Læserbreve 2019

13/januar 2019 sendt til FAA,lokalaviserne Frederikssund og Hornsherred

Af Inge Messerschmidt, gruppeformand DF

Slukning af natbelysning

Så nåede vi til januar 2019, hvor de beslutninger Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, SF og de Radikale tog ved budgetforliget træder i kraft. 

I FAA kan vi læse, at pr 1/februar slukkes lyset mellem 01-05 om natten. Slangerup lægger for, derefter Frederikssund, Jægerspris og til sidst Skibby.

Dansk Folkeparti stemte for den samlede pakke i budgetforhandlingerne, men som jeg sagde i min budgettale ved budgetvedtagelsen 10/oktober i byrådssalen, så har de forskellige partier måtte sluge nogle kameler, for at vi kunne nå frem til enighed. Dette er en af de kameler, Dansk Folkeparti måtte sluge. Vi mener fortsat, at tryghed og sikkerhed er etentielt for den enkelte borger. Og det at kunne færdes trygt og sikkert på vores gader og stræder er supervigtigt. For os alle - unge som gamle. Dansk Folkeparti vil følge konsekvenserne af slukningen nøje. Og går det, som vi frygter, vil det være en kardinalsag for os ved næste budgetlægning at få natlyset tilbage.

Sendt 17/januar til FAA og lokalaviserne Frederikssund og Hornsherred

Af Inge Messerschmidt, gruppeformand DF

Kystsikring

Det nye år er kun lige begyndt. Men alligevel har vi allerede 3 gange været udsat for voldsomt vejr med risiko for oversvømmelser. Hvor længe skal vi blive ved med at frygte det værste, næste gang det bliver stormvejr. I dag er det den enkelte grundejers ansvar at kystsikre egen grund. Sådan burde det ikke være. Og den lokale løsning, der tales om med sluse ved Kronprins Frederiks Bro, er heller ikke i orden. Jo, for den sydlige side af broen. Men hvad med kystlinjen på den nordlige side? Hvornår vågner staten op og erkender det kæmpe problem? Når vi ser de store projekter, der sættes i søen fra statens side, undres man over, at det ikke er vigtigere at sikre Danmark mod oversvømmelser. Oversvømmelser som kommer hyppigere og hyppigere. Vi skal ikke nøjes med lappeløsninger, men en digeløsning der vil virke - mellem Hundested og Rørvig. En opfordring herfra er at sætte en undersøgelse i gang. Find den optimale løsning - en gang for alle. For vandmasserne bliver ikke mindre. 

 

Sendt 8/februar 2019 til FAA, lokalaviserne

Af Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti

Susanne Bettina Jørgensen fra Socialdemokraterne har reageret på mit indlæg om “Fordomme i Byrådssalen”.

Det er lidt ærgerligt, at du ikke læser det, jeg skriver og ikke skiller tingene ad. Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har forskellige holdninger til de migranter, der kommer til Frederikssund. Det er soleklart. Det er jo bl.a. derfor, vi repræsenterer hvert vores parti. 

Det, jeg henviste til i byrådssalen og i mit læserbrev, er den netop vedtagne Finanslov 2019. Den siger, at “Integrationsydelsen” ændres til en “selvforsørgelses- og hjemrejseydelse”. Den siger videre, at den individuelle “integrationsplan”, fremover også skal indeholde en “hjemsendelsesplan” - at migranterne skal vende hjem igen, så snart forholdene er til det. Det blev af Socialdemokraterne opfattet som negativ tale fra Dansk Folkeparti om migranterne. Jeg forholdt mig udelukkende til Finanslov 2019 og dens virkninger her hos os. 

“Det er lige vand på Dansk Folkepartis mølle”, skriver Susanne i sit læserbrev. Og ja, det er et kæmpeskridt i den rigtige retning, at der nu skal udarbejdes en hjemsendelsesplan for den enkelte migrant allerede fra dag 1. Det Susanne skal huske på er, at Socialdemokraterne på lige fod med Dansk Folkeparti sagde ja til hjemsendelserne ved at stemme for Finanslov 2019, og så er det vel meningen, at Socialdemokraterne vil arbejde for det lokalt. “ At de nye borgere, der kommer til Danmark og til Frederikssund Kommune skal behandles anstændigt og ordentligt, uanset hvem de er, og hvor de kommer fra”, er jo ikke det samme som, at de skal blive her for evigt.

sendt til FAA, lokalavisen Frederikssund og Hornsherred 6/marts 2019

Er Dannebrog betydningsløst?
Af Inge Messerschmidt, gruppeformand DF (O)

For Socialdemokraterne i Frederikssund Byråd er Dannebrog både nationalistisk, betydningsløst og udansk. Det var i al fald de ord der faldt, da forslag fra Dansk Folkeparti om Dannebrog i Byrådssalen blev behandlet under seneste byrådsmøde.
Det kan åbenbart slet ikke falde Socialdemokraterne ind, at Dansk Folkeparti ønsker Dannebrog i Byrådssalen som symbol på demokrati, fællesskab og de danske værdier. Det vi i fællesskab arbejder for i Byrådssalen. I stedet skal vores flag fornedres, blot fordi forslaget kommer fra Dansk Folkeparti. Mon Socialdemokraterne ville reagere på samme måde, hvis forslaget blev stillet af et andet parti? Næppe! Det er skræmmende, at der den ene gang efter den anden udtrykkes fordomme mod Dansk Folkeparti fra den socialdemokratiske side. Jeg ved ikke, hvad Socialdemokraterne får ud af at blive ved med at udvise deres store modvilje mod Dansk Folkeparti. I mine øjne udstiller det Socialdemokraterne som et parti, der ikke kan skille tingene fra hinanden.

Sendt til FAA og de to lokalaviser 15/marts 2019

Af Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti (O)

Dansk Folkeparti kan med glæde konstatere, at der er flere elever til de kommende 0. klasser end først antaget. Det er meget positivt, og det skal håndteres seriøst. 

Derfor er der hos Dansk Folkeparti stor tilfredshed med, at den samlede forligskreds er blevet enig om at udvide antallet af 0. klasser det kommende skoleår. Både på Ådalens Skole og på Fjordlandsskolen afd. Skibby. At der med denne udvidelse er mulighed for, at alle eleverne kan starte skole med deres venner fra nærområdet og fra børnehaven. Men også at der er plads til endnu flere elever i 0. klasse både i form af evt tilflyttere i løbet af skoleåret, lige som hvis enkelte elever, der er startet 1. klasse, har brug for at gå 0. klasse om. Det, at der er luft til flere elever, er med til at gøre vores skoler attraktive. Så en rigtig god dag for de kommende skoleelever.

Sendt til FAA 3/april 2019

Af Inge Messerschmidt, Dansk Folkeparti, formand for Velfærdsudvalget.
På Velfærdsudvalgets møde i tirsdags blev udvalget orienteret om et tilsyn der fandt sted for næsten et år siden i Døgnplejen. Rapporten er først kommet kommunen i hænde i marts måned i år og derfor orientering til udvalget nu. Det er rigtig ærgerligt, at der sker fejl og mangler - specielt når det har med borgere at gøre, der er afhængig af vores hjælp og støtte. Derfor er det vigtigt med disse tilsyn, som kan påpege, hvis der er noget, der ikke er i orden, hvilket heldigvis er sjældent. Af orienteringen fremgik det ligeledes, at der straks blev sat foranstaltninger ind, som rettede op på de nævnte fejl og mangler.
At der kommer billede på avisen fra De tre Ege, er jeg rigtig ærgerlig over. For det skaber unødig uro hos pårørende til beboere på De tre Ege, som ikke er fair. De fejl, tilsynet opdagede, skete i Døgnplejen, som har base på De tre Ege, men det er ikke det samme som, at det er De tre Ege, der har fejlet. Jeg håber meget avisen vil tage til efterretning, at det ikke er i orden at bruge billeder på denne måde.

Sendt 11/ april 2019 til FAA og begge lokalaviser

Nyt og spændende, men.....

Af Inge Messerschmidt, Dansk Folkeparti, Formand/ Velfærdsudvalget

Den svenske koncern Attendo åbner snart et privat friplejehjem på Lærkevej her i Frederikssund. For nylig kunne vi læse en stor artikel om det kommende friplejehjem i Frederiksborg Amts Avis. Her fortæller plejehjemsleder Bente Aastrup om det nye friplejehjem og dets visioner. Det er spændende læsning om et friplejehjem, der kommer til at ligge midt i det pulserende byliv i Frederikssund. Bente fortalte i artiklen om de forskellige tilbud - hvor meget personale der skal være på friplejehjemmet, at der ikke skal betales indskud, at der er mulighed for tilkøb, at det er store lejligheder osv. Som formand for Velfærdsudvalget er jeg med i “følgegruppen til Attendo”, hvor vi jævnligt bliver informeret om udviklingen i byggeriet og de kommende faciliteter og forhold. Her har vi mulighed for at spørge ind til evt. uklarheder. Derfor synes jeg, at Bente i artiklen glemte at gå lidt i dybden med de forskellige tilbud. Hvad det betyder, når der ikke skal betales indskud ved indflytning. Hvilke tilkøb der er tale om. Hvad betyder det, når der tales om sportsbar, spabad og store lejligheder. Det sidste fremkaldte ihvertfald nogle billeder hos mig, som desværre ikke helt blev indfriet, da jeg var på rundvisning på friplejehjemmet. Jeg synes, Bente bl.a. glemte at fortælle, at konsekvensen ved det manglende indskud er, at boet/de pårørende kan risikere at skulle betale for istandsættelse af lejligheden. At muligheden for tilkøb kun gælder ekstra rengøring - ud over de obligatoriske tilkøb som mad og tøjvask. At normeringen bliver den samme som på vores kommunale plejehjem osv. 

Dansk Folkeparti mener det er positivt når private virksomheder ønsker at slå sig ned i Frederikssund. Det giver borgerne mulighed for at vælge frit, hvilket er vigtigt. 

Attendo åbner om kort tid, og jeg hilser det nye private friplejehjem velkommen og god vind!

Sendt 18/april til FAA og de to lokalaviser

Tirsdag aften deltog ca 35 interesserede i endnu et arrangement i Rejsestalden arrangeret af Dansk Folkeparti. Udover vores egne medlemmer var der igen opbakning fra andre lokalforeninger - København, Hørsholm, Helsingør og Allerød. Og aldersmæssigt spænder tilhørerne vidt - lige fra 19 år til 88. Vi forsøger at planlægge et medlemsarrangement hvert forår og hvert efterår. De tidligere år har vi haft besøg af nogle af vores toppolitikere - både fra Folketinget men også EU Parlamentet. Denne gang ønskede vi så at prøve noget nyt og inviterede Amina Sardar, som er en kvinde med afghanske rødder og en spændende historie, men som også er medlem af Dansk Folkeparti. Vi blev ført gennem en spændende livshistorie på godt og ondt, og aftenen sluttede som altid med spørgsmål fra salen, fortæller Inge Messerschmidt, der er formand for lokalforeningen.

30/april 2019 sendt til FAA og de to lokalaviser

BiLidt grunden og Dansk Folkeparti

Dansk Folkeparti ønsker,  som mange andre gør det, at der snart bliver bygget på adressen Strandvej 2 i Frederikssund -  BiLidt grunden. 

Gennem de sidste år har der været flere forslag til byggeri i forskellige højder og drøjder - Elipse, højhuse, etagebyggeri med tagterrasse mv. 

På Byrådsmødet d. 25/10-2017 udsatte Byrådet vedtagelsen af en lokalplan for området, da det foreslåede byggeri igen gik ud over kommuneplanens vedtagne rammer. Der var derfor forhold, der først skulle vurderes af Planklagenævnet. Afgørelsen er nu modtaget, og forslag til Lokalplan er igen sendt i offentlig høring. 

Det forslag, der denne gang er sendt i høring, drejer sig om byggeri i 3 etager og op til 11,1 m i højden.

I efteråret 2017 blev der udarbejdet forslag til ændring af kommuneplanen i forhold til antal etager og byggehøjde.

25/december 2017 besluttede et enigt Byråd at stemme imod denne ændring og beholde byggehøjden på 8,5 meter.

Dansk Folkeparti mener, som vi har sagt hele vejen igennem diverse kommuneplansændringsforslag på BiLidt grunden, at der ikke skal bygges højere end kommuneplanen siger, at der ikke skal dispenseres for dette i en Lokalplan, at der ikke skal røres ved bebyggelsesprocenten. 

Det betyder ikke, at vi ikke ønsker, at der bliver bygget, men af hensyn til området og helhedsindtrykket - men også beboerne må man handle efter de bestemmelser, der af Byrådet blev fastholdt i kommuneplanen tilbage i 2017.

6/maj 2019 sendt til FAA og de to lokalaviser

Ved EU-valget i 2014 stemte 32% af vælgerne i Frederikssund på Dansk Folkeparti. Langt de fleste på bysbarnet, Morten Messerschmidt, der således har en helt særlig tilknytning. Det er derfor en stor glæde at kunne meddele, at Morten igen i år vil være blandt talerne ved det traditionsrige grundlovsmøde, som afvikles i tæt samarbejde med DF-lokalforeningerne i Frederikssund, Halsnæs og Hillerød.

Desuden taler tre andre markante DF-politikere. Nemlig Tobias Weische, der er 1. suppleant til Frederikssund Byråd, kandidat til EU-parlamentsvalget og vores lokale DFU-formand. Ydermere er vi stolte af at præsentere Finn Rudaizky, der sidder i Region Hovedstaden og også kandiderer til EU-parlamentsvalget. Endelig har Marlene Harpsøe, som er medlem af Folketinget og kandidat til Folketinget også sagt ja.

Det bliver altså fire spændende taler, der spænder vidt i partiet - nemlig fra ungdommen over regionen og til folketinget og parlamentet. Vi håber på en festlig dag med godt vejr på Kalvøen. Udover fællessang byder vi på pølser, kolde drikke samt levende musik til et par hyggelige timer i godt selskab. Årets Grundlovsarrangement holdes ved Valhal, så vi i tilfælde af dårligt vejr kan trække ind i tørvejr”, udtaler Inge Messerschmidt der er formand for Dansk Folkeparti i Frederikssund.

6/maj 2019 sendt til FAA og de to lokalaviser

Af Styregruppen i Dansk Folkeparti, Inge Messerschmidt, Tobias Weische og Gert Løfgren.

“Den 28/september skal der være folkefest i Frederikssund. Kronprinsesse Marys Bro skal indvies. En flot bro, som er blevet fulgt tæt hele vejen, er ved at være færdig. Men også en bro der kan betegnes som den mest uretfærdige bro i hele kongeriget. På byrådsmødet i marts måned blev en sag behandlet om kommunens deltagelse i indvielsen. Dansk Folkeparti stemte imod, at kommunen skal bidrage økonomisk, da vi helt klart ikke mener, der skal bruges kommunale midler til dette. Ingen tvivl om, at vi har brug for den bro. De mange biler der daglig kører over Kronprins Frederiks Bro både morgen og aften - og der kommer stadig flere til. Samtidig med at Kronprins Frederiks Bro - uanset hvad - har en udløbsdato. Den ka?n ikke holde evigt. I Danmark betaler vi høje skatter og afgifter på rigtig meget, men at gøre Frederikssund så speciel, at vi på linje med Øresundsbroen og Storebæltsbroen får en Kronprinsesse Marys Bro med brugerbetaling er uhørt. Vi kender godt begrundelsen for, at byrådet for år tilbage besluttede at sige ja til en bro med brugerbetaling. Og vi ved også, at Dansk Folkeparti stemte for dengang. Men ligesom dengang fastholder Dansk Folkeparti, at broafgiften er uretfærdig overfor borgerne i Frederikssund og særligt de lokale virksomheder, der bliver tvunget til at bruge den. Vi kæmper for lokalt, at vores politikere på Christiansborg vil arbejde for, at Kronprinsesse Marys Bro skal være afgiftsfri.
Det kommer til at koste 14 kr at køre over broen - hver vej, dog 41 kr for lastbiler.
Hvordan skal det administreres? “Med nummerpladescanning”!- “Uden bomme”, er svaret.
Alle biler, der passerer broen, skal være tilmeldt “pay-by-plate”, så afgiften automatisk bliver betalt. Det lyder rigtig smart. Men hvad med alle de biler der passerer broen uden at være tilmeldt ordningen? Det kan både være danske biler men også udenlandske biler. Hvem finder frem til bilens ejer for at sende en faktura på 14 kr? Og bliver den ikke betalt, så skal der sendes en rykker. Er det denne drift, som borgerne i Frederikssund Kommune, skal betale for?
Brugerbetalingen kan få store konsekvenser på flere områder, frygter vi. Hvad vil der ske med handlen i Frederikssund By? I protest vil mange køre mod Holbæk. Og hvad vil der ske med de mange erhvervsdrivende, der SKAL køre over Kronprinsesse Marys Bro og HVER vej betale 41 kr? Hver gang! Vil de søge væk? Det vil - uanset hvad - være konkurrenceforvridende forhold.
Det er korrekt, at der fortsat er mulighed for at køre over Kronprins Frederiks Bro, at det er en valgmulighed, som rigtig mange vil vælge. Men det retfærdiggør ikke, at vi, der bor i Frederikssund Kommune, skal betale 14 kr hver gang, vi krydser fjorden.”

Sendt til de tre aviser 13/5-2019

Af Inge Messerschmidt, lokalformand for Dansk Folkeparti Frederikssund

Så kom valgplakaterne op i lygtepælene. 2 weekender i rap har de forskellige partier brugt mange timer på at markere, at nu er valgkampene gået i gang for alvor. Det har Dansk Folkeparti også gjort. Derfor et det virkelig ærgerligt at kunne konstatere, at nogle af vores valgplakater forsvinder. De er væk, og andre partiers plakater hænger der i stedet. Man kunne få den mistanke, at enten føler andre partier sig voldsomt truet af Dansk Folkeparti, og derfor føler sig tvunget til at fjerne vores valgplakater. Eller også er der nogle, der er så stor fan af vores politikere, at de bare er nødt til at have en plakat der hjemme for sig selv. Men uanset hvad er det rigtig ærgerligt for den enkelte politiker, der bruger tid og penge på at føre en valgkamp, ligesom det er super ærgerligt for de medlemmer af partiet, der bruger deres sparsomme fritid på at hjælpe med at hænge plakaterne op. 

Hvor er det ærgerligt, at der stadig er nogle, der ikke kan respektere den demokratiske proces, der er, når der er valg. Plakaterne er den enkelte politikers ejendom, og det er strafbart at ødelægge eller nedtage dem. Så uanset om du bare er stor fan, eller hvis du ganske enkelt ikke kan tolerere en politiker eller et politisk parti, således at du føler dig nødsaget til at udøve hærværk, så brug i stedet din demokratiske ret til at sætte et kryds på en stemmeseddel og giv din mening til kende på en konstruktiv måde i stedet for at gøre noget ulovligt.

Sendt 6/juni til de tre aviser

Af Inge Messerschmidt, lokalformand Dansk Folkeparti I Frederikssund
Stor dag for Dansk Folkeparti i Frederikssund
Grundlovsdag var der fest på Kalvøen i Frederikssund. Dansk Folkeparti afholdt det traditionsrige grundlovsmøde med levende musik, varme pølser, kolde drikke, flotte taler og højt humør. Ca 80 tilhørere fra nær og fjern havde valgt at hygge sig nogle timer på den varme dag hvor Grundlovens 170 års dag blev markeret. Dagen viste igen hvor stort sammenhold der er i Dansk Folkeparti, da der var tilhørere fra flere af lokalforeningerne i Nordsjælland.
Tobias Weische, der er vores lokale DFU`er og 1. suppleant til byrådet, Marlene Harpsøe der er medlem af folketinget og kandidat til de næste 4 år, samt Morten Messerschmidt der er hjemkommet efter 10 år i Parlamentet i Bruxelles og ligeledes kandiderer til folketinget leverede alle fantastiske taler som flere gange udløste klapsalver fra tilhørerne.

Sendt 7/juni til de 3 aviser

Af Tobias Weische og Inge Messerschmidt Dansk Folkeparti
Byrådet vil ikke diskutere ceremoni for modtagelse af dansk statsborgerskab!
På byrådsmødet d.29.maj blev punktet om grundlovsceremonien i Frederikssund kommune sendt tilbage til Økonomiudvalget.
Det er vi ærgerlige over i Dansk Folkeparti. Vi havde set meget frem til at diskutere netop indholdet af ceremonien, hvor rammen er lagt i den bekendtgørelse, som udlændinge- og integrationsministeriet har udfærdiget, til at Danmark byder velkommen til nye medborgere.
Det ønsker byrådet åbenbart ikke at bruge tid på.

Dansk Folkeparti mener, det er vigtigt, at vi i byrådet åbent får diskuteret
at der skal være både en mandlig og en kvindelig repræsentant fra byrådet til stede ved ceremonien, og at det ikke skal være medarbejdere fra administrationen.
at alle, der ved ceremonien modtager dansk statsborgerskab, skal give hånd.
at bekendtgørelsen skal overholdes til punkt og prikke.

"At blive dansk statsborger betinger, at man lover troskab og loyalitet over for Danmark og det danske samfund.
At blive dansk statsborger betinger, at man erklærer at ville overholde den danske lovgivning og vil respektere de grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati". Det siger bekendtgørelsen.

Men hvad betyder det at blive dansk statsborger?
Er det bare et stempel på et stykke papir og et rødbedefarvet pas? - Nej, det er selvfølgelig meget mere end det.
Det, at blive statsborger i et land, er at blive en del af en familie. Det er, at den oprindelige familie tager imod en - det er en tillidserklæring. Statsborgerskab er ikke noget vi skal sjofle med, det er ikke noget der er til salg eller må være så let opnåeligt som at bestå en eksamen i folkeskolen. Det, at blive en del af en familie, handler ikke kun om færdigheder indenfor sprog, matematik og fysik. Det er, at man lærer familiens væremåde at kende. Adopterer og accepterer traditionerne, værdierne og den fælles historie. At være statsborger betyder, at man bidrager til fællesskabet og adopterer den kulturelle identitet og danskheden.

Det synes vi er værd at diskutere i byrådssalen. Det ser vi frem til at gøre på næste byrådsmøde.

Sendt 3/juli 2019 til de tre lokalaviser

Af Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti
“Der sidder en gul lap i forruden på din bil!
En ærgerlig oplevelse som mange af os sikkert kender.
Parkeringsregler er en jungle og findes over alt. På private
parkeringspladser og på kommunale parkeringspladser. Ofte
forskellige, som vi skal forholde os til.
I sin tid, da kommunen indførte p-vagtordningen på kommunale
arealer, var der formodentlig et behov for denne ordning.
Forventningen var, at det skulle løbe rundt økonomisk og dermed
hvile i sig selv. Men som så meget andet, er det en levende masse,
der forandrer sig.
Det er en aflønnet parkeringsvagt på deltid, som har kontakten til
Parkeringskontrol Nord, der varetager sagsbehandlingen for
Frederikssund Kommune.
Det har hidtil været sådan, at staten skulle have 50% af
parkeringsindtægterne, mens kommunen kunne beholde resten. I
Frederikssund Kommune er de parkeringsindtægter, som kommunen har
kunne beholde, anvendt til betaling af Parkeringskontrol Nords
ydelser, samt aflønning af p-vagten (hvis der var økonomi til
dette, ellers skete aflønning fra kommunen)
Fra starten af 2019 besluttede Regeringen at ændre statsandelen fra
50% til 70%. Dette medfører, at ordningen fremover ikke mere
løber rundt i Frederikssund, men at der vil fremkomme et underskud.
Er det så en god ordning? Skal vi forholde os til et underskud i
budgettet år for år?
Dansk Folkeparti opfordrer til, at vi som kommune går forrest og
forholder os til p-vagtordningen og dermed samtidig sender et signal
til de erhvervsdrivende i kommunen.
Vi ønsker, at der kommer turister til kommunen - både
endagsturister men også turister der holder længere ferie. Vi
ønsker, at folk kommer til kommunen for at handle. Men der er ikke
noget, der er mere negativt ladet end at komme ud til bilen med en
gul hilsen i forruden. Det fremmer ikke just lysten til at komme
tilbage til Frederikssund. Og hvis det så samtidig er en udgift på et
måske 6 cifret beløb for kommunen, giver det ingen mening. Det kan vi ændre på!”

19/juli 2019 sendt til de tre aviser

Af Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti

Jublen vil ingen ende tage. Hos nogle, ihvertfald!

For nylig kunne vi læse om den store begejstring der udvises, når byggeriet af højhus ved Løgismose nu igangsættes. Et højhus på 14 etager og 41 meter.  Men nok også det mest malplacerede hus i Frederikssund og omegn, der ifølge avisen vil være det højeste hus i Nordsjælland indtil videre. En del af Dansk Folkeparti var modstander af dette byggeri, da sagen blev behandlet tilbage i 2015 - og det er vi fortsat. Både pga højde og placering midt mellem parcelhuse og byggeri i 3-4 etagers højde. Men også pga at det høje byggeri placeres så tæt på skorstene. Et næsten enigt byråd besluttede på byrådsmøde i april 2015 at vedtage lokalplanen og derved give tilsagn til, at højhuset kunne blive en realitet. Da byggeriet dengang var i offentlig høring, fremkom der adskillige kritiske høringsvar med spørgsmål bl.a. omkring de giftige røggasser, der kan fremkomme i dårligt vejr fra de høje skorstene. I lokalplanen kan man læse, hvilke tiltag der skal foretages for at imødekomme de helbredsmæssige udfordringer, der indimellem vil forekomme. 

Citat fra lokalplanens tekst:

“I forbindelse med eventuelle nedslag af våde røggasser for eksempel i tåget vejr, kan det ikke afvises, at der vil kunne forekomme tilfælde, at personer, der

opholder sig i bygningen i højden, for eksempel på altaner, vil kunne udsættes for koncentrationer, som ligger væsentligt over grænseværdien. I disse tilfælde vil beboerne kunne opleve gener i form af lugt og irritation af luftveje.

Generelt er placering af høje bygninger tæt på afkast problematiske, men generne kan minimeres ved den måde bygningen indrettes på, herunder placering af altaner.

For at minimere gener for beboerne i forbindelse med eventuelle nedslag af våde røggasser indeholder lokalplanen bestemmelser om, at bebyggelsen ikke må opføres med åbne altaner mod det fri”.

Allerede med denne tekst burde alarmklokkerne have lydt hos andre end Dansk Folkeparti. 

Men Frederikssund kommer på Danmarkskortet med det højeste byggeri i Nordsjælland. Og det er jo en sensation. Så vi jubler videre. 

 

5/september 2019 sendt til alle tre aviser

I dag, 5/september, er det Danmarks officielle flagdag, hvor vi hylder og udviser respekt overfor vores udsendte soldater.

En meget vigtig dag der markeres over hele Danmark, og således også i Frederikssund.

På torvet gik Dannebrog til tops. Borgmesteren og sognepræsten ved Frederikssund Kirke holdt taler. Der blev efterfølgende holdt et minuts stilhed. Herefter blev der budt indenfor i Byrådssalen til morgenkaffe med fællessang og livlig snak. Det var en stor ære at kunne deltage og dermed vise respekt overfor de veteraner og deres pårørende, der var mødt op, men også overfor de soldater, der ikke kom hjem igen. Stor respekt for vores soldater.

9/september 2019 sendt til alle tre aviser

Af Inge Messerschmidt, gruppeformand for Dansk Folkeparti

Symbolpolitik. Nedværdigende. Grundlovsstridig. 

Udtalelser i Byrådssalen da Dansk Folkeparti igen havde sat Grundlovsceremonien ved modtagelse af dansk statsborgerskab på dagsordnen.

For Dansk Folkeparti handler det om Værdipolitik. At passe på vores danske værdier. 

Med stemmer fra Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti blev rammerne for afholdelse af fremtidige grundlovsceremonier i Frederikssund Kommune vedtaget. At vi følger Bekendtgørelsen der er udarbejdet af Udlændinge- og Integrationsministeriet, og at det er Borgmesteren, der tager imod nye statsborgere

En beslutning der har været længe undervejs. 

Maj: På Økonomiudvalget stemte vi om at følge bekendtgørelsen. Denne indstilling faldt, hvorefter Dansk Folkeparti begærede sagen i byrådet.

På byrådsmødet blev sagen ved flertalsafstemning taget af dagsorden uden behandling og sendt tilbage til Økonomiudvalget.

Juni: Et flertal besluttede på Økonomiudvalget at afholde ceremonien administrativt

Dansk Folkeparti benyttede sig af initiativretten og fik igen sagen på byrådets dagsorden.

Men hvad handler det så om? 

Der er udstedt en bekendtgørelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet december 2018, der angiver en meget klar ramme omkring afholdelse af grundlovsceremonien i kommunerne.

Lige fra annoncering, modtagelse af liste over ansøgere fra ministeriet, om ansøgerne opfylder vandelskravet, hvordan ceremonien foregår fra underskrift af blanket til afgivelse af håndtryk, der "markerer det store øjeblik hvor vedkommende bliver dansk statsborger"

At blive dansk statsborger er en stor begivenhed, der skal markeres med respekt. Både i forhold til den vedtagne lovgivning, i forhold til Danmark, men også til den enkelte nye danske statsborger. 

Er ceremonien og Bekendtgørelsen i strid med Grundlovens§70?

§ 70

Ingen kan på grund af sin trosbekendelse eller afstamning berøves adgang til den fulde nydelse af borgerlige og politiske rettigheder eller unddrage sig opfyldelsen af nogen almindelig borgerpligt

Denne paragraf i Grundloven handler om forskelsbehandling. Bekendtgørelsen handler ikke om forskelsbehandling for kravet gælder for alle. Så det er misvisende at henvise til §70.

Hvad medfører det at modtage statsborgerskab, at blive dansk?

Man får dansk pas.

Man får adgang til sociale ydelser

Man får stemmeret og adgang til selv at stille op som kandidat til folketinget

Man får indflydelse på samfundet.

En masse gode danske rettigheder.

Denne lov blev i Folketinget vedtaget af den tidligere Regering støttet af Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Politikere der er valgt af befolkningen; der har opbakning fra befolkningen.

Derfor er det naturligt, at det ligeledes er folkevalgte – og dermed Borgmesteren der står i spidsen af Byrådet - der tager imod nye statsborgere i kommunen og forestår ceremonien ifølge Bekendtgørelsen

 

 

 

 

4/november 20 alle 3 aviser

De 17 Verdensmål og Frederikssund

Af Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti.
I Byrådet i Frederikssund Kommune lægges der op til, at der skal arbejdes med FN`s 17 Verdensmål. Man ønsker, at verdensmålene skal indarbejdes i de forskellige politikker og strategier. Både nuværende og kommende. Det stemte Byrådet ja til på onsdagens byrådsmøde, dog med undtagelse af Dansk Folkeparti.
 
Dansk Folkeparti anerkender vigtigheden af de 17 verdensmål. Men fokus på verdensmålene er dog nok mere aktuel ude i den store verden end her i Frederikssund. Vi er ikke tilhængere af, at arbejdet med verdensmålene skal kræve ekstra ressourcer, som hensigten er.
 
Vi er ikke enige i, at det er verdensmålene, der nærmest er kommet i fokus fremfor selve indholdet i den enkelte strategi eller politik.
 
Dansk Folkeparti er meget enige i, at det er væsentligt at få drøftet, “hvorfor” vi vil arbejde med verdensmålene.
Vi mener, det er vigtigt at få klarlagt, hvordan det kan være vigtigt for borgerne i Frederikssund kommune, at vi får indarbejdet verdensmålenes ordlyd i vores politikker og strategier.
Hvilken forskel det vil gøre for hr og fru Jensen, hvis ordlyden indarbejdes eller ikke indarbejdes?
 
Et eksempel kunne være Verdensmål 3:
“Sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper”
 
Vigtigheden af og indholdet i Verdensmål 3 er vi nok alle enige i.
 
Selve arbejdet med Værdighedspolitikken, der arbejder med at sikre et sundt liv og trivsel ved at sikre, at borgere, der har behov for hjælp, får den rette indsats og oplever en værdig støtte, er foregået uden tanke på verdensmålet. Mål 3 har ikke aktivt været en del af arbejdet. Men Værdighedspolitikken er den samme, og den har de samme mål som Verdensmål 3, uden vi har brugt tid og ressourcer på det.
 
Dansk Folkeparti ønsker ikke at bruge unødige ressourcer på noget, der i forvejen helt naturligt indarbejdes i vores strategier og politikker.
 
Det er vigtigt at fastholde, at Dansk Folkeparti anerkender vigtigheden af verdensmålene, men de skal ikke blive et mantra for os.
De skal ikke blive et middel til at vise og fremhæve en selvtilfredshed med os selv, og det arbejde vi laver. Vi skal ikke arbejde med verdensmålene for verdensmålenes skyld.
Fokus skal være på det arbejde, vi laver i forhold til vores borgere og ikke i forhold til verdensmålene.
 
Vores politikker og strategier bliver ikke bedre af at få nævnt og indarbejdet verdensmålene her i Frederikssund, når indholdet i verdensmålene allerede er en naturlig del deraf. Vi kan godt selv!
 
Så Dansk Folkeparti siger nej til, at vi skal bruge tid og ressourcer på verdensmålene. Der er andre områder, der har mere brug for den øgede fokus.

6/november 2019 til lokalaviserne i Frsund og Hornsherred

Dansk Folkepartis tale ved budgetvedtagelse 2020

Det har været svært

Af Inge Messerschmidt, gruppeformand Dansk Folkeparti 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.11 | 22:48

Husker godt at Morten Messerschmidts søster desværre blev dræbt, men var det en kulturberigerkæreste eller en af skandinavisk afstamning, som gjorde det

...
08.11 | 13:22

Hej Christine. Alle fire børn trives og har en stabil hverdag, og
bor hos os, mormor og morfar, der er blevet netværksplejefamilie. Tak for dine tanker.

...
08.11 | 11:50

Kære Inge,
Nu er det snart 1 år siden, at du mistede din datter Line. Hvordan har hendes børn det idag og hvem passer dem? Tænker tit på Jer.

...
15.10 | 17:27

Kære Inge - er Mortens Aften opkaldt efter din søn?

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE