Dagbog 2020

11/januar 2020

Mødes jeg med Tobias og Gert for at få en opdatering på hvad der sker og for at få en snak omkring min tilbagevenden.

2/februar 2020

Seneste tilbagemelding hvis punktr der ønskes på dagsorden til generalforsamlingen. Intet modtaget

Jeg laver følgebrev samt dagsorden til generalforsamlingen så det er klar til kopiering

9/februar 2020

Jeg kopierer invitation og følgebrev til medlemmerne ang Generalforsamlingen

12/februar 2020

Mødes med Gert omkring min tilbagevenden samt medlemsarrangementet på mandag med Morten Messerschmidt og Martin Lidegaard i Elværket. Jeg ønsker selv at byde velkommen. 

14/februar 2020

Sender mail til kandidaterne om kandidatmøde

17/februar 2020

En god og velbesøgt aften med gode meningsudvekslinger mellem to politisk uenige folketingsmedlemmer

19/februar 2020

Mødes med Tobias for at blive sat ind i de vrserende sager. Bliver klar ovr jeg vender tilbage til et stormvejr mht plejehjemskapaciteten grundet Attendo.

20/februar 2020

Udsender dagsorden til bestyrelsesmøde i lokalforeningen

29/februar 2020

Jeg gør klar til bestyrelsesmødet på mandag

1/marts 2020

Jeg læser på kommende hegnsyn

Læser dagsorden til Velfærdsudvalget på tirsdag

Opdaterer min scrapbog

2/marts 2020

Jeg læser dagsorden til velfærdsudvalget

Jeg mødes igen med Tobias hvor jeg får ovrleveret de forsskellige vrserende sager. 

Jeg har møde med Mette ang hegnsyn

Vi afholder bestyrelsesmøde i lokalforeningen

3/marts 2020

Møde i velfærdsudvalget hvor der er sket en masse i forhold til Attendo og plejehjemskapaciteten. Vi blivr præsenteret for mulige besparelsesforslag hvilklet udvalget ikke er enige i. Det bliver ikke rart den nærmeste tid

4/marts 2020

Gøre klar til møde i uddannelsesudvalget senere i dag

Jeg begynder på min beretning til generalforsamlingen på tirsdag

5/marts 2020

Jeg bestiller smørrebrød til generalforsamlingen

Jeg henter nøgle til samme i Rejsestalden

Jeg er til generalforsamling i Allerød sammen med Michael hvor jeg er revisor og bliver genvalgt.

9/marts 2020

Forbereder hegnsyn til tirsdag og  onsdag

Forbereder dagsorden til Økonoudvalget da der er styregruppemøde senere i dag

Tobias og jeg har møde med ældrerådet om plejehjemspkapaciteten 

Styregruppen har aftalt møde med Lars. Han dukker ikke op og vi kører over til ham i stedet.

10/marts 2020

Jeg handler det sidste ind til generalforsamlingen i aften - kaffe og citronmåne.

Gør det sidste klar til hegnsyn

Gør klar til møde i økonomiudvalget i morgen

Der afholdes generalforsamling hvor jeg aflægger min beretning. Fint fremmøde og god stemning.

11/marts 2020

Sender dagsorden til konsituerende bestyrelsesmøde

Der afholdes hegnsyn

Vi har gruppeformandsmøde omkring plejehjemskapaciteten

Senere har velfærdsudvalget møde med gruppeformændene i forbindelse med samme

Temamøde ang byggeri af almene boliger i Vinge hvor jeg stadig har mine forbehold

Senere er der møde i økonomiudvalget

15/marts 2020

Læser dagsorden til formøde i velfærdsudvalget

16/marts 2020

Fortsætter læsning af dagsorden til formøde. Det er noget problematisk da alle børn er hjemme. 9 mand i huset kan godt mærkes.

17/marts 2020

Der afholdes formøde i velfærdsudvalget. Vi taler behov for skype møder. Det eer jeg ikke vild med, men det er nok en nødvendighed.

20/marts 2020

Karin, sekrtær, hjælper mig med at afprøve og finde ud af hvordan jeg afvikler et skypemøde

21/marts 2020

Sender budget, regnskab og referat til borgen fra generalforsamlingen

31/marts 2020

Holder skypemøde i velfærdsudvalget. Første gang jeg prøver dette. Hader det!

1/april 2020

Skypemøde i uddannelsesudvalget som jeg læser op på i løbet af dagen. Er hjemme, men det funge

2/april 2020

Er til stede i byrådssalen til et ekstraordinært byrådsmøde, der delvis afholdes som skypemøde

11/april 2020

Skypemøde i uddanneæsesudvalget ang genåbning af dagtilbud og skoler

16/april 2020

Møde med Tobias og Gert ang Lars.

Senere koordinationsmøde om hvordan vi angriber budgettet

17/april 2020

Ekstraordninært skypemøde i velfærdsudvalget ang corona

20/april 2020

Møde i styregruppen ang dagsorden til økonomiudvalget på onsdag

21/april 2020

Sender DF input til investeringsplanen mv til borgmesteren

22/april 2020

Skypemøde i økonomiudvalget

23/april 2020

Formøde i velfærdsmøde om dagsorden

Senere skypemøde med uddanneslesmudvalget og opvækstudvalget hvorefter vi holder ekstraordinært skypemøde i uddannelsesudvalget

24/april 2020

Der afholdes skypemøde mellem velfærdsudvalget og gruppeformændene ang plejehjemskapaciteten

25/april 2020

Laver dagsorden til bestyrelsesmøde i lokalafdelingen

27/april 2020

Koordinerende møde 

28/april 2020

Skypemøde i økonomiudvalget

Gør klar til byrådsmødet i morgen

29/april 2020

Jeg gør klar til byrådsmødet senere i aften hvor jeg er til stede i byrådssalen mens mødet skypes

4/maj 2020

Jeg henter printet dagsorden til Velfærdsudvalgsmødet i morgen der er via skype

Forbereder mødet i morgen

Har til aften koordinationsmøde i byrådsssalen med blå bloks formænd

5/maj 2020

Til morgen afholder vi velfærdsudvalgsmøde som skypemøde. Det er noget besværligt da vi ikke sidder fysisk over for hinanden. 

Læser dagsorden til uddannelsesudvalgsmødet i morgen

6/maj 2020

Uddannelsesudvalgsmøde som ligeledes afholdes som skypemøde. Har fået mødelokale på rådhuset da jeg ikke har ro hjemme oda vores netdækning ikke er optimal

7/maj 2020

Møde med samtlige udvalgsformænd hvor vi hvr især fortæller om hvad der rør sig i de enkelte udvalg. Ligeledes et skypemøde

11/maj 2020

Forbereder bestyrelsesmøde i lokalforeningen til i aften

Læser dagsorden til ØU hvor jeg skulle have været til koordinerende møde. Jeg er ikke indkaldt og derfor har jeg indkaldt til bestyrelsesmødet i aften som vi holder i kantinen for at holde afstanden.

Ekstraordinært skype møde i velfærdsudvalget

13/maj 2020

Ekstraordinært møde i uddannelsesudvalget som skypemøde

Om aftenen økonomiudvalgsmøde som skypemøde

18/maj 2020

Gruppemøde i styregruppen omkring vores prioriteringer i forhold til budget og anlæg

Taler ligeledes om boliger på Færgevej

19/maj 2020

Læser op på dagsorden til formødet i Velfærdsudvalget i morgen

20/maj 2020

Formøde i velfærdsudvalget

23/maj 2020

Arbejder på nyhedsbrev til medlemmerne af lokalforeningen

26/maj 2020

Sender pressemeddelelse til aviserne omkring vores grundlovsmøde i år der afholdes på en noget anden måde.

27/maj 2020

Temamøde forud for aftenens byrådsmøde der igen afholdes som skypemøde, hvor jeg sidder for mig selv

28/maj 2020

Møde i Handicaprådet der holdes i Byrådssalen

2/juni 2020

Møde i Velfærdsudvalget der afholdes som skypemøde

4/juni 2020

Finder talerstol og henter nøgle til Valhal så jeg efterhånden har det hele på plads i forhold til Grundlovsmødet i morgen

5/juni 2020

Grundlovsmøde der bliver en stor succes. De 3 talere, Tobias, Liselott Blixt og Morten Messerschmidt holdt hver især en super tale som blev videooptaget, redigeret og efterfølgende sendt ud på facebook. Nåede ud til rigtig mange , så perfekt. 

6/juni 2020

Har 3 vielser så jeg bruger en stor del af dagen på at køre fra sted til sted da de alle blev afholdt privat

9/juni 2020

Ekstraordinært uddannelsesudvalgsmøde der blev afholdt som skypemøde tidligt om morgenen

10/juni 2020

Har aftalt møde med Helle Hagemann omkring den mulige kommende gennedlukning, så vi evt kan være på forkant med det

11/juni 2020

Ekstraordinært skypemøde i Velfærdsudvalget, hvorefter jeg kørte til Asminderød Kro i Fredensborg hvor Kristian Thulesen Dahl havde indkaldt lokalformænd til det årlige møde. 

15/juni 2020

Skriver et indlæg til aviserne omkring Tårnet

Vi holder gruppemøde omkring dagsorden til økonomiudvalget med efterfølgende koordinerende møde

Forbereder hegnsyn til i morgen

16/juni 2020

Hegnsyn fra morgenstunden

Om aftenen var der digitalt borgermøde om investeringsplanen hvor jeg som vanligt sidder i F4

17/juni 2020

Et noget forsinket "hilse-på" møde med den nye kommunaldirektør, hvor vi får talt om løst og fast. Om hvilke udfordringer jeg har i visse forbindelser mv. Fint møde hvor vi kommr lidt tættere på hinanden.

Økonomiudvalget holder dialogmøde med HovedMED

Økonomiudvalgsmøde fysisk i byrådssalen

18/juni 2020

Møde med gruppeformænd og direktion ang investeringsplanen

19/juni 2020

Til Slangerup for at skrive protokol sammen med Mette efter hegnsyn forleden

20/juni 2020

Skulle deltage i skypemøde med folkevalgte i Nordsjælland og Kristian Thulesen Dahl, men det lykkes aldrig at komme på forbindelsen, så deltager ikke.

Har en vielse i Byrådssalen 

23/juni 2020

Budgetseminar i Raasigvang i Slangerup 8,30-16,30

24/juni 2020

Møde med gruppeformænd som opfølgning på budgetseminaret i går.

Økonomiudvalgsmøde

Byrådsmøde alle i Raasigvang

30/juni 2020

Lige på falderebet inden sommerfrien afholdt vi ekstraordinært økonomiudvalgsmød efterfulgt af ekstraordinært byrådsmøde, begge via skype

7/juli 2020

Vielse hjemme privat

8/juli 2020

Jeg har sammen med Tobias og Gert bedt om et møde med kommunaldirektøren ang Lars. Vi får drøftet nogle forhold, men når ikke rigtig videre.

17/juli 2020

Vi tager til arrangement i Græsted sammen med en masse andre DF`ere hvor der udover fællesspisning er oplæg af Peter Kofoed og Morten Messerschmidt

26/juli 2020

Jeg læser dagsorden og forbereder mig på formøde i velfærdsudvlagt til i morgen. Det var den bedste løsning for at nå at holde det mest optimalt i forhold til selve møde i velfærdsudvalget så jeg sagde ja til at holde det her på trods af sommerferie

27/juli 2020

Formøde i Velfærdsudvalget

2/august 2020

Laver og udsender dagsorden til bestyrelsesmødet i lokalforeningen

10/august 2020

Mødes med borgmesteren til formiddag for at forelægge hvilken tilgang DF har til de kommende budgetforhandlinger

Forbereder møde i velfærdsudvalget i morgen

11/august 2020

Der afholdes fysisk møde i velfærdsudvalget i Byrådssalen for at holde de retmæssige sikkerhedskrav om afstand mv. - melder dog fra til mødet grundet voldsom migræne

Forbereder møde i uddannelsesudvalget i morgen

12/august 2020

Uddannelsesudvalgsmøde med rundvisning på henholdsvis Ådalens Skole og Marienslystskolen i forbindelse med de kommende nye faglokaler.

Kører inden mødet er helt slut da jeg skal til bestyrelsesmøde i Hjælpemiddeldepotet i Ølstykke

13/august 2020

Overværer den første grundlovsceremoni her i Frederikssund i byrådssalen

14/august 2020

Har aftalt møde med Helle

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.11 | 22:48

Husker godt at Morten Messerschmidts søster desværre blev dræbt, men var det en kulturberigerkæreste eller en af skandinavisk afstamning, som gjorde det

...
08.11 | 13:22

Hej Christine. Alle fire børn trives og har en stabil hverdag, og
bor hos os, mormor og morfar, der er blevet netværksplejefamilie. Tak for dine tanker.

...
08.11 | 11:50

Kære Inge,
Nu er det snart 1 år siden, at du mistede din datter Line. Hvordan har hendes børn det idag og hvem passer dem? Tænker tit på Jer.

...
15.10 | 17:27

Kære Inge - er Mortens Aften opkaldt efter din søn?

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE