Læs min dagbog her

2/januar 2017 er der udvalgsmøde. Dette aflyses så første møde er primo februar.

3/januar 2017 fik jeg en vielse til 26/maj i Skibby. Da det er fredag efter Kristi Himmelfart var Heidi i tvivl om det kunne lade sig gøre, men selvfølgelig vil jeg gerne det, 

5/januar 2017 kom der referat fra det første møde i Fritidsudvalget for i år. Sidste punkt på dagsordenen drejede sig om erstatningsbane for ORI-FODBOLD. Fantastisk læsning at der åbnes op for en erstatningsbane med græs på Bjergvej nær klubbens klubhus, præcis som de ønsker og som der har været mange og lange diskussioner om med administrationen og Fritidsudvalget. Tillykke til ORI!

Dato for hegnsyn er kommet. Det bliver 2/marts i Jægerspris.

Jeg tilmeldte de der her fra Frederikssund vil med til rundvisning på Borgen ved Søren Espersen 18/januar. Desværre er det kun Michael og mig, men da der kommer ca 40 andre fra Nordsjælland tager vi med. 

8/januar 2017 sendte jeg mail til Kasper ang datoer for vores gruppemøder i 2017. 

9/januar 2017 er der møde i Allerød hvor lokalforeningen der har inviteret til medlemsmøde med Martin Henriksen som gæst. Michael og jeg tager derop.

Så kom datoerne fra Kasper til vores gruppemøder i 2017.

En ny vielse er kommet. Så nu er der 2 d. 20/januar. Med denne er vielse nr. 50 indskrevet i kalenderen.

13/januar 2017 er der kommet endnu en vielse til 20/januar.

Dagsorden til økonomiudvalget er kommet. Den er løbet igennem og der er et par af sagerne jeg vil tage op på gruppemødet på mandag. Dagsorden læses grundigt igennem senere. 

14/januar 2017 er der opstillingsmøde for folketingskandidater i Frederiksværk. Michael og jeg tager derop for at støtte Glen. Henter min mor. Fremmøde af 27 DF`ere, som hørte Glens tale om sig selv og hans visioner for arbejdet på Borgen. God dialog med mange spørgsmål. 

16/januar 2017 gruppemøde. 

Dagsorden gennemlæses grundigt et par gange.

Vi diskuterede bl.a. sag vedr. midlertidige boliger på Saltsøvej i Skibby. Heldigvis var vi enige. 

Vi diskuterede også sag vedr. den fremtidige sammensætning af Byråd og udvalg mv. Her var vi ikke helt enige, så.....

Jeg kontaktede borger vedr. hendes sag, om det havde hjulpet hende, at jeg havde henvist til borgerrådgiveren..

Endnu en vielse er kommet til 2.2.17

17/januar 2017 har jeg sendt en forespørgsel til Helle Hagemann-Olsen vedr. kommunens betaling af rengøring i de midlertidige boliger for "flygtningene". Kan ses under forespørgsler 2017.

18/januar 2017 kom der svar vedr min forespørgsel

I dag skrives på BT og Ekstra Bladet at politiet henlægger Nikolajs sag. Kunne godt have brugt besked fra politiet inden jeg kunne læse det i avisen.

19/januar 2017 sagde jeg ja til at deltage i hegnsynskursus 15-16/marts 2017

Får en invitation fra Aftenshowet om at komme ind på mandag og tale om Nikolajs sag og at politiet henlægger sagen. Er i syv sind om hvad jeg skal gøre. Taler om det med Glen Madsen, da det altid er rart at høre det fra en andens side. Vil sove på det.

20/januar 2017 har jeg 3 vielser på Rådhuset. Alle assisteret af Heidi og Karin.

Talte med Karin om at jeg er med i top 5 over vielser siden 2010. 

Melder fra til Aftenshowet, men aftaler med journalisten at vil jeg senere tale med dem vender jeg tilbage.

23/januar 2017 får jeg endnu en vielse til 20/april.

Jeg starter på dagsorden til på onsdag.

Lars Bostrøm og jeg har sammen skrevet et læserbrev til Lokalavisen vedr. midlertidige boliger i Skibby på Saltsøvej. 

24/januar 2017 sender jeg mail til Pelle omkring BiLidt grunden. Han henviser mig til hjemmesider hvor jeg kan undersøge hvem den nuværende ejer er. 

25/januar 2017 er der Byrådsmøde.

Hold da op. Så var vi vist ikke enige i gruppen omkring flygtningeboliger på Salsøvej i Skibby alligevel. Lars og jeg holdt fast i vores udmelding fra starten af at vi var imod, hvilket afstedkom flere barske udtalelser. Vi fik vist trådt på et par ømme ligtorne.

Vi talte fremtidig budgetproces hvor jeg gav udtryk for at det vil være til stor gavn for alle i byrådet at alle inddrages allerede fra starten af - tidligt på året. Så positiv. 

Lokalplanen for Idrætsbyen blev vedtaget. Endnu en gang gav jeg udtryk for vigtigheden i at holde fokus på den trafikale del. Ind/udkørsel da det hurtigt kan skabe flaskehalse ved flere store arrangementer/turneringer. Fik igen at vide at det er der styr på selv om jeg mener administrationen nedtoner problematikken.

26/januar 2017 kom læserbrev på netavisen omkring Saltsøvej. 

John ringer ang vores uenighed i gruppen ang Saltsøvej. Lars har tilsyneladende kontaktet ham. Vi taler om hvad der er sket og om de afvigende stemmer.

28/januar 2017 går DF på gaden i Frederikssund. En dag jeg har glædet mig meget til. Vi mødtes kl. 9,00 på British Pub hvor vi fik information omkring dagens afvikling, hvorefter vi i samlet flok begav os mod Gågaden. Fik mange små snakke med en stor del af de ca 50 deltagere. Brøndby Lokalafdeling havde styr på det hele og styrede med "hård hånd" så dagen forløb med uddeling af flyer, samt alt muligt andet. Vi blev set og hørt. Vi fik indmeldelser og vi kom ud med budskabet at vi ikke tolererer politisk vold. Lokalavisen kom forbi og tog lidt billeder og talte med Lotte og mig. TAK for et fantastisk initiativ og en fantastisk dag, der blev afsluttet på pubben med mad og drikke (for egen regning). Var hjemme igen 16,30 fyldt op af stor opbakning og masser af positiv energi fra alle de der støttede op om arrangementet.

Fik en god snak med Lars og Tobias. 

Fik lavet et visitkort, som jeg bestilte 1000 stk af. 

29/januar 2017 sender jeg en forespørgsel til Jan Milandt vedr. vold i skolerne mod lærerne fra elevernes side. (kan læses under forespørgsler 2017)

30/januar 2017 har jeg sendt en forespørgsel til Jan Milandt vedr behov for anderledes åbningstider i børnehusene (kan læses under forespørgsler 2017)

31/januar 2017 er der kommet svar på begge mine forespørgsler.

På netavisen vises i dag billede med tekst fra gadearrangementet i lørdags.

Har fået at vide at mine visitkort allerede er afsendt. 

1/februar 2017. Så er visitkortene kommet. Bestilt søndag, modtaget onsdag. Fantastisk!

2/februar 2017 har jeg en vielse i Byrådssalen, som er et lille jubilæum. Vielse nr. 50 for mit vedkommende. 

Punkterne på dagsorden til udvalgsmøde på mandag er hurtigt løbet igennem

3/februar 2017 har jeg en vielse i Byrådssalen med et dejligt livligt selskab med. 

5/februar 2017 begynder jeg at læse dagsordenspunkterne grundigt igennem. John ringer igen ang uenigheden i gruppen. Vi aftaler at mødes alle 3 med ham kl. 18 på onsdag inden opstillingsmødet.

6/februar 2017 er der uddannelsesudvalgsmøde. Resten af dagsorden gennemlæses grundigt. 

Næstformanden fra Danske Skoleelever kom fra Randers og holdt et meget spændende oplæg for os. Efterfølgende talte vi om at holde et oplæg med samme Mads men hvor skolelederne var med. Mange gode ideer. 

Mange orrienteringspunkter.

Vi vedtog nye visitationsregler for 0-18 års området. Få enkelte ændringer.

Arkitektfirmaet White deltog i punktet omkring ny daginstitution i Skibby, hvor de to scenarier blev gennemgået i forhold til forudsætninger, tildelingskriterier, fordele og ulemper. Spændende at være med i denne fase. 

Vi vedtog hvilke skoler der skal skæres ned med de 2 pædagogiske ledere der skal spares væk ifølge budgettet.

Vi vedtog at indføre morgenpasning i SFO til Miniklub børn de 2 måneder inden sommerferien hvor de stadig går i 3. klasse, således at det er det samme tilbus for alle.

Modtaget mail om at jeg er meldt på hegnsynskursus 15.-16/marts i Middelfart

Har sendt en forespørgsel til Jan Milandt om der er ansat flygtninge ude blandt vores børn uden børneattest.

Har aftalt med Tobias at han kører med os i morgen til opstillingsmødet.

8/februar 2017 er der opstillingsmøde til kommunalvalget 2017. Mødes med Kasper, Lars og John kl 18.

Der var kun få fremmødte til opstillingsmødet. Kun 11 stemmeberettigede, men vi blev fint guidet af Anders Schøtt fra Borgen gennem handlingen. Jeg blev nr. 2 på listen;). Vi besluttede at opstille sideordnet;)

Har i dag fået svar fra Jan Milandt på min forespørgsel.

9/februar 2017 har jeg ajourført den lokale hjemmeside efter gårsdagens opstillingsmøde.

Kontakter Lars for at høre omkring pressemeddelelse til lokalavisen. Det ordnes via Tobias og skulle komme i i morgen. 

10/februar 2017 kommer der invitation til indvielse af Ådalens skole 24/2.

11/februar 2017 skrev jeg til John Adelsteen omkring kandidatlisten som jeg mener vi skal skrive under på som kandidater. Han vidste ikke hva jeg mente og meldte tilbage at pressemeddelelsen er sendt til avisen. Jeg holdt dog fast i at jeg skrev under på en liste som blev sendt til valgbestyrelsen ved sidste kommunalvalg, hvilket John så vil unsersøge nærmere. 

I dag kom der pressemeddelse i FAA og Lokalavisen. Bølgegang i forhold til rækkefølgen af os kandidater. 

15/februar 2017 kommer der indkaldelse til generalforsamlingen 13/3. Jeg tilmelder Michael og mig selv. Er noget undrende over at John modtager genvalg som formand. 

16/februar 2017 er der kommet dagsorden til Økonomiudvalget. Jeg skimmer lige overskrifterne.

17/februar 2017 sender jeg mail til byrådssekretæren vedr. kandidatlisten. Får svar med det samme, som jeg vil videregive til John når vi mødes igen.

Starter på gennemlæsningen af dagsorden som vi skal gennemgå på gruppemøde på mandag. 

I dag kom program mv vedr Kurset i hegnsynsloven medio marts i Middelfart

18/februar 2017 Jeg er ved at beslutte med mig selv mht plakat mv til valgkampen. Tror jeg vil bruge samme billede som ved sidste valg. 

19/februar 2017 sender jeg forespørgsel til Kommunaldirektøren vedr. BiLidt grunden. (kan læses under punktet Forespørgsler 2017)

20/februar 2017 gruppemøde, så hele formiddagen blev brugt til dagsorden. Et specielt punkt på dagsorden bekymrer mig, og det har med kommunens likviditet at gøre. Jeg rejser punktet og vi er faktisk meget enige i bekymringen, så Kasper vil tage det med på næste møde

21/februar 2017 har jeg fået svar på min forespørgsel vedr. Bilidt grunden, men ikke svar nok, så jeg sender ny henvendelse til den tekniske direktør. 

23/februar 2017 er der temamøde omkring samspillet mellem politikere og embedsmænd med oplæg fra KL. Mange spændende snakke. 

Den tekniske direktør fortalte at han lige inden temamødet havde sendt uddybende mail til mig vedr. BiLidt grunden. 

Får i dag 2 nye vielser

28/februar 2017 er der åbning af informationscenter Østersvej vedr. brobygningen. Det var spændende at høre oplæggene, se de forskellige plancher og have mulighed for at stille uddybende spørgsmål til de forskellige konsulenter. Helt sikkert et sted jeg vil benytte fremadrettet mens brobygningen står på, hvor plancherne vil blive udskiftet hen ad vejen.

Om aftenen var jeg i Skibbyhallen til Idræts- og lederprisuddeling. Som sidste gang en super hyggelig aften som jeg tror har stor betydning for den enkelte udøver. At få en officiel erkendtlighed hvis man har vundet et mesterskab eller lgn betyder meget. 

1/marts 2017 er der Byrådsmøde, så dagsorden er gennemarbejdet. Jef stillede uddybende spørgsmål i forhold til de 7 mio der skal frigives i forhold til idrætsbyen og indgåelse af kontrakt med totalentreprisen. Efterfølgende spurgte jeg ind til det hos Morten Skovgaard som gav mig ret i min undren over beløbene. For en gang skyld et hurtigt byrådsmøde.

Aftalte i dag at mødes med Tobias i næste uge over en kop kaffe. Det er længe siden sidst..

DFU skal holde generalforsamling medio marts så jeg fik bokket mødelokale til dem på rådhuset. Jeg blev spurgt om jeg ville holde et oplæg om byrådsarbejdet og det kommende kommunalvalg, hvilket jeg sagde ja til. 

2/marts 2017 er der hegnsyn i Jægerspris. Blev hentet af Mette, der denne gang havde en kollega med på en kigger. Hegnsynet endte heldigvis med et forlig. 

Aftalte at Peter henter mig 6,50 d 15/marts. Så henter vi Mette og kører sammen til Middelfart. Ret ærgerligt at formanden, Anne-Mette Worch ikke skal med. Sagde tuil hende at det ville være rigtig godt hvis vi alle var afsted og fik de samme informationer og de samme tilgane til de enkelte love og paragraffer. 

6/marts 2017 er der udvalgsmøde. Et hurtigt udvalgsmøde hvor vi bla. havde en sag omkring skoledagens længde for de forskellige trin. En anden sag handlede om evt ændringer af børn- og ungepolitikken. Nu har vi fået basisoplysningerne fra skolerne gennem 4 måneder, så nu begynder der at tegne sig et billede af de enkelte skoler. 

Har fået en vielse til i dag

8/marts 2017 I dag gav Tobias en kop kaffe. Disse små sammenkomster hvor vi får snakket om løst og fast er altid gode. Har før gjort det samme med både Lars, Glen Madsen, samt John og Jytte. Aftalte at vi henter ham på mandag.

13/marts 2017 er der Generalforsamling i Langes Magasin. Vi var 22 til dette års generalforsamling, hvor Glen Madsen var dirigent. Jeg blev opfordret til at stille op som formand hvilket jeg tog imod. Så jeg var i kampvalg med John om formandsposten. Jeg fik flest stemmer og overtager dermed posten efter John. Jeg vil nu oprette en side i menuen der hedder "Info fra formanden", så man hele tiden er orienteret om hvad der rør sig i bestyrelsesarbejdet

Skal pakke til i morgen hvor jeg drager af mod Middelfart til et intenst 2 dages kursus i hegnsynsloven.

15.-16/marts er der kursus i hegnsynsloven i Middelfart. Har tilmeldt mig. Peter henter mig 6,50. Vi startede kl10 og fortsatte intenst med få pauser til kl. 18,30. Spændende gennemgang af love og regler med sideløbende opgaver vi arbejdede med i grupper og gennemgik sammen.

Efter en meget fin middag og god snak med Mette Eriksen gik jeg i seng 21,30. Fik dog lavet pressemeddelse vedr. den ny bestyrelse og sendte den til aviserne.

Op igen 7,30 og efter morgenmad startede vi igen kl. 9 og kørte hjemad kl. 15,00. 

20/marts 2017 var jeg først til møde med dele af uddannelsesudvalget, Skolechefen og SSP medarbejder sammen med forældre hvis søn var blevet overfaldet og voldsomt truet.

Derefter holdt vi gruppemøde. Jeg fik nøglerne til traileren

21/marts 2017 er der elevtrivselsworkshop i Byrådssalen. Jeg var med. Men for vores vedkommende var det ganske kort da vi kun skulle deltage ved oplægget hvorefter elever, forældre mv gik i forskellige grupper for at arbejde med emnet. Stort engagement og energi lå i luften.

22/marts 2017 holdt vi vores første og konstituerende bestyrelsesmøde. Alle var enige i mit forslag om at der fremover ikke holdes møder i privaten. Vi fik os konsitueret og fik underskrevet de papirer Jess og jeg skal have med i banken. Det lover godt med den ny bestyrelse.

Efterfølgende havde jeg sagt ja til at være dirigent ved DFU`s generalforsamling. det var første gang så jeg var lidt spændt, men det gik over al forventning. Det gør jeg gerne igen.

27/marts 2017 lykkedes det endelig at få hentet diverse i Slangerup hos John og Jytte. Jeg har siden generalforsamlingen forsøgt at lave en aftale med dem så jeg kunne hente, men hver gang har der været noget i vejen. Jess fik kontakt og lavede en aftale, og så ventede jeg bare på parkeringspladsen og fik mit udleveret. Ingen problemer.

Dagen i dag har været en hektisk dag. 

28/marts 2017 var Jess og jeg så i banken og fik lavet diverse underskrifter og overdraget de forskellige ting. Ingen problemer. 

29/marts 2017 er der Byrådsmøde. Her var der bl.a. en sag hvor jeg blev nyt medlem af fritidsudvalget som Lars udtræder af til fordel for økonomiudvalget. Jeg glæder mig rigtig meget til arbejdet i det ny udvalg. 

Inden byrådsmødet var der temamøde om kommuneplanen. 

Jeg fortsætter arbejdet med at booke pladsen ved Valhalla til vores grundlovsmøde. Det er godt nok besværligt at finde den jeg skal tale med. Men det lykkes nok på et tidspunkt.

3/april 2017 er der udvalgsmøde med efterfølgende dialogmøde med skolebestyrelserne. Udvalgsmødet blev holdt i Cosmos der er vores ungecafe i Gågaden. 4 unge fortalte om deres oplevelser og udbytte af ungecafeen. En god oplevelse da jeg ikke kendte særlig meget til Cosmos. 

5/april 2017 var jeg til mit første fritidsudvalgsmøde. Det er bare om at holde tungen lige i munden og spidse ørerne da jeg jo slet ikke kender historikken i flere af sagerne. Men spændende og jeg oplever at der er stor lyst til at hjælpe mig på vej.

Efterfølgende holdt vi vores andet bestyrelsesmøde. Meget konstruktivt møde hvor vi fik sat en masse i gang. Opgaver blev uddelegeret og alle er engagerede. Dejligt. 

6/april 2017 holdt vi vores "klummemøde" i DF. Lars havde lavet et godt forarbejde men jeg havde en del kommentarer til det så vi til sidst endte op med en god klumme. 

Vi har booket stand til sommerfesten i Bløden i juni

7/april 2017 havde jeg en vielse i Byrådssalen assisteret af Heidi og Marianne. Der var kun brudeparret så vi var et lille sluttet selskab. 

Så er mit layout til min plakat på plads. Så skal jeg bare finde et trykkeri.

8/april 2017 ringer borgmesteren mig op da vi skal have styr på råd og nævn i forhold til DF da Kasper er blevet løsgænger. Det der skal ændres er valgbestyrelserne i forhold til de forskellige valg og folkeafstemninger hvor jeg var Kaspers suppleant. Vi bliver enige om at jeg indtræder i valgbestyrelserne og Lars bliver min suppleant. Jeg informerer Lars via mail. Det kommer på som sag på førstkommende økonomiudvalgsmøde og byrådsmøde. 

Så har jeg fået sendt vores første nyhedsbrev ud til medlemmerne. Jeg er spændt på om der kommer nogen respons.

Jeg har sendt mail til Glen på Borgen om de delegerede vi sender afsted til årsmødet i september. 

10/april 2017 får jeg booket Rejsestalden til vores politikermøde med Peter Kofod Poulsen. Det begynder at ligne noget.

11/april 2017 fik jeg booket pølsevognen til grundlovsmødet. Jeg fik også kontaktet fotografen og aftalt at de kandidater der ønsker at billede kontakter og aftaler tid. 

12/april 2017 har jeg fået bestilt tøjet til bestyrelsesmedlemmerne i DF butikken

18/april 2017 gruppemøde med temamøde om idrætsbyen forinden. Vi bliver nødt til at flytte gruppemødet pga vores ændrede udvalg. 

Vi er først til at meget spændende temamøde omkring første etape af idrætsbyen - nærmere betegnet svømmehallen. vi bliver præsenteret for 2 meget flotte oplæg. 

Efterfølgende bliver fritidsudvalget, administrationen, rådgivere mv tilbage og afholder 1. bedømmelsesmøde. Alle bliver hørt og alle kommer med deres udsagn og holdninger. Selv om det er et meget vigtigt møde og en meget vigtig beslutning der skal tages meget snart foregår det i en meget hyggelig og afslappet atmosfære. Dejligt at være med.

17/april 2017 fik jeg sendt endnu et nyhedsbrev ud til medlemmerne via mail vedr. politikermødet med Peter Kofod Poulsen

19/april 2017 holder Lars og jeg vores gruppemøde. 

Jeg får udsendt dagsorden til næste bestyrelsesmøde

Har fået en vielse igen.

20/april 2017 havde jeg igen en vielse i Byrådssalen assisteret af Heidi. 

21/april 2017 har jeg talt med fotografen omkring de nærmere ønsker til billederne til plakaterne.

Har været ude hos Johnny med en god bedringgave fra bestyrelsen.

Har fået endnu en vielse.

Har i dag fået tilladelse til gadearrangement i Gågaden 13/5. 

24/maj 2017 var jeg med ved det 2. bedømmelsesmøde vedr. svømmehallen. Et spændende møde igen fra 13-19 hvor vi sikrede os at vi stadig var enige. Hvos vi brød kuverterne og så tallene/beløbene fra de 2 bud. Vi i fritidsudvalget underskrev aftalen sammen med de 2 dommere. Efterfølgende gennemgik vi økonomien i de forskellige tilkøbsmuligheder mv. 

25/april 2017 modtog jeg pakker fra DF butikken med de ting jeg har bestilt til arrangementerne. Jeg fik samlet og pakket folderne så de er klar. 

26/april 2017 er der Byrådsmøde. Inden da holdt vi temamøde omkring den fremtidige sammensætning af byråd, udvalg, antal udvalg mv. Gode snakke om input i forhold til om det skal ændres eller vi skal bibeholde det som det er nu. 

Et maraton byrådsmøde fra 19-23,30, hvor vi bl.a sagde ja til en dispensationsansøgning til endnu en rigid lokalplan, der ikke følger med tiden. 

Vi fik sat renovationen af Færgevej i gang afstedkommet af mange, lange diskussioner omkring farten på Færgevej fremadrettet.

Vi vedtog at ansøge om at ophæve strandbeskyttelseslinjen mellem Frederikssund Havn og Marbæk Havn.

Hele dagen gik med at forberede mig til møderne, at finde ud af hvad jeg gør i forhold til pladsen hvor vi skal holde vores grundlovsmøde, da pladsen igen var booket til anden side. Aftalte med Torben Kelm at jeg mødes med ham på Kalvøen i morgen, så vi helt nøjagtigt afklarer hvad vi gør. 

Jeg havde også en længere korrespondance med hegnsynsformanden vedr. en mulig hegnsynsag som ikke er en sag for os, hvilket borgeren ikke rigtig kan forstå. Vi blev enige om hvad vi gør. 

Efter temamødet holdt Lars og jeg et lille gruppemøde mens vi spiste til aften.

Jeg talte med Merete Pagter om hvordan jeg skal forholde mig på valgdagen. Jeg skal være med i Elværket om aftenen, så derfor er det ikke optimalt hvis jeg er med i Græse Bakkeby Hallen. Jeg havde håbet at kunne være med indtil valget lukker og så køre i Elværket til konstitueringen. Men desværre.

27/april 2017 mødtes jeg med Torben Kelm og vi blev enige om at vi bruger pladsen ved tennisbanerne. Han afmærker så der ikke er noget at misforstå. Det bliver godt og det er nemt at finde.

Jeg kørte til Slangerup for at underskrive kendelsen fra sidste hegnsynsag.

Jeg har fået bestilt plakater i dag. Spændende.

Har sendt mail til Kaare vedr. borde/bænke til 6/5

Har fået 2 vielser i dag.

28/april 2017 er der kommunemesterskaber i skoleskak i frederikssundhallerne. Det var super spændende og jeg var med fra start til slut. Mange intensive spil med ca 500 børn fra 0.til 3. klasse. Skak som giver ungerne en masse i form af koncentration, matematik, samvær med andre osv. Den flotte pokal blev vundet af Jægerspris skole. Stort tillykke!

Har fået en vielse

Har fået en mail fra Venstre vedr. paneldebat 9/11. Sender videre til alle kandidater.

30/april 2017 Har jeg skrevet frem og tilbage med Morten Skovgaard vedr. ORI. 

1/maj 2017 skriver Morten Skovgaard om jeg kan komme til møde i eftermiddag, hvilket jeg siger ja til. Vi får en god snak hvor han orienterer omkring historikken om Idrætsbyen og jeg får stillet en masse spørgsmål. Jeg kommer også frem med det jeg mener er meget vigtigt i forhold til klubberne og Idrætsbyen. 

Har fået en henvendelse fra et forældrepar omkring deres søn og ordblindhed. 

Har skrevet og fået en masse på plads omkring grundlovsmødet

Aftaler med Jess at vi kører sammen i morgen når vi skal på kursus i Lyngby.

Har læst lidt på dagsorden til Fritidsudvalgsmødet på onsdag.

Har fået genbestilt mine plakater da str. på filen ikke passede. Men nu skulle det være i orden.

Har forsøgt at sende annonce til lokalavisen vedr. politikermødet 15/maj. Det driller også. Har bedt Rune fra Helsingør om hjælp, men han kan ikke ændre formatet. Har også bedr. Johnny om hjælp. Afventer, ellers må jeg lave noget helt andet.

Modtager materiale fra DF butikken. Samler foldere og gør klar til vi skal på gaden

2/maj 2017 er der kommunikationskursus som alle kandidater samt Jess er meldt på. Fulgtes med Jess. Super kursus med Arne Mariager som gav os nogle brugbare værktøjer med hjem. Desværre deltog hverken Andres, Gert eller Tobias. 

Pludselig blev der byttet rundt påmøderækken i morgen så det er fritidsudvalgsmødet der ligger sidst. Havde planlagt at gå lidt før fra dialogmødet, men det irriterer mig at det nu er fritidsudvalgsmødet det går ud over. 

Det er lige meget hvad jeg sender til avisen mht billede og annonce så virker det ikke. Er ved at panikke. Johnny har sendt et billede som jeg prøver at videresende til avisen, ellers ved jeg ikke hvad jeg gør. Startede ud i rigtig god tid men er nu ved at være for sent ude.

3/maj 2017 skal jeg til Fritidsudvalgsmøde. Gav udtryk for min utilfredshed med at møderækken pludselig ændres med så kort varsel, da vi kan have andre planlagte aktiviteter. Der blev talt ORI, tilskud til forskellige foreninger. Få minutter før 19 kørte jeg da jeg havde andet møde kl. 19. 

Der er præsentation af svømmehallen for de forskellige foreninger, samt dialogmøde med Fritidsrådet. 

Så er annoncen på plads. YES!

Der er bestyrelsesmøde, hvor vi planlagde og fik de sidste ting på plads mht de mange punkter som vi har sat i gang. 3 timer varede mødet, men nu er vi så langt med de forskellige ting at vi venter med næste møde til august. Skulle der dukke noget op inden mødes vi så bare alligevel. 

Det er en fantastisk effektiv og engageret bestyrelse som aktivt udfører de opgaver de får tildelt. det lover rigtig godt. Desværre meddelte Johnny at han fraflytter kommunen pr. 1.6, men han vil fortsætte som vores IT ansvarlige, hvilket er konfirmeret med Borgen v/Poul Lindholm. Michael Nielsen indtræder så i bestyrelsen i stedet. 

5/maj 2017 har jeg en vielse. Vi er denne gang på kommunaldirektørens kontor. En brud fra Thailand hvis efternavn jeg har googlet for nogenlunde at kunne udtale. 

Afleverede ensøgningen til engangsbevillingen til grundlovsmødet hos politiet.

Talte med Annemarie på rådhuset omkring kommunalvalget. Hun nævnte stillere som jeg skulle finde op til. Det har jeg ikke hørt om før, så jeg googler indenrigsministerets hjemmeside. Sender mail til Poul Lindholm om dette. Han ringer og vi får en snak om det, hvor han fortæller at det vil blive gennemgået på det fælles formandsmøde DF afholder 19/august. 

Talte også med Annemarie om tilforordnede og valgstyrere til kommunalvalget, hvilket gør at jeg skal have en snak med både Gert og Lars.

6/maj 2017 kørte jeg en tur til Frederiksværk hvor DF Halsnæs var med på Krudsværksmarkedet. Her fik jeg en god sludder med Ole Søhøj Nielsen, der er formand i Halsnæs. Hilste også på Gitte Hemmingsen. Missede Glen der kom som jeg kørte.

Pga formandsmødet 19/august bliver jeg nødt til at melde fra til en vielse samme dag. 

7/maj 2017 læste jeg dagsorden til udvalgsmøde mandag

Har nu flere gange efterlyst gruppemøde hos Lars. Det skal flyttes 15/5 pga politikerarrangementet, men vi skal også mødes omkring svømmehallen.

8/maj 2017 er der uddannelsesudvalgsmøde hvor vi bl.a. havde besøg af Jasper fra TF hvor vi gennemgik de forskellige bilag i forb med børnehus i Skibby.

Der blev givet kort briefing fra mødet med fælleselevrådet, hvor Anne-Mette og Susanne deltog.

Vi talta om hvvordan hjælp og støtte til ordblinde elever gribes an. 

Læste dagsorden for anden gang i dag.

Har sendt mail til kandidaterne om en dato for fællesmøde. 

Sender mail til kandidater og bestyrelse om at de skal melde tilbage hvem og hvornår der er med ved gadearrangement 13/maj og ved politikerarrangementet 15/maj

Har sendt læserbrev til lokalavisen omkring lokalplaner og dispensationsansøgninger. 

Modtager materiale fra DF butikken. 

Så er mine plakater kommet. De er fine. Godt, så er de på plads. 

Ajourfører vores lokale hjemmeside

9/maj 2017 aftaler vi 5 kandidater at holde møde 18/maj. Booker lokale. 

Har skrevet til pølsevognen om lokation, serveringstidspunkt mv.

Vores annonce om politikermødet på mandag med Peter Kofod Poulsen er i lokalavisen. det ser flot ud. 

Jeg købte et par flasker til Peter til på mandag

10/maj 2017 henter jeg de bøger Jess har bestilt i Thinghøj Boghandel. Må sige det er en fantastisk spændende bog som bliver sjov at give væk. Jeg skriver en lille hilsen til talerne i den. 

Har afleveret min del af regnskabet til Ole, Halsnæs vedr grundlovsmødet.

Engangsbevillingen fra politiet til Grundlovsdag er i dag modtaget.

11/maj 2017 henter jeg nøglen i Rejsestalden, hvor jeg fik instrukser om de forskellige praktiske ting.

Fik en vielse mere

Har samlet et ordentligt vred vindmøller, så nu har vi vist nok til de første dage på gaden

Har fundet ud af hvor mange strips de andre kandidater skal bruge.

12/maj 2017 vises mit læserbrev på Netavisen

13/maj 2017 holder vi vores første gadearrangement i  Gågaden i Frederikssund. Har fået tilladelse fra TF til at have trailer med. Vi var mange på gaden. Udover mig selv var Michael, Gert, Lars, Anders, Johnny og Glen Madsen med i det skønneste vejt. Vi fik delt rigtig meget ud. Og fik talt med mange glade mennesker. Vi fik fint besøg af Else-Marie og hendes mand fra Allerød. Det er super når vi i de forskellige lokalforeninger bakker hinanden op. Fik taget en del billeder. 

Læser løseligt dagsorden til Økonomiudvalget igennem så jeg kan se hvad sagerne drejer sig om.

15/maj 2017  Jeg gør klar til i aften, hvor vi holder vores første politiske arrangement. Finder de ting frem vi skal have med. Vi mødes kl 18 og stiller stole frem og Gert kommer med drikkevarer. Rigtig pænt fremmøde og en super aften med godt oplæg af Peter Kofod Poulsen og en masse gode spørgsmål som affødte lærerige svar. Meget positiv oplevelse. Fik også en snak med lokale medlemmer.

16/maj 2017 gruppemøde, så jeg læser dagsorden grundigt igennem. Mødes med Lars i kantinen på rådhuset. 

Mit læserbrev er i lokalavisen i dag

Ajourfører den lokale hjemmeside efter aftenen i går. Lægger en del billeder på siden.

Sender meddelelse samt billeder til lokalavisen og FAA om i aftes. 

Pressemeddelelsen sættes på FAA kort efter jeg har givet nogle supplerende oplysninger til Majbrit.

Har sendt forespørgsel til Martin Henriksen om han kunne tænke sig at være med ved et medlemsarrangement her i Frederikssund august/september.

Har sendt forespørgsel til Martin Henriksen omkring de flygtninge vi modtager i kommunen.

Så er hegnsynsagen kommet. 

17/maj 2017 er der ekstraordinært fritidsudvalgsmøde kl 8,00 på Rådhuset. Vi gennemgår materialet der foreligger omkring svømmehallen og Fase 1, så det er klar til økonomiudvalgsmødet senere i dag.

Jeg arbejder lidt på min egen folder til valget

Jeg beslutter at besøge henholdsvis Hørsholm og Helsingør på lørdag hvor de hver især har arrangementer. 

18/maj 2017 er der fællesmøde med kandidaterne. Vi får talt en masse praktiske ting igennem og får arbejdet med de temaer vi vil fokusere på i vores fælles folder. 

Gert og Andreas tager med på lørdag.

Jeg får styr på hvem der deltager ved Blå Nat.

Den hjemmevielse jeg havde fået 24/juni annulleres for mit vedkommende, da de vil vies af en præst i stedet. 

Vi får talt om det at være valgstyrere og valgtilforordnede. Jeg skal have 12 klar ialt. 

Dagsorden til Byrådsmødet er kommet. For en gang skyld en kort dagsorden.

19/maj 2017 har jeg en vielse i Byrådssalen.

Talte med Annemarie omkring valgstyrere og det materiale hun sender ud om et par måneder. 

Nu er jeg halvvejs mht at finde valgstyrere/tilforordnede. 

Læser dagsorden igennem

20/maj 2017 kører Michael, Gert og jeg på tur til først Hørsholm og Helsingør. Begge steder er der arrangement. I Gågaden i Hørsholm hvor DF hunden var på besøg. Vi hilste på en masse DFère. Bl.a fra Allerød, Fredensborg og selvfølgelig Hørsholm. Var med på gaden ca 1½ time. 

Derefter gik turen til Helsingør hvor der var sommerkræmmermarked. Her hjalp vi til et par timer. DF hunden kom også på besøg her. 

Jeg fik en aftale i stand med Nicolai fra Albertslund om at han kommer og er med os til Blå Nat ca 1½ time. Det glæder jeg mig vildt til;)

Michael tog en masse billeder, som jeg satte på min side samt på facebooksiden. 

Kontaktede Peter v/Super Brugsen i Slangerup om gadearrangement i juni måned.

21/maj 2017 fik jeg en aftale med Peter, Super Brugsen i Slangerup at vi er der 17/juni 10-13

22/maj 2017 er der hegnsynssag i Landerslev. Den startede med 2 parter der var milevidt fra hianden, men det endte dog med et forlig, så det var fint. Det tog dog også 1½ time.

Fik meldt os på SnakeCity 26/august i Slangerup

Har set på dagsorden til onsdag

Har ajourført den lokale hjemmeside

Har gennemlæst tekst til protokol for ovenståede hegnsynsag.

Lars sendte overskrifterne på de punkter vi på kandidatmødet var kommet frem til.

24/maj 2017 er der Byrådsmøde med temamøde forinden. 

Har haft en vielse i Byrådssalen. Hentede samtidig papirerne til vielsen på fredag.

Der er kommet forslag til dato for ny hegnsynsag i Dalby Huse. 

Der kommer invitation til medlemsarrangement fra Poul i Brøndby hvor Marie Krarup kommer på besøg. 

26/maj 2017 har jeg en hjemmevielse i Skibby. 

Sender mail til Jørgen Olsen fra Venstre at det er Lars der deltager i vælgermødet 9/11 i Rørbæk.

Michael og jeg tjekker ballonerne i traileren om de er ok. Vi låner en kompressor så vi kan få luft i almindelige balloner til de mindre børn til Blå Nat. 

Johnny er ved at være igennem junglen mht mobilepay og vi beslutter hvilken udbyder vi vil benytte. 

28/maj-2017 kommer der ny dato til hegnsyn - 29/juni kl. 8.15

29/maj 2017 får jeg en vielse

Jeg sender faktura på annonce til Steen Thomsen efter aftale

Sender mail til Brøndby at vi pt kommer 3.

30/maj 2017 kører Michael og jeg en tur på Kalvøen for at tjekke pladsen ud. Vi bliver enige om hvordan det forskellige skal stilles op.

Får købt gave fra Lars og mig til afskedsreceptionen for den tekniske direktør Claus.

31/maj 2017 er der afskedsreception for den tekniske direktør. Jeg kører derned så jeg er der ca 16 da det så passer med at jeg kører direkte ud til Campus kl. 17. Nåede at høre Kommunaldirektørens og Claus`egen tale. Fik sagt farvel til Claus.

Senere er der 1. spadestik for Campus træningsareal. Det er plænen med baner mellem gymnasiet og Holmensvej der skal omdannes til løbebane mv. Det er gymnasiet der har taget initiativ til det hvor bl.a. kommunen støtter økonomisk. Formænd fra Vækstudvalget (Ole Søbæk) og Fritidsudvalget (Morten Skovgaard) holdt tale sammen med Rektir (Peter) fra gymnasiet. Derudover fra konsulenterne der havde tegnet skitsen samt Tom Lysgaard og mig selv til stede. 

1/juni 2017 er der udvalgsmøde. Jeg læser dagsorden færdig. Om formiddagen mødes jeg med Tobias. Vi får snakket en masse igennem - både generelt men også omkring valgkampen. det er altid nogle gode snakke når vi mødes.

Jeg spurgte ind til konkret klagesag, jeg spurgte ind til en sag der var omtalt på økonomiudvalgets dagsorden vedr. Spave management, og jeg spurgte ind til en af mine henvendelser til Paw.

Vi skulle revidere Børne- og ungepolitikken. Jeg satte spørgsmålstegn ved denne politik da den i mine øjne ikke har noget med virkeligheden at gøre. Fik at vide at det er det mål vi arbejder hen imod. 

2/juni 2017  henter jeg nøglen på vikingepladsen til grundslovsmødet og om aftenen er der Blå Nat i Jægerspris.

Vi havde en fantastisk dag i Jægerspris. Vi var der med traileren kl. 15. Aldrig har vi været så mange DFère til Blå Nat. Vi havde fint besøg udefra. Glen Madsen kom med Victor og Lisa. De hyggede sig med Nikolaj og Frederik. Cheanne Nielsen fra København, Chris Bjærknæs, DFU landsformand, Rune Oliver Christensen og Freja Søderquist fra Helsingør var på besøg. Mika, DF hunden v/Nicolai Larsen fra Albertslund var en kæmpe succes. Vi fik delt an masse kuglepenne, bolscher, flag, balloner og vejrmøller ud. Ikke nogle flyers, da det drejede sig om at blive set og hverve medlemmer. Der var ca 15 der aktivt ville overveje at melde sig ind i Dansk Folkeparti. 

3/juni 2017 samlede jeg ca 100 vejrmøller, da vi så godt som fik delt alle ud i går. Gjorde trailer klar til mandag. Jeg fik købt gaveposer og øl til talerne på mandag. I dag blev det så endelig offentliggjort at Morten vender tilbage. Det har jeg glædet mig vildt til. Jeg konfererede med Erik, Mortens ny presseansvarlige, om jeg skulle sende pressemeddelse til lokalavisen og Frederiksborg Amts Avis. Der blev sagt "go", så det gjorde jeg straks. Skrev også på vores Facebook side. Og det spredtes meget hurtigt. FAA tog vores pressemeddelse på netavisen med det samme. 

4/juni 2017 blev brugt på at få alle de små læse ender klar til i morgen. Printede kopi af sangene til fællessang. Skrev en hilsen i bøgerne til talerne og fik gaverne pakket. Fik ordnet byttepenge. Skrev med Flemming Rømer fra Fredensborg der ville tage deres Fane med. Fandt ud af hvad jeg vil sige i min velkomsttale. Så nu er alt klar. Glæder mig.

5/juni 2017 holder vi vores traditionsrige grundlovsmøde på Kalvøen. Igen i år er vi sammen med Halsnæs og Hillerød gået sammen om arrangementet. 

Michael, Gert og jeg mødtes på kalvøen kl. 9,30. Vi gik i gang med at stille borde, stole mv op. gert arrangerede ølanker mv. Lars fra Hillerød kom ved 11-tiden og hjalp med borde/stole. Ole fra Halsnæs kom ca kl. 12 med scenen som musikken skulle bruge. der blev sat talerstol op og alt klappede. Pølsevognen kom ca 12. Vejret holdt. 4 super gode talere. Der var megen mediedækning. Stor opbakning fra nær og fjern. Ca 160 tilhørere. En rigtig god dag. Michael fik taget en masse billeder.

Vi var hjemme ca 17 godt trætte. 

Fik en borgerhenvendelse som jeg vil se nærmere på en af de nærmeste dage.

6/juni 2017 har jeg 3 vielser i byrådssalen.

Michael, Gert og jeg tager til medlemsarrangement i Brøndby, hvor der var besøg af Marie Krarup. Et rigtig godt oplæg og en masse spørgsmål. Fik talt med Jens Vornøe fra København. 

Jeg sender pressemeddelse til Lokalavisen og FAA om udskiftning i bestyrelsen. 

7/juni 2017 er der fritidsudvalgsmøde, så der blev læst dagsorden. Mødet blev hold på Hammergården, Hammer Bakke i det værste blæse og regnvejr. Men fik blev alligevel vist lidt rundt på området. 

På mødet var der bl.a. sagen om erstatningsbane til ORI. Endelig blev vi enige om at de skal hve en bane der holder mål som de kan bruge. 

Efter mødet kørte jeg forbi Jess, der er kasserer, med de forskellige bilag på de ting jeg har købt samt de penge, fik da jeg afleverede tomme dåser fra 5/6.

Jeg havde ellers regnet med at jeg skulle til borgermøde i Skibby om ny skovrejsning kl. 19, men da fritidsudvalgsmødet først sluttede ca 19,30 var det for sent.

Jeg tilmelde til KL orienteringsmøde i Frederiksborgcentret 12/juni.

Jeg læste materiale vedr borgerhenvendelse igennem.

I dag blev det bekræftet at Martin Henriksen kommer til Frederikssund til medlemsarrangement. Det bliver 25/september i Rejsestalden. 

8/juni 2017 kørte Michael og jeg traileren i Bløden så den var klar til weekenden.

Sendte mail til kommunaldirektøren med borgmesteren som Cc vedr den borgerhenvendelse jeg fik grundlovsdag. Kommunaldirektøren meldte straks tilbage at han vil tage sig af den.

Tilmelder mig tillidsmandsmøde i Korsør for formænd mv.

Kontakter Jensen for muligt medlemsarrangement i Frederikssund med Morten. Afventer

Sender mødeplan til alle ang weekenden i Bløden.

Meddeler forvaltningen min sommerferie mht planlægning af vielser

9/juni 2017 mødtes Michael, Gert og jeg i Bløden kl. 15,30. Lars kom ca 16 og var der en lille time. Jeg fik talt med en del interesserede som vil overveje at melde sig ind i Dansk Folkeparti. Vi pakkede sammen ca 19,30. Det blæste kraftigt, men en god dag.

10/juni 2017 mødtes Michael, Gert og jeg i Bløden igen kl. 10,00. Vi fik stillet det hele op så vi var meget synlige igen. Fik besøg af Glen Madsen, Rune Oliver Christensen og Stella og Nicolas Lund. Lars kom ved 16 tiden. Vi pakkede sammen ca 19, da vi var godt trætte. Vi havde igen talt med en masse mulige nye medlemmer. En rigtig god weekend. Da der ikke var mulighed for bemanding søndag besluttede vi at køre trailer hjem. 

11/juni 2017 sender jeg mail til alle om hvem der er med i Slangerup næste lørdag

12/juni 2017 er der gruppemøde.

Om formiddagen kørte jeg til Hillerød hvor KL holdt orienteringsmøde om den aktuelle kommuneøkonomi. Det var svært stof, men jeg forsøger at blive klogere step by step. Dog ret interessant. 

Eftermiddagen blev brugt på at læse dagsorden til økonomiudvalget som vi gennemgik på gruppemødet. Gert og Andreas var med. De nye kandidater skal deltage i gruppemøderne frem til valget så vi kan få nogle politiske snakke.

13/juni 2017 sender jeg samtlige datoer for gruppemøder til nye kandidater.

Får besked om at vi har fået 4 nye medlemmer. Skal have sammensat et velkomstbrev.

Får besked fra Lars om at han giver en kop kaffe torsdag da vi skal snakke om forskelligt.

Sender mail til direktøren ang initiativretten og hvor jeg kan læse om den.

Modtager hegnsynssag til 29/juni.

14/juni 2017. Modtager mail fra direktøren ang initiativretten med henvisning til Styrelseslovens paragraf 11.

Får en vielse til september.

Får en vielse til juli

Har lavet velkomstbrev til de 4 nye medlemmer

Der kommer en invitation til debatmøde til oktober som jeg videresender til alle kandidaterne

Jeg forespørger bestyrelsen og de øvrige kandidater om vi skal deltage i Jægerspris Festen. 

15/juni 2017 har jeg en vielse. Denne gang på Borgmesterens kontor

Var på besøg hos Lars hvor vi havde en god snak om vores samarbejde generelt efter vi kun er 2 i gruppen og vores valgmateriale.

Sendte efterfølgende min bemærkninger til vores hovedoverskrifter til valgfolderen.

Fik i dag en aftale på plads om at Morten Messerschmidt kommer til politikermøde/medlemsarrangement her i Frederikssund 8. maj 2018.

Jeg sender mail til bestyrelsen med tak for de første måneder efter generalforsamlingen. Laver en opsamling på alt det vi har formået at stable på benene på så kort tid. 

16/juni 2017 har jeg en vielse der igen blev holdt i Byrådssalen. 

Blev efter vielsen kaldt ned på Karins kontor. Der stod Marianne og Heidi klar sammen med Karin. Der overraskede de mig godt nok. De havde splejset om en gave til mig da de synes jeg gør mine vielser så godt. Og fordi jeg letter deres arbejde en stor del da jeg altid svarer næsten med det samme og faktisk altid svarer ja. Det gjorde mig godt nok stolt. TAK!

Gjorde traileren klar til i morgen.

Der kommer yderligere bemærkninger til hegnsynsagen til 29/juni

17/juni 2017 kørte Michael og jeg til Slangerup så vi var der kl 10. Gert kom lige efter. Både Andreas og Jess var der også. Vi fik snakket med en del borgere. Men ret tydeligt at der er flere der er imod Dansk Folkeparti i Slangerup end i de andre byer i kommunen. Nogle var direkte hadske, en ville ikke spise bolcherne når vi havde rørt ved dem, en mente vi kun manglede skægget osv. Flere var dog også positive. Det er spændende hvor mange nye medlemmer vi bliver efter alle vores ture på gaden og til byfester. De er begyndt at komme, så det er spændende.

18/juni 2017 sender jeg billeder fra grundlovsdag til Pia Adelsteen. 

Ser dagsorden igennem til byrådsmødet på onsdag.

19/juni 2017 sender jeg billeder til Glen Madsen fra grundlovsdag og Sommerfesten i Bløden.

Jeg får besøg af en borger hvis mand er dement og på plejehjem. Hun fortæller mig om deres situation og afleverer et brev som jeg vil gå sammen med Lars om så vi kan finde ud af hvad vi evt kan gøre. 

20/juni 2017 kommer der en invitation fra Brøndby til medlemsmøde 31/august. Vi deltager. 

Har lavet en foreløbig dagsorden til næste bestyrelsesmøde 9/8.

Det går forrygende med vores facebookside. I dag rundede vi 274 medlemmer.

Sender en forespørgsel til Borgen om plakater med DF logo, som jeg bestiller 50 stk af

21/juni 2017 er der Byrådsmøde med temamøde om budgettet. For hvert år der går bliver det mere og mere interessant og forståeligt når budgettet gennemgås. 

Efterfølgende fik vi en status på Vinge.

Byrådsmødet havde bl.a. en punkt der omhandlede BiLidt grunden og høring. Lars og jeg er fortsat imod at der bygges anderledes på grunden en kommuneplanen lægger op til. Så vi stemte nej til at sende i høring.

En anden sag omhandlede igen erstatningsbanen på Bjergvej da Tom Lysgaard fra udvalget havde forlangt den i Byrådet. Heldigvis var Byrådet enige om at følge fritidsudvalgets beslutning. Så nu kan der forhåbentlig komme ro på. 

22/juni 2017 kommer der invitation til at være med ved DF`s stand på Ballerup Kræmmermarked i weekenden uge 29 i juli måned. Jeg rundsender til de andre. Michael og jeg siger ja tak.

23/juni 2017 har jeg en vielse i Byrådssalen. Denne gang var det allerede 9,30 da brudeparret kom i en kæmpe limousine og de skulle være væk inden alle studenterne kom med vogne. 

Jeg har rykket kommunaldirektøren for den borgerhenvendelse jeg sendte til ham tidligere, da jeg gerne vil svare borgeren. 

Der kommer invitation til Poul Lindholms reception 7/september kl. 14. Jeg deltager.

Jeg sender pressemeddelse til Frederiksborg Amts Avis og Lokalavisen Frederikssund og Hornsherred om "De magiske 100 dage". FAA melder straks tilbage at de ikke vil bringe den. 

Jeg får mail fra direktøren om at jeg får svar vedr. borgerhenvendelsen i næste uge.

24/juni 2017 har jeg 2 vielser i byrådssalen.

Efterfølgende kørte Gert, Michael og jeg en tur til gadekampagne i Allerød Gågade. Igen hyggeligt at mødes med de andre gæve DF`ere. Det betyder så meget for vores indbyrdes forhold og opbakning til hinanden at vi mødes indimellem. Fik en reel overfusning af en lokal, men han kom ud med en masse galde, så det var fint for ham. Vi delte bl.a. hvide roser ud. 

Jeg sender læserbrev til FAA vedr. BiLidt grunden og Dansk Folkepartis holdning.

25/juni 2017 er jeg ved at gå i gang med sommerens nyhedsbrev. Kontakter kandidaterne om de vil have en præsentation med i nyhedsbrevet. 

26/juni 2017 modtager jeg svar fra chefen for ældre og service afdelingen vedr. den borgerhenvendelse jeg sendt til direktøren forleden. Jeg videresender svar til borgeren, der var glad for at jeg havde reageret på hendes brev.

I dag sender jeg indbydelse ud til bestyrelsen, kandidaterne og Glen om en sommer-kom-sammen 5/august med partner og hjemmebornede børn. Jeg mener det er vigtigt vi bliver rystet godt sammen når vi skal samarbejde fremover. 

26/juni 2017 rundsender jeg invitationen til Poul Lindholms reception

27/juni 2017 har jeg lavet en aftale med Jette Christensen fra Venstre om at vi tager sammen på Camp. Det har hun gjort før og jeg vil gerne med. Det foregik på Rungsted Gymnasium hvor 150 unge mennesker var samlet til 5 dages intens True North Camp. Vi mødtes med Lars Christensen som fortalte om deres metoder og førte os igennem nogle spændende timer. Jette og jeg vil arbejde videre med det.

Positive tilbagemeldinger på min sommer-kom-sammen

Fik en vielse allerede til på torsdag.

Skriver frem og tilbage med Mikkel Hessner.

Der kommer kalenderindkaldelse vedr borgermøde om Kulhusecykelstien 19/september. Jeg tilmeldre mig. 

Pressemeddelelse kommer i Lokalavisen og læserbrev kommer i FAA i dag. Begge er også på netaviserne;)

28/juni 2017 er der ekstraordinært byrådsmøde da der skal ansættes ny teknisk direktør. Efter vi havde vedtaget at ansætte den indstillede ansøger kom han og præsenterede sig ganske kort. Fint at få hilst på ham. 

Inden mødet mødtes Lars og jeg med Borgmesteren. 

Jeg beder Johnny opdatere vores fælles mailadresse.

Der kommer yderligere bemærkninger til hegnsynsagen i morgen

Jeg går i gang med det næste nyhedsbrev til medlemmerne som jeg regner med skal sendes ud medio august.

29/juni 2017 er der hegnsyn. Mette hentede mig. Det var i et sommerhusområde med en klager som var meget krævende og påståelig. Vi endte op med en kendelse som gik imod klagers krav. Vi lavede kendelse på stedet som også blev underskrevet, så den hurtigt kan blive sendt til parterne. 

Har en vielse i byrådssalen.

Jeg sender en forespørgsel vedr. mobil kaffevogn til vores grundlovsmøde 2018. Afventer. Booket, så det bliver spændende med noget nyt. Flere efterspørger kaffe;)

30/juni 2017 rykker jeg Martin Henriksen for svar på min forespørgsel

1/juli 2017 har jeg en vielse i byrådssalen.

Har modtaget materiale fra Jette Christensen, så nu skal der læses.

I dag starter mit abonnement på Frederiksborg Amts Avis. Føler jeg har brug for at kunne læse de indlæg der måtte komme der for bedre at være ajour. 

2/juli 2017 får jeg en borgerhenvendelse vedr det at modtage en arv når men er på kontanthjælp. Jeg svarer med regler og henviser ellers til borgerrådgiveren.

Der kommer en henvendelse vedr debat med de politiske partier 19/september i Slangerup

5/juli 2017 rykker jeg Lars for materiale til folderen. 

I dag er der et indlæg i FAA fra flygtningevennerne i Skibby da det er ved at være 1 år siden de første midlertidige boliger blev taget i brug. Samtidig er der et indlæg hvor formanden fra Velfærdsudvalget ligeledes kommer med en kommentar. Jeg blev noget provokeret af disse indlæg og skrev et læserbrev som jeg sendte til alle 3 aviser (FAA, Lokalavisen Frederikssund og Hornsherred). Kan læses under Læserbreve)

Har rykket for svar i forvaltningen vedr. grundejerforeningen i Vellerup Sommerby hvilket jeg meddeler borgeren.

6/juli 2017 modtager jeg mail fra Lars

Sender læserbrev vedr flytningevennernes indlæg i avisen.

Besked om nyt medlem

7/juli 2017 har jeg 3 vielser i byrådssalen

Har en længere telefonsamtale med borger der er meget frustreret over den måde barnebarnets læsevanskeligheder tackles af henholdsvis skolen og forvaltningen.  Et andet medlem af uddannelsesudvalget har ligeledes talt med borgeren og vi sender hver for sig en manil til skolechefen og direktøren. Vi bliver kort orienteret fra chefen og taler videre om sagen på førstkommende udvalgsmøde.

8/juli 2017 kommer mit læserbrev i FAA vedr. midlertidige boliger i Skibby.

9/juli 2017 mødes jeg med Tobias Weische hvor vi får talt en masse ting igennem. Disse møder er guld værd. Får hans billede med hjem til folder og hjemmeside

10/juli 2017 bliver jeg kontaktet at Marianne Hedegaard der er en af flygtningevennerne fra Skibby. Hun inviterer mig til Nordhøj til en snak og rundvisning. Jeg siger ja tak og vi aftaler på onsdag.

Har sendt en forespørgsel til direktør Helle Hagemann-Olsen om at se kontrakt med Estrids Pleje.

Har sendt en forespørgsel til kommunaldirektøren om at se kontrakt med KN Rengøring. Modtager kontrakten allerede i dag.

11/juli 2017 får jeg en vielse til 19/juli

Modtager kontrakten vedr Estrids Pleje.

Mit læserbrev vedr BiLidt grunden er i Lokalavisen

Aftaler med flygtningevennerne at vi mødes på Nordhøj 2 i morgen og at FAA deltager. 

Bestiller annonceplads i lokalavisen både til Martin Henriksens besøg men også de 3 uger op til valget

12/juli 2017 skal jeg på besøg på Nordhøj 2 i Skibby. Mødes med 2 af flygtningevennerne og journalisten fra FAA. Jeg bliver vist rundt og vi får en god snak på 1½ times tid. De fortæller og jeg får stillet en masse spørgsmål. Jeg bliver klogere, men ændrer absolut ikke holdning til de midlertidige boligers placering. 

Kontakter Borgen da vores nye medlem ønsker at opstille som kandidat til kommunalvalget. Vil høre hvordan vi skal forholde os i forhold til 4 måneders reglen

13/juli 2017 arbejder jeg på at få sat navne på alle de valgstyrere og valgtilforordnede som Dansk Folkeparti skal stille med denne gang. Kontakter flere medlemmer, der straks er villige til at være med. Super dejligt;)

Sender den foreløbige fælles foller ud til kandidaterne

14/juli 2017 er der en hel side i FAA fra vores møde på Nordhøj 2. Dog skriver journalisten at det er DF-formanden der er på besøg. Jeg retter straks henvendelse til ham da jeg i denne sammenhæng er byrådspolitiker og ike formand. Det er vigtigt at adskille de 2 titler. Han tager det til efterretning.

15/juli 2017 i kontakt med Teknisk Forvaltning vedr. den borgerhenvendelse fra Vellerup Sommerby

17/juli 2017 tager jeg til en bekendt i Gerlev der ønsker en snak omkring hegn til nabo. Vi besigtiger hegnet og får en god snak og jeg anbefaler hvad de kan gøre efterfølgende. 

Hjælper Tobias med at få sat plakat op via Yvette

19/juli 2017 har jeg en vielse i Byrådssalen assisteret af Karin og Annemarie

Bliver jeg spurgt om jeg vil tage en vielse 14/oktober i Jægerspris hvor 2 kvinder ønsker at blive viet. Selvfølgelig vil jeg det. Glæder mig)

Sender mail til Lars om han tager stisystemet ved Sygehuset med til budget. Der skal ske noget med det område. Der blev lavet beregninger på det sidste år.

20/juli 2017 har jeg en vielse i Byrådsssalen assisteret af Karin

Kontakter Jette (V) at jeg stadig er med på vores ide

Bliver ringet op af Poul Lindholm der fortæller hvordan vi skal forholde os mht den ny kandidat. Skriver til Gert Løfgren og orienterer ham om hvad vi gør. Han indkaldes til vores bestyrelsesmøde 9/august hvor vi får en snak med ham.

23/juli 2017 tager jeg til det store kræmmermarked i Ballerup og støtter op om DFèrne der. Det er altid super hyggeligt at mødes med og hilse på andre DF`ere.

25/juli 2017 sender jeg dagsorden ud til vores næste bestyrelsesmøde

26/juli 2017 rundsender jeg invitation til tillidsmandsmøde i Korsør

29/juli 2017 sender jeg læserbrev til aviserne vedr muslimsk gravsted på Frederikssund kirkegård

2/august 2017 kommer der program for onsdagen hvor der er fritidsudvalgsmøde

Modtager svar på min forespørgsel fra Martin Henriksen

4/august 2017 modtager jeg en ret perfid mail fra en borger der ikke er enig med mig omkring det muslimske gravsted på Frederikssund Kirkegård. En ting er at man ikke er enig men at udstille sig selv på den måde er ret morsom. Forslag om at anlægge deciderede kirkegårde for DF`ere så normale mennesker kan være i fred.  

5/august 2017 holder vi sommer-kom-sammen her hos os med alle kandidaterne, bestyrelsen, vores lokale folketingskandidat samt partnere og børn. Vi samles 23 til kaffe/kage/grillmad og hygge. Stor succes som sikkert bliver gentaget.

6/august 2017 kommer Cheanne fra København på besøg. Super hyggeligt

7/august 2017 får jeg en vielse til 19/august

8/august 2017 modtager jeg en borgerhenvendelse vedr brugen af Frederikssund Svømmehal mens renoveringen af Slangerup Svømmehal står på. Kontakter Kenneth Jensen der er formand for Folkeoplysningsforbundet der står for fordelingen af tiderne

Får en vielse til 14/august

9/august 2017 er der bestyrelsesmøde i F2. Lang dagsorden men igen et konstruktivt møde hvor vi først mødes med vores nye mulige kandidat, som vi alle siger velkommen til.

Får taget fælles billede af bestyrelsen

Rundsender info omkring debatmødet som Lorry holder i Sillebroen

10/august 2017 kommer der mødeindkaldelser til valgbestyrelsen som jeg blev medlem af da vi omkonstituerede os da vi blev reduceret til 2 i DF

Meddeler Poul Lindholm at vi siger velkommen til Gert Løfgren og ønsker dispensation

Skriver til bestyrelse og kandidater at vi siger god for Gert Løfgren og han bliver ny kandidat til kommunalvalget

Bestiller tid hos fotografen til GL

11/august 2017 sender diverse mails med info omkring valget, plakater mv til GL

Aftaler med GL hvad der skal stå i vores pressemeddelelse

Sender referat af vores bestyrelsesmøde

Sender annonce til Martin Henrisken sekretær med tid og sted ang 25/september

12/august 2017 læses der dagsorden til mandagens udvalgsmøde

Kontakter Kenneth Kristensen Berth om han har lyst til at besøge Frederikssund lokalforening til september 2018. Det vil han gerne;)

14/august 2017 er der uddannelsesudvalgsmøde, så dagsorden løbes igennem endnu en gang. Om formiddagen mødes jeg med Lars, hvor vi har en god snak om vores fælles holdninger og valgkampen.

Der kommer materiale fra borgeren som jeg har talt med mange gange vedr hendes ordblinde barnebarn

Kontakter Kristian Langballe MF om vores kirkegårde

15/august 2017 læses dagsorden til Fritidsudvalgsmødet i morgen

Der er kommet billede af GL

16/august 2017 er der først møde med ORI på Bjergvej hvor vi får et fint oplæg om klubben og deres ønsker for fremtiden. Fritidsudvalgsmøde  bagefter på Færgegården hvor vi først får en rundvisning i forbindelse med den nye udstilling "Fra fjord til bord" og derefter holder vi udvalgsmøde.      

Rundsender info vedr tværpolitisk koordinationsmøde 23/august hvor jeg ikke kan deltage

Nyhedsbrevet sendes ud til medlemmerne enten i mail eller via post

17/august 2017 hjælper Yvette mig med min egen folder

18.-19.-20/august 2017 er der formandsmøde/tillidsmandsmøde i DF i Korsør. 

Fredag er der oplæg og orientering til alle nye formænd - ca 30. Mange spørgsmål og interne snakke.

Lørdag formiddag oplæg ved Brøndby lokalforening til nye formænd/kasserer, hvor jeg bl.a. efterlyser kursus/møde for nye kasserer og formænd, hvilket man vil gå videre med.

Lørdag eftermiddag kommer resten af formændene, så vi var ca 100, hvor der var oplæg fra KTD, ST og PL.

Festmiddag og hygge om aftenen.

Søndag kom kandidater og MF`ere så der var vi ca 340. Oplæg fra flere ordførere med ideer til os i kommunerne op til valget.

Får konfirmeret at vi ikke skal finde stillere i Frederikssund

Super weekend

Læste dagsorden til gruppemødet mandag.

Der kommer info vedr. jazzfestivalen i Slangerup

Gør kandidaterne opmærksom på at dagsorden nu kan læses på kommunans hjemmeside

Får bestilt min flyer

21/august 2017 gruppemøde, så der blev igen læst på dagsorden.

Vi udfylder og underskriver den kandidatliste der skal afleveres i forvaltningen for at vi kan stille op. 

Sender den reviderede folder ud til kandidaterne efter vores møde

22/august 2017 sender jeg samtlige invitationer til Lars vedr paneldebatter. Har tilmeldt Lars, da han er vores spidskandidat

Opfordrer jeg endnu en gang kandidaterne til at lave en kort præsentation af dem selv og hvad det er for punkter de går til valg på. Vil sende en præsentation ud til medlemmerne primo november

Indkalder til fælles valgmøde 4/september

23/august 2017 booker jeg mødelokale til vlagmøde i DF 4/september

Sender igen invitation rundt vedr. receptionen 7/september på Borgen

24/august 2017 er der budgetseminar i Byrådssalen fra kl. 8,30.

Jeg modtager referat af det tværpolitiske møde i går da jeg er på som kontaktperson for DF

25/august 2017 møde med præsten ved Frederikssund Kirke i anledning af det muslimske gravsted på kirkegården. Vi får en god snak bla. om vedtægterne og jeg får nogle ideer til hvad jeg kan gøre fremadrettet. 

Gør traileren klar til i morgen

Modtager info vedr. kulturdagen 2/september i Frederikssund

26/august 2017 er vi med i Slangerup til Jazzfestivalen. Igen en superhyggelig dag hvor vi får delt en masse ud og bliver set. Besøg af Cheanne fra København og Rune fra Helsingør, samt Pia Adelsteen og Kim Christiansen.

Kontakter Mikkel Hessner (V) om de deltager i havnefesten i Frederikssund 2/september. 

28/august 2017 modtager jeg bekræftende svar fra MH så jeg beslutter at vi også deltager selv om vi på vores sidste gruppemøde blev enige om at det ville vi ikke. Skriver ud til kandidater og bestyrelse om min beslutning og opfordrer til at man deltager.

Modtager mail fra borger vedr. BiLidt grunden. 

Sender forespørgsel til forvaltningen hvor jeg ønsker oplyst hvor mange muslimer der bor i Frederikssund Kommune samt hvor mange der hører til de 2 sogne der hører til Frederikssund Kirke

Modtager invitation til invielse af ny skolegård i Slangerup

Tilmelder mig Frederikssundmesterskaberne i fodbold for 1.-3 klasserne

Sender mail til kandidater og bestyrelse vedr. havnedagen

30/august 2017 er der temamøde om beredskabvet med efterfølgende byrådsmøde, så dagsorden er læst igennem igen 

Hen over sommeren har jeg haft mange lange telefonsnakke med den borger der kontaktede mig primo juli ang hendes barnebarns læsevanskeligheder. I dag talte vi igen sammen og jeg opfordrede hende til at få et møde i stand med Borgmesteren. Efterfølgende mødtes jeg med JM og fortalte om det.

31/august 2017 er der det første bedømmelsesmøde ang det nye børnehus i Skibby. Da der ikke er nogen der har bud på det afventer vi og sender det i udbud endnu engang med mulighed for tilkøb lig med svømmehallen 

Om aftenen kørte Michael og jeg til Brøndny for at støtte op om deres lokalforenings arrangement, hvor de havde inviteret Morten Messerschmidt til at tale om EU. Super godt så vi har noget at glæde os til når Morten kommer til os til maj 2018

Mødeindkaldelser til bedømmelsesudvalget vedr havnebadet

Sender mail til Pia Adelsteen vedr kirkegården

2/september 2017 har jeg en vielse i Byrådssalen assisteret af Marianne.

Vi er også med ved Handelstandsforeningens havnefest med vores stand. Igen en super hyggelig dag hvor vi var synlige og fik delt en masse ud og fik talt med rigtig mange mennesker.

4/september 2017 holder vi fælles møde med bestyrelse og kandidater om tiden frem til valget. Gjort klar. Et super konstruktivt møde hvor vi fik en masse på plads. Mødes igen ved gruppemødet 18/september.

Jeg har sendt mail til MF Susanne Eilersen vedr. det muslimske gravsted på Frederikssund kirkegård. SE tager problemstillingen op når hun kommer på Borgen senere på ugen.

Modtaget en vielse til 7/oktober

Modtaget en vielse til 24/november

Jeg sender mail med føler til F og Ø om det fælles vælgermøde vi 3 partier ska arrangere i Skibby.

5/september 2017 får jeg skrevet referat fra mødet i går, der udsendes. Ligeledes rettes den fælles folder til som udsendes til godkendelse. 

Sender diverse mails til kandidaterne omkring valget

6/september 2017 deltager jeg i formandsgruppemøde vedr Fioma da Lars er forhindret. Ligeledes er der Byrådsmøde om budgettes 1. behandling

Jeg sender forespørgsel om procedure til Morten Skovgaard vedr. fremtidens idræt i Jægerspris

Jeg sender forespørgsel til forvaltningen vedr. forvaltningens vurdering af om vi kan sige nej til at modtage bestemte personer fra asylcentrene. Eks. fra bestemte lande, barnebrude mv.

Jeg sender anmodning om ag på byrådets dagsorden vedr. ændring af valgstyreformand ved kommunalvalget i SIK.

Jeg sender mail til Halsnæs om en orientering omkring deres problemer ved modtagelse af uledsagede unge fra asylcentrene.

Jeg får en vielse til 13/september

Jeg får 2 vielser til 30/september

Jeg læser op på materialet omkring Fioma grunden og får en snak med Lars omkring det.

7/september 2017 tager jeg til reception på Borgen i anledning af Poul Lindholms fødselsdag. Dejlig eftermiddag med gode taler og en masse dejlige mennesker.

Booker Langes Magasin til vores novemberarrangement

8/september 2017 er jeg med Frederikssundmesterskaberne for 1.-3 klasserne ved Frederikssudhallerne. I øsende hyggede 1200 drenge og piger sig med at spille fodbold. Jeg var nede og overvære de første 4-5 kamprunder. Borgmesteren åbnede stævnet med en tale og efter en fælles opvarmning blev de første kampe fløjtet i gang. Hold op hvor bliver man i godt humør af at se så mange glade børn;)

Begyndte at læse dagsorden til uddannelsesudvalgsmødet til mandag

9/september 2017 har jeg informeret Lars om mødet forleden omkring Fioma grunden

Jeg har skrevet en mail til sekretæren for den tyrkisk islamiske stiftelse omkring gravstedet på Frederikssund kirkegård.

Jeg sender mail med husker omkring politikermødet med Martin Henriksen til medlemmerne

10/september 2017 falder mødet på plads mellem FOØ på tirsdag.

Jeg aftaler med Jette hvad vi gør i den videre proces.

Læser dagsorden til mandag.

Jeg sender husker til kandidaterne at de gerne må melde GO til folderen så jeg kan sende den afsted.

11/september 2017 er der udvalgsmøde med efterfølgende pædagogisk markedsdag på Ådalens skole. Igen en fantastisk oplevelse at være med på markedspladsen. Pædagogerne og dagplejerne er meget villige til at fortælle om deres arbejde og de emner de præsenterer børnene for. Viser at vores børn har en spændende hverdag. 

Jeg modtager svar fra forvaltningen vedr modtagelse fra asylcentrene. Orienterer Martin Henriksen om svaret

12/september 2017 er jeg sammen med Gert og Gert til møde med SF og Enhedslisten for at planlægge et vælgermøde i Skibby. Gode forslag på bordet mht form, indhold og lokation.

Opgaver fordeles og vi undersøger lokale og dato.

Indbydelse til deltagelse i store valgdag i Skibby bydmidte 21/oktober hvor jeg tilmelder os. Jeg siger ja til at annoncere vedr valgdagen

Dagsorden læses til udvalgsmøde i morgen

Jette vender positivt tilbage fra privatskolen hvor vi er velkommen

Jeg sender forespørgsel til direktøren omkring "Headspace". En ungekontakt på anonyme vilkår. Svar er at det ikke er et kommunalt anliggende, men meget spændende.

Info om borgermødet torsdag om budgettet

13/september 2017 Jeg har en vielse i byrådssalen. Min vielse nr. 75.

Jeg afleverer vores kandidatliste i forvaltningen til Heidi.

Om eftermiddagen er der dialogmøde med paraplyorganisationerne og efterfølgende fritidsudvalgsmøde. 

Jeg taler med Lars om aftenen omkring budget og Fioma.

Nyt medlem som jeg sender velkomstbrev og nyhedsbrev til

Jeg sender en forespørgsel til Jan Milandt vedr Headspace. 

14/september 2017 er der borgermøde om budgettet i Frederikssundhallen. De fleste byrødder, en del kandidater og enkelte borgere var til budgetmøde. Efter oplæg fra borgmesteren gik snakken lystigt, men mest partierne imellem. Men fint muligheden er der for borgerne.

Vælgermødet arrangeret af FOØ i Skibby er ved at falde på plads. 

Dagsorden til møde i valgbestyrelsen 20/september er modtaget

15.-16.-17/september er vi til årsmøde i Herning. Michael og jeg tager afsted ca 15,30 og turen glider fint indtil vi når omkring Odense. Da holdt vi i kø i næsten en halv time. Der var sket en ulykke hvor 10 biler var involveret - bl.a. var vores egen Martin Henriksen indblandet. Heldigvis uden at der skete noget alvorligt med ham selv.

I Snejbjerg, hvor vi skal bo,  mødtes vi med de andre DFère fra bl.a. Roskilde, Silkeborg, Guldborgsund mv, som vi hyggede os med fredag aften.

Lørdag samledes vi ca 1.000 i Messecenter Herning hvor der var taler og oplæg fra toppolitikere og lokale. Sad sammen med Gert Rimkjær og Gert Løfgren.

Der er valg til Hovedbestyrelsen. Havde håbet at Poul Gaardboe fik stemmer nok, men desværre.

Lørdag aften er der festmiddag og underholdning med dans. Hygger med en masse skønne DFère

Søndag fortsætter med taler og oplæg fra lokale. Vi kører hjemad ca kl 13.

Bestiller værelse samme sted så vi har et sted at bo til næste år.

18/september 2017 er der gruppemøde så dagsorden læses til økonomiudvalgsmødet. Vi taler bl.a. BiLidt grunden, som vi er meget enige om. Vi ønsker ikke at ændre på kommuneplanens bestemmelser så der kan bygges højt.

Skriver med Aage Brem vedr  BiLidt grunden

Jeg får en vielse mere til 14/oktober

19/september 2017 var jeg tilhører ved det første debatmøde med partierne i Skibby. Var der for at bakke op om Lars, der klarede det fint.

20/september 2017 er der møde i valgbestyrelsen, som jeg er nyt medlem af. Spændende at være med til at planlægge valghandlingen fra den side. Kom med en del indput som blev positivt modtaget.

Jeg sender folderen afsted til trykkeriet og bestiller 10.000 stk

21/september 2017 henter jeg nøglen i Rejsestalden til på mandag.

Jeg henter også papirerne til vielsen som jeg skal foretage i Jægerspris på søndag.

Finder ud af da jeg kommer hjem at der er skrevet forkert dato på papirerne. Aftaler at jeg henter de tilrettede papirer i morgen.

22/september 2017 henter jeg de rigtige papirer

Jeg sender forespørgsel til Helle Hagemann-Olsen vedr migranters helbredsvurdering i kommunen hos de alment praktiserende læger

24/september 2017 har jeg en vielse i Jægerspris. Den ene part er alvorlig syg, men jeg har valgt at holde min sædvanlige tale og det var en succes. En rigtig dejlig oplevelse hvor alle var positive og der blev snakket rigtig meget. 

25/september 2017 er jeg om formiddagen til møde med Jette Christensen fra Venstre på Privatskolen hvor vi hørte en meget engageret indskolingslærer fortælle om sin oplevelse af Alkalær. Meget spændende.

Jeg kontakter Jan Milandt om vi kan få en oversigt over hvordan eleverne i Frederikssund ligger i forhold til andre kommuner i læsefærdighed

Om aftenen er der politikermøde med Martin Henriksen i Rejsestalden. Vi var der kl. 18 hvor vi stillede op. Vi var ialt 45 - så det er en stor succes. Et meget spørgelystent publikum og en meget engageret Martin Henriksen. Så er der noget ved at stå i spidsen for arrangementer når de forløber som vores;)

26/september 2017 får jeg en vielse

Jeg modtager materiale fra Jette vedr ALKALÆR og FART PÅ SPROGET

27/september 2017 er der Byrådsmøde, men da jeg er syg må jeg melde afbud

Jeg modtager svar på min forespørgsel om migranters helbredsvurdering hos alment praktiserende læger

28/september 2017 skriver jeg direkte til det tyrkiske muslimske samfund da jeg ikke har hørt fra deres sekretær som jeg skrev til tidligere vedr hans bekymringer vedr muslimske gravsteder på en kristen kirkegård. Samtidig orienterer jeg Susanne Eilersen om det.

30/september 2017 har jeg en vielse i Byrådssalen assisteret af Marianne.

2/oktober 2017 er der uddannelsesudvalgsmøde hvor vi bla. har en lang snak om de basisoplysninger vi får hver måned på skoleområdet. Jeg stillede spørgsmålstegn ved flere af dem og det åbnede op for en god snak.

Punktet omkring udbud af indkøbsaftale faldt på plads. Dog slog det mig efterfølgende at det vil være på sin plads at få indskrevet i materialet at vi ønsker at det kød der købes ikke må være religiøst slagtet. 

Vores folder er kommet, så nu er det på plads;)

Jeg skriver mail til SF og Enhedslisten endnu en gang for at være sikker på at de er orienteret om at det vælgermøde vi sammen skal arrangere i Skibby er på plads.

Jeg søger om tilladelse på teknisk forvaltning om at vi kan stå i gågaden i Frederikssund og dele valgmateriale ud 18/oktober 

Om aftenen var jeg med som gæst ved vælgermøde arrangeret af BUPL for at bakke Lars op. Havde 100 foldere med til ham.

Der kommer materiale fra LORRY vedr vælgermødet i Sillebroen 26/10

3/oktober 2017 Jeg skrev til Jan Milandt ang kød og udbudsmateriale, men fik at vide at det er for sent at protokolere men det kan rejses på økonomiudvalgsmødet

Får svar fra Jan Milandt vedr læsefærdighed og sender videre til Jette

Jeg får en henvendelse fra en gymnasieelev der sammen med andre skal lave en metodeopgave  og som gerne vil interviewe DF omkring det. Jeg aftaler med Tobias at han og jeg tager derud 11/10 kl. 14

Besked fra hegnsynets sekretær at begge hegnsyn afholdes 25/10

4/oktober 2017 er der fritidsudvalgsmøde. Her havde vi besøg af Rune vedr. kulturmetropolen.

Vi havde flere bevillingssager ang økonomisk støtte

Jeg tog en tur til Lars hvor vi talte budgettet igennem inden han skal til endelig godkendelse senere i dag. Jeg er ikke 100% enig, men må indimellem sluge nogle kameler.

5/oktober 2017 havde jeg en vielse på Rådhuset assisteret af Heidi og Marianne. Da jeg alligevel var dernede afleverede jeg anmeldelsen vedr Valgforbund for vores vedkommende.

Om aftenen kørte Michael og jeg til Helsingør hvor der var indvielse af deres fane de havde modtaget fra Danmarkssamfundet. Jeg var nysgerrig efter at se hvordan ceremonien foregik og ville selvfølgelig gerne være med på deres store aften.

Jeg får en vielse til på lørdag

Der kommer mail fra Borgen vedr de nye regler omkring ophængning af plakater

Har videresendt flere mails i dag til kandidaterne

6/oktober 2017 får jeg en vielse til 14/10

Der er kommet forventet tidsplan i forhold til bedømmelseskomiteen for havnebadet

Der er kommet information vedr det endelige konstituerende møde efter valget. Skal afholdes 4/12 hvor der skal sættes navne på alle poster.

Jette spørger om jeg vil med en tur på Videnscentret for at se hvordan de arbejder der. Det vil jeg gerne men mener ikke vi må besøge dem før efter valget. Jette undersøger hos Paw og får det samme at vide der.

Jeg læser dagsorden til økonomiudvalgsmødet i næste uge. Da vi ikke holder gruppemøde sender jeg de bemærkninger til Lars jeg har om et par enkelte punkter.

Flytter gruppemøde fra på mandag til næste mandag og bokker mødelokale

7/oktober 2017 har jeg 2 vielser i Byrådssalen assisteret af Heidi

Jeg får sat skik på min scrap bog. 

9/oktober 2017 sender jeg mail til Indenrigsministeriet for at få oplyst hvor mange muslimer der bor i Frederikssund

Jeg læser dagsorden til Økonomiudvalgsmødet onsdag

Jeg godkendte vores annonce til Lokalavisen op til valget, så nu er den på plads.

10/oktober 2017 får jeg svar fra Indenrigsministeriet hvor de henviser mig til Danmarks Statistik. Jeg skriver derfor samme mail dem dem.

Kontakter den lokale repræsentant for Danmarkssamfundet for at høre nærmere omkring proceduren og vores muligheder for at få tildelt en fane. 

Jeg kontakter Elværket for at booke lokale til generalforsamlingen til marts 2018

Arbejder på Nyhedsbrev til medlemmerne der udsendes til december

11/oktober 2017 er der Byrådsmøde, 2. behandling af budget men inden da mødes jeg  og Tobias med nogle gymnasieelever på Frederikssund Gymnasium.

14/oktober 2017 har jeg to vielser. Den første i Byrådssalen og den anden i spejderhytten ved Fagerkærsvej i Jægerspris.

Får delt en smule foldere ud i Oppe Sundby og Maglehøjparken

15/oktober 2017 får jeg delt ud i hele Oppe Sundby samt Kornvænget

16/oktober 2017 holder vi gruppemøde. 

Jeg har delt foldere ud på Thorsvej samt sideveje, Rolf Krakesvej med sideveje, Lundeparken samt på Kocksvej, Nørresvinget og Nørreparken.

17/oktober 2017 gik Michael med ud med foldere. Frejasvej, Byvej samt alle sideveje fik denne gang folder i postkassen.

19/oktober 2017 er der deadline for at aflevere valgannonce til Lokalavisen, hvilket er gjort for længst. Jeg kører på Rådhuset og afleverer vielse fra i lørdags, men vielsen til lørdag er ikke klar endnu.

Får mail om at valgbutikken kan bruges fra i morgen kl. 10. Vi får et bord hvert parti, så jeg aftaler med Gert M at vi mødes dernede i morgen.

20/oktober 2017 henter jeg vielsen til i morgen. Gert M og jeg får inrettet vores stand og sat vores plakater op i udstillingsvinduet. Ser fint ud.

Kører ned i valgbutikken om eftermiddagen for at se om alt er som det skal være.

21/oktober 2017 er vi til store valgdag i Skibby på bytorvet. En god DF dag hvor vi får delt en masse ud.

Kurt T kommer forbi med flag som jeg har bestilt fra Danmarkssamfundet

Flere medlemmer kommer forbi og får en snak. 2 medlemmer får foldere med hjem da vi spørger om de skal hjælpe med at uddele i Vellerup. Fantastik;)

Klæder om i traileren og når også min vielse kl. 14. 

23/oktober 2017 er jeg med uddannelsesudvalget til dagsmøde vedr indstilling til det nye børnehus i Skibby. Vi fåe forelagt 4 forskellige forslag og ender efter en lang og ret uprofessionel fremlæggelse frem til det vi vælger. 

Efterfølgende holder vi ekstraordinært udvalgsmøde hvor vi beslutter det og får det ført til protokols.

24/oktober 2017 åbnes valgbutikke officielt med presse mv. Vi er også dernede og der klippes snor og tales med borgere.

25/oktober 2017 har jeg 2 hegnsyn. Mette henter mig 7,30. En spøjs oplevelse for jeg kender nogle af parterne ved begge hegnsyn.

Kl 16 er jeg til møde med valgbestyrelsen hvor vi godkender listerne så de er klar til stemmesedlerne.

Kl. 17 er der temamøde om Vinge hvor vi får forevist omring stationen mv.

Kl. 19 er der Byrådsmøde, så det var en lang dag. 

Der kommer mail fra Borgen vedr de nye regler omkring ophængning af plakater

Har videresendt flere mails i dag til kandidaterne

26/oktober 2017 er der valgdebat arrangeret af Lorry i Sillebroen. Jeg tager derned 16,30 og får klargjort vores bord sammen med Tobias. Lars er med i debatten. Taler med et par vælgere der har stemt på mig efter de har taget kandidattesten. God start!

28/oktober 2017. Fra i dag kan vi sætte plakater op. Michael og jeg er afsted fra 12-18. Har fået sat op i Frederikssund og ganske lidt i Jægerspris. Aldrig har der da været så mange plakater. Efter få timer skulle vi nærmest lede efter ledige lygtepæle.

30/oktober 2017 kører Michael og jeg sammen med far og mor til Roskilde og overværer deres medlemsarrangement hvor Morten taler om Brexit og Danmarks muligheder herefter. En super god aften. Vi har noget at glæde os til når Morten kommer til Frederikssund 8/5-2018

31/oktober 2017 kommer Jette Christensen fra Venstre her forbi så vi kan få taget et billede til vores pressemeddelelse om vores fælles børne-alliance ved. trivsel og læsning.

2/november 2017 er der 1. bedømmelseskomitemøde vedr. havnebadet i Vinge. Vi får kort gennemgået de 4 forslag og samler spørgsmål sammen som der vil blive behandlet på næste møde i bedømmelseskomiteen.

3/november 2017 kører jeg først til Slangerup for at underskrive kendelserne fra hegnsynene.

Jeg kører derefter til Lars hvor vi får talt vores valgemner igennem.

Derefter deler jeg foldere ud i Jægerspris. Går ca 3 timer indtil jeg ikke kan se mere pga mørke.

4/november 2017 er vi på gaden i Jægerspris. Vi står ved SuperBrugsen og Netto. Vi er igen mange, hvilket er herligt. Vi bliver set med trailer, parasol mv. Vi er Lars, Gert, Gert, Michael, Johnny, Anders og mig selv. Taler med en masse dejlige mennesker og får en masse poritive tilbagemeldinger. Får delt en masse materiale mv ud.

6/november 2017 er der uddannelsesudvalgsmøde hvor jeg bl.a. rykker for tilbagemelding til forældrene vedr. ordblindhed på Fjordlandsskolen. Der er endnu ikke svaret. Jeg giver udtryj for at det ikke er iorden.

Jeg efterlyser dialogmøde med pædagogerne på samme måde som vi har dialogmøder på skoleområdet. Forvaltningen vil undersøge om det kan lade sig gøre.

Inden udvalgsmødet mødes Lars og jeg med Hans Andersen og Borgmesteren og taler om vores ønsker og mål for valget

Overværer vælgermøde på Ådalens Skole omkring Idræt.

7/november 2017 deltager jeg i 2 vælgermøder. Det første er i SIK hvor hvert parti får et cafebord som vi kan "pynte" op med vores materialer. En rigtig god måde at møde borgerne på da det er en meget mere nær og personlig snak. God oplevelse

Det andet var i Skibby på produktionsskolen hvor der var opsat borde med emner som borgerne kunne gå til og tale med politikere omkring. 

8/november 2017 er der fritidsudvalgmøde med en del ansøgninger om økonomisk tilskud

11/november 2018 deltager jeg i politisk arrangement op til valget hvor vi havde fået lov til at bevæge os rundt i centret og dele materiale ud. Jeg mødte mange positive vælgere. God dag. Kørte efterfølgende til Slangerup hvor vi var på gaden med trailer, men Gert, Gert og Michael var ved at pakke sammen da jeg kom.

13/november 2017 holder vi gruppemøde, hvor vi taler valgkamp. Der er nogle frustrationer omkring uddeling af vores fælles folder, da alle ikke deltager optimalt. Vi har delt ca 8000 ud af vores 10.000 foldere. En del er derudover delt ud på gaden. Vi er fint med. Planlægger dagen i centres på lørdag.

14/november 2017 er der 2. bedømmelseskomitemøde vedr. havnebadet i pavillonen i Vinge. Her kommer alle 4 "kandidater" og gør rede for deres forslag. Jeg har en klar favorit, så det bliver spændende om vi bliver enige.

15/november 2017 mødes Lars og jeg endnu en gang med Hans Andersen og Borgmesteren. De bliver mere konkrete nu, og vi nærmer os vores ønsker.

Jeg deler foldere ud i Skibby

16/november 2017 kører Michael og jeg på Knord og overværer det sidste store debatmøde. Denne gang sidder Tobias i panelet, hvilket han klarer suverænt.

17/november 2017 har jeg 2 vielser i byrådssalen

18/november 2017 havde jeg arrangeret at vi skulle være på gaden i Gågaden med trailer. Samtidig var der arrangement i centret så planen var at vi skulle dele os, men pga ekstremt dårligt vejr var vi alle i centret. Michael og jeg gik sammen rundt. God dag.

19/november 2017 deler Michael og jeg foldere ud i resten af Jægerspris. I regn, slud, storm går vi rundt i ca 5 timer. 

20/november 2017 gruppemøde hvor vi taler igennem hvad vi gør på valgnatten. 

Lars og jeg mødes en sidste gang med Hans Andersen og borgmesteren

Jeg deler foldere ud i Slangerup

21/november 2017 er der kommunalvalg. Jeg havde aftalt med Lars at jeg skulle komme til ham så vi kunne aftale nærmere til i aften, men det havde han åbenbart glemt, for han var ikke hjemme. 

Jeg henter dugen i valgbutikken og får pakket det vi skal have med i aften. Har købt drikkelse og lidt guf og Gert M kommer med sanwich. Michael og jeg kører på Rådhuset sidst på eftermiddagen og dækker vores bord så det står klart til om aftenen.

Vi mødes alle kl 20. Da de første landsresultater kommer på skærmen tyder det ikke godt. En meget lang aften og nat med mange møder med Venstre, De konservative/Radikale Venstre og Socialdemokraterne. I sidste ende peger vi på John som ny borgmester og får flere fine poster, så vores ønske om en bred indflydelse går i opfyldelse på trods af at vi mister et mandat og går tilbage. 

Jeg får 622 personlige stemmer og sprænger listen igen denne gang, da jeg får flest personlige stemmer af os 6 DFère. Jeg bliver valgt som nummer 7 til byrådet og får 4. flest personlige stemmer kun overgået af John, Tina og Hans. Vi tager hjem ca kl. 7 onsdag morgen.

22/november 2017 er der møde i valgbestyrelsen hvor valget godkendes. Får kun sovet 1½ time men vi alle er lidt klatøjede da vi i Valgbestyrelsen mødes i Frederikssundhallen og godkender og underskriver valget. 

23/november 2017 kører Michael og jeg ud og fjerne plakater. Vi når de fleste i Frederikssund, inden det bliver for mørkt til at kunne se noget

24/november 2017 har jeg 3 vielser i Byrådssalen

25/november 2017 mødes alle kandidater og bestyrelsen med vedhæng til en tak for kampen julehygge i Langes Magasin. En hyggelig aften med lækker mad og pakkeleg. Tror det er vigtigt med disse sociale sammenkomster så vi har mulighed for at møde hinanden uden at det absolut skal handle om politik.

26/november 2017 mødes Lars, Tobias og jeg med Venstre, De konservative og De Radikale for at blive enige om konstitueringen, da "de røde" rør på sig. Efterfølgende kører Michael og jeg ud og tager de sidste af mine plakater ned i Slangerup, Jægerspris og Skibby. Samt et par i Frederikssund. Godt de er vel nede igen. Kun få er ødelagt eller forsvundet

27/november 2017 mødes alle kandidater for at gennegå listen med Råd og Nævn. Hvilke skal vi som parti lægge billet ind på. Og hvilke kunne vi hver især tænke os. Vi orienterer de ævruge om hvilke poster vi får i Byrådet. Og vi får os dkuteret frem til hvem der pr. 1/januar skal være gruppeformand med sæde i Økonomiudvalget.

28/november 2017 sender jeg vores "ønskeliste" mht Råd og Nævn til Hessner til når vi i Blå Blok skal mødes senere i aften. Puslespillet mewd Råd og Nævn lægger Hessner. Vi bliver orienteret om hvor Socialdemokraterne står pt og det hele skal falde på plads senest i morgen.

29/november 2017 er der Byrådsmøde. Temamøde forinden vedr. turismestrategi. 

Pressen var indbudt til pressemmøde hvor konstitueringen blev offentliggjort og hvor aftale blev skrevet under af samtlige partier. Derefter fælles billede af det nye byråd.

Byrådsmøde vedr. bla. beskæftigelsesplan 2018 hvor til jeg havde nogle spørgsmål.

1/december 2017 havde jeg en vielse privat i Frederikssund. Et fantastisk dejligt par der ventede barn om 14 dage. Meget rørende, for da jeg havde viet dem stod de og omfavnede hinanden ca 5 minutter. De var bare så lykkelige over at de nu var blevet gift, ventede barn, lige havde købt hus, og det hele bare lykkedes for dem. Super dejlig oplevelse.

Der kommer den endelige oversigt over partiernes tildeling af Råd og Nævn, som jeg så selv skal fordele hos DF

Sender oversigten over de Råd og Nævn vi ønsker at være en del af i prioriteret rækkefølge til godkendelse hos de andre 5 og sender til forvaltningen

2/december 2017 har jeg en vielse i Byrådssalen

3/december 2017 kontakter Mette mig, der er sekretær for hegnsynet. Hun er syg og spørger om jeg vil være sekretær ved hegnsynet på torsdag. Selvfølgelig vil jeg det. Hun får "go" fra formanden. Vi aftaler at jeg henter sagen hjemme hos hende onsdag.

4/december 2017 er der uddannelsesudvalgsmøde som holdes på Færgelundens Kursuscenter. Vi starter med en frokost, da det er det sidste møde i udvalget og i denne byrådsperiode. Lidt underligt. 

Efterfølgende møde i udvalget. Her spurgte jeg bl.a. igen ind til familien med det ordblinde barn, om forvaltningen havde svaret. Det havde de ikke, så jeg bad om at vi som udvalg kan komme med som Cc på den mail der sendes afsted.

Efterfølgende havde jeg en forespørgsel på om det kan være rigtigt at en julefrokost for en skoles lærere skal være uden svinekød, hvilket jeg havde hørt. Det er ikke i orden.

Efter udvalgsmødet kørte vi på Råshuset hvor de nyvalgte byrødder skulle fotograferes. 

Første byrådsmøde med det gamle byråd hvor vi vedtog den kommende styrelsesvedtægt.

Efter spisning det andet byrådsmøde med det nye byråd hvor der blev sat navne på de forskellige udvalg, råd og nævn. 

5/december 2017 kommer der invitation til deltagelse i det kommunaløkonomiske Forum som afholdes af KL i Aalborg for de nye økonomiudvalg i kommunerne. Jeg tilmelder mig. Vi skal følges derover i samlet flok her fra kommunen. Vi skal dog afsted samtidig med det første møde i uddannelsesudvalget. Det gør jeg opmærksom på og forespørger om udvalgsmødet evt kan flyttes ellers må jeg melde afbud. Afventer.

Sender nyhedsbrev for december 2017 ud til medlemmerne af DF Frederikssund

Indkaldelse til de konst. udvalgsmøder

6/december 2017 er der fritidsudvalgsmøde som holdes i SIK hvor vi fik en rundvisning i den nyligt renoverede svømmehal. Spændende at se. 

Vi skal hver især tilmeldes 2 debatmøder i Aalborg hvilket jeg gør med det samme

Henter hegnsynspapirer hos Mette

Korrespondance frem og tilbage med forvaltningen vedr. vores deltagelse i Handicaprådeet. De 2 personer jeg havde sat på opfyldte ikke kriterierne så det endte med at jeg bliver medlem og Lars min suppleant.

Modtager indbyselse fra DF til møde for alle byrødder søndag 7/januar i Horsens. Tilmelder mig og aftaler at følges med Glen

7/december 2017 er der hegnsyn i Skibby. Alt forløb fint, selv om der skulle lidt mere fokus på for at overskue både at stille spørgsmål til sagen og samtidig skrive ned så vi kunne få lavet en kendelse senere. Da jeg kom hjem renskrev jeg hele forløbet så det er klar til jeg mødes med Mette når hun bliver rask. 

Tilmelder mig indvielse af nyt legeområde ved Jægerspris Skole som vi i uddannelsesudvalget har givet økonomisk tilskud til.

Der kommer mail fra Mikkel Hessner med spørgsml vedr evaluering af KV17. Jeg melder tilbage med det samme.

Sender rettelser vedr medlemslisten til Borgen

8/december 2017 har jeg en vielse på borgmesterens kontor assisteret af Karin og Heidi. Det er med tolk til tyrkisk

Der kommer invitation til KL topmøde vedr børn og unge i Aalborg hvilket jeg tilmelder mig

Indkaldelse til ekstraordinært byrådsmøde

9/december 2017 har jeg 2 vielser i byrådssalen assisteret Annemarie.

10/december 2017 læser jeg dagsorden til økonomiudvalget

11/december 2017 er jeg med ved det sidste og afgørende bedømmelsesmøde om havnebadet. Alle 4 udbydere kommer på skift og fremlægger deres endelige forslag til havnebadet. Vi får mulighed for at stille yderligere spørgsmål, hvorefter vi tager endelig stilling. Vi vedtager enstemmigt vinderprojektet.

Derefter kører jeg på Rådhuset hvor vi skal have gruppemøde. Jeg venter forgæves da Lars aldrig dukker op. Ringer til ham, men det har han glemt.

Aftaler med Lars at vi mødes på Rådhuset kl. 15 på onsdag inden det ekstraordinære byrådsmøde

Gert L meddeler at han ønsker at stille op til bestyrelsen

Jeg planlægger gruppemøder for os i 2018, sender til Lars og Tobias, der skal være med som suppleant, og booker samtidig lokale

13/december 2017 mødes jeg med Lars. Vi kan ikke få mødelokale med så kort varsel, så vi sætter os i kantinen. Vi gennegår de vigtige punkter så vi er enige om hvad vi stemmer.

Bliver på Rådhuset indtil der er ekstraordinært lukket Byrådsmøde hvor vi får en grundig orientering omkring det der sker med Vinge. Jeg er noget rystet da jeg kører hjem. Det er første gang jeg hører om den klemme kommunen er kommet i. Vi bliver alle enige om på mødet at vi ikke går i pressen for ikke at forværre situationen indtil forhandlingerne er faldet på plads. Bliver vi kontaktet af journalister henviser vi til Borgmesteren så alle får de samme oplysninger. Ellers kan det hurtigt løbe løbsk med rygter og historier. Og så kan det gå helt galt.

14/december 2017 er der konstituerende møder i de nye udvalg. Først er jeg med ved Velfærdsudvalgets konst. møde hvor jeg officielt vælges til formand. Derefter er jeg med ved uddannelsesudvalgets konst. møde. Det er godt at være med gennem hele processen denne gang, da jeg kom ind fra sidelinjen efter sidste valg, da jeg først blev medlem af byrådet pr 1/april 2014.

Lars dukker ikke op da han skal være med ved sit konst udvalgsmøde. Jeg ringer efter ham, men det kender han ikke noge til. Han skal interviewes af DR så han har ikke tid til at komme. Jeg undrer mig over hvad han skal på TV omkring, og taler med de andre om det.

Efter de konst. møder er der introduktion til selve byrådsarbejdet for de nye byrødder. Jeg og Jørgen Bech deltager, hvilket er super godt. Selv om jeg har været med i denne periode er der alligevel nogle ting som er gode at få genopfrisket og få forklaret helt fra bunden.

Da jeg kommer hjem får jeg at vide af familien at Lars har være i Lorry og fortælle om Vinge, hvilket vi alle enstemmigt i går besluttede IKKE at gøre. Det er bare ikke i orden. Senere på aftenen ser jeg ham på DR1 om det samme. Hvad F..... er det for noget?

Jeg har fået en borgerhenvendelse i forb med mit formandsskab for velfærdsudvalget. Jeg kontakter min nye direktør for at få lidt historik da jeg ikke kender spor til sagen- af gode grunde. 

15/december 2017 kontakter jeg Lars for at høre hvad han har gang i. Jeg vil ikke som DFèr sidestilles med det stuntnummer han har lavet. Jeg kører på Råshuset for at tale med Borgmesteren. Han er der ikke. Første gang jeg er dernede er Kommunaldirektøren der heller ikke. Træffer ham anden gang hvor jeg får fortalt ham om min frustration. Vi får en god snak og der bliver sat en proces i gang.

Møder tilfældigt en borger, som jeg har talt meget med om en sag, på trappen. Vi får endnu en snak.

Modtager oversigt over forslag til introduktion til velfærdsudvalget prino januar

Modtager mail over de telefoner jeg kan vælge mellem i min tid som udvalgsformand

Sender indkaldelse til bestyrelsesmøde i januar

16/december 2017 modtager jeg datoer og tidspunkter for de koordinerende møder i Blå blok inden økonmiudvalgsmøderne. De placeres lige efter vores egne gruppemøder.

18/december 2017 kører jeg til Mette i Slangerup hvor vi ved fælles hjælp får skrevet kendelsen efter hegnsynet som jeg underskriver og lægger i formandens postkasse til videre underskrift.

DEr kommer mail om at E ON efterspørger mit personnummer da jeg fungerer som Lars`suppleant i den kommende periode, og vi skal registreres i deres lønsystem.

19/december 2017 spørger jeg Helle Hagemann-Olsen, min ny direktør, om hvornår der skal være formøde. Det planlægges til 2/januar.

Intro for de nye udvalgsformænd flyttes til 4/januar om morgenen

Vi modtager orientering vedr indsatser for ordblinde i 7.- og 8. klasse efter jeg igen efterlyste det på udvalgsmødet.

20/december 2017 har jeg 2 vielser i byrådssalen assisteret af Marianne og Heidi. Får en god lang snak med Heidi efterfølgende. Det er rigtig rart at jeg er kommet så tæt på de 4 sekretærer at vi kan tale om andet end vejr og vind;)

Om aftenen er der Byrådsmøde men da jeg kommer tidligt til Rådhuset får jeg talt kort med Kommunaldirektøren om hvor langt processen vi talte om forleden er nået. Får også kort talt med Jan Milandt.

Får en snak med Jørgen Bech om forkelligt. Der er sendt orienteringmail ud til Venstres medlemmer omkring Vinge. Da jeg kommer hjem spørger jeg JB om jeg må se den mail så jeg evt kan læne mig op ad den når jeg sender ud til DF`s medlemmer. Så der bliver meldt nogenlunde det samme ud. Den modtages straks

Da Lars dukker op viser det sig at han er for syg til at kunne deltage i Byrådsmødet hvorfor Jan Milandt kører ham hjem. Jeg mødes kort med Lars og kommunaldirektøren inden han køres hjem.

Modtager indbydelse til møde om regionsmidlerne i DF, men opdager det er samfaldende med vores bestyrelsesmøde i januar

Modtager mail fra Borgen der ønsker at få lavet en oversigt over DF`s formandsposter i de forskellige kommuner. Jeg melder tilbage straks

Et underligt og noget vemodigt byrådsmøde som var det sidste for 8 kolleger. Nogle havde selv valgt ikke at genopstille, andre blev ikke valgt ind. Så det var med blandede følelser at gå fra dette byrådsmøde. Vi fik dog tid til at snakke lidt efterfølgende da der var spisning efter mødet. Så der var god mulighed for at sige farvel og på gensyn. Aftalte med Anne Mette at vi skal mødes til en kop kaffe og en snak indimellem. 

21/december 2017 ændrer jeg mødedato og lokale for vores bestyrelsesmøde til 15/januar

Modtager indkaldelse til den anden introaften for nye byrødder. Kan desværre ikke deltage da der er møde i DF vedr. regionsmidlerne.

Første møde i økonomiudvalget skrives i kalenderen.

Efter modtagelsen af mail fra JB skriver jeg en orienteringsmail ang Vinge som jeg sender ud til vores medlemmer 

22/december 2017 henter jeg min nye telefon i Slangerup som jeg låner i egenskab af formand for et udvalg. Taler kort med kommunaldirektøren omkring den videre proces.

23/december 2017 modtager jeg en mail fra min nye chef, Klaus G. Kolberg, der foreslår at får en briefing i sagen omkring borgerhenvendelsen. Det passer perfekt da vi har formøde 2/januar kl. 9 og jeg først skal mødes med borgerne samme dag kl. 12.

27/december 2017 sender jeg mail til borgeren om at vi kan holde møde på Rådhuset men at vi mødes ude foran da jeg endnu ikke har et mødelokale og der først er personale tilbage 2/januar.

Jeg har tænkt meget over hvilke projekter jeg kunne tænke mig at arbejde med når jeg starter som formand for velfærdsudvalget. En af tingene er en hjemlæsepolitik. Da jeg ved at Cheanne i København er meget optaget af dette emne kontakter jeg hende for at få en dialog omkring dette og evt nogle ideer til hvordan jeg kan gribe det an. 

Mail med info allerede modtaget, så der er lidt læsestof at gå i gang med;)

28/december 2017 læser jeg op på møder 2/januar så jeg er informeret om indhold. Printer forskelligt lovstof ud.

29/august 2017 modtager jeg mere info fra Cheanne;)

Aftaler formøde med min nye chef 2/januar

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.11 | 22:48

Husker godt at Morten Messerschmidts søster desværre blev dræbt, men var det en kulturberigerkæreste eller en af skandinavisk afstamning, som gjorde det

...
08.11 | 13:22

Hej Christine. Alle fire børn trives og har en stabil hverdag, og
bor hos os, mormor og morfar, der er blevet netværksplejefamilie. Tak for dine tanker.

...
08.11 | 11:50

Kære Inge,
Nu er det snart 1 år siden, at du mistede din datter Line. Hvordan har hendes børn det idag og hvem passer dem? Tænker tit på Jer.

...
15.10 | 17:27

Kære Inge - er Mortens Aften opkaldt efter din søn?

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE