil?

Eller må vi fremover ikke drikke kaffe? For meget kaffe medfører forhøjet blodtryk og kan derfor også være sundhedsskadeligt.

Retningslinjer som disse leder mine tanker hen på bogen ”De hvide mænd”, af Kenneth Bøgh Andersen, hvor der ikke er plads til at være anderledes!

Vi skal passe på vores gode medarbejdere, ikke skræmme dem væk!

 

2/april 2021

“Der er åbning på vej!
Af Inge Messerschmidt, gruppeformand, Dansk Folkeparti
Klimadebatten raser. Også i Frederiksund, hvor byrådet netop har sendt et forslag til Affaldsplan i høring.
Gennem de seneste 4 år har Dansk Folkeparti rejst ønsket om en grenplads i Slangerup.
En grenplads, der udover at spare tid for haveejere i Slangerup, vil begrænse mængden af biler til genbrugspladsen i Frederikssund, men også vil kunne sætte et positivt fingeraftryk på de CO2 mål, som Frederikssund Kommune har sat sig frem mod 2030.
Mange biler vil ikke mere skulle køre fra Slangerup til genbrugspladsen i Frederikssund.
Men hver gang Dansk Folkeparti har rejst ønsket i budgetforhandlingerne, er det blevet nedprioriteret af de andre partier.
Derfor er det med stor glæde at kunne læse i det forslag til Affaldsplan 2021-2030, som byrådet netop har sendt i høring, at der lægges op til at lytte mere til borgerønsker om “bla. flisordninger, decentrale ubemandede haveaffaldspladser og henteordninger, som står på ønskelisten hos borgerne.”
Samtidig er målet i forslaget til Affaldsplanen “At øge mængden af haveaffald, der genbruges på egen matrikel.”
Det er fint med disse mål, men vi bliver nødt til samtidig at være på forkant med de udfordringer, dette også vil medføre. Skal vi alle til at have kompostbunker i haven, kan mængden af dræbersnegle eksplodere igen. (Vi har samlet næsten 30.000 dræbersnegle i egen have gennem årene, og har fået antallet ned på ganske få hvert år).
En anden udfordring kan være, at der så vil blive henkastet meget mere haveaffald på rastepladser mv rundt om i kommunen.
Så hvordan håndterer vi det?
Det er fint med gode målsætninger og intentioner, men vi bliver samtidig nødt til at kunne håndtere bagsiden af medaljen også.
Dansk Folkeparti ser frem til at læse de mange høringsvar og at følge den videre proces.“

 

8/april 2021

Af Inge Messerschmidt, formand for Velfærdsudvalget, DF (O)
Vaccinationssted i Frederikssund - ja tak!
Dansk Folkeparti i Frederikssund har rettet henvendelse til egne medlemmer af Region Hovedstaden med hensyn til oprettelse af vaccinationcenter i Frederikssund.
Dette er gjort efter flere henvendelser fra frustrerede ældre medborgere, der ikke kan finde rundt i den jungle, de føler, det er at finde tid og sted - samt lige så vigtigt - transport til det vaccinationssted de er henvist til ofte langt væk fra Frederikssund.
Ikke alle kan transportere sig selv. Ikke alle kan bruge den offentlige transport. Ikke alle har familie tæt på, som kan være behjælpelige.
De vaccinationssteder der henvises til, ligger for manges vedkommende rigtig langt væk, hvilket kan medføre, at man fravælger en vaccine, fordi det er for besværligt eller helt uoverkommeligt.
Vi krydser fingre for at Region Hovedstaden tilgodeser Frederikssund med et vaccinationssted til glæde for rigtig mange - både fra Frederikssund men også fra kommuner rundt omkring os.

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

08.11 | 13:22

Hej Christine. Alle fire børn trives og har en stabil hverdag, og
bor hos os, mormor og morfar, der er blevet netværksplejefamilie. Tak for dine tanker.

...
08.11 | 11:50

Kære Inge,
Nu er det snart 1 år siden, at du mistede din datter Line. Hvordan har hendes børn det idag og hvem passer dem? Tænker tit på Jer.

...
15.10 | 17:27

Kære Inge - er Mortens Aften opkaldt efter din søn?

...
16.07 | 18:19

Du har gjort et godt stykke arbejde med din søn, Morten! 👍 Vi håber han kan redde det danske folk fra at blive udskiftet med arabere og afrikanere!

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE