Min "Dagbog" 2015

Dagbog for 2015

6/januar 2015 da jeg kom kørende på Roskildevej, kunne jeg til min store glæde konstatere, at der er etableret lyskryds ved den ene fodgængerovergang, der er lavet på det ene bump/chikane ved de overgange, skolebørnene skal bruge, når de skal til/fra skole. Mon det samme sker ved det andet bump? 

Har tilmeldt mig et kommunikationskursus i Gilleleje til februar.

7/januar 2015 har jeg sagt ja til at deltage i et møde med resten af DF og Landsbyordningen i Ferslev. 

Har meldt tilbage på en personlig henvendelse jeg har fået vedr. skolesituationen i Skibby. 

Så er den første dagsorden kommet på edagsorden. Jeg er spændt på hvordan det bliver at arbejde med. 

8/januar 2015 har sendt mail til Gert, Jess, Jens og Tobias. Tobias har meldt positivt tilbage. 

9/januar 2015 har jeg hentet min julegave og har afleveret det sidste kørselsregnskab.

Blev ringet op af P4, der lavede en undersøgelse omkring politikerchikane og om interessen inden for partiet for at opstille som kandidat til kommunevalg før og nu. 

Har sendt endnu en forespørgsel til Anker Riis på Teknisk forvaltning vedr. de privateretlige regler på diverse parkeringspladser i byen. Efter at have modtaget et link til bekendtgørelse i Færdselsloven vedr. parkering på privare arealer, afventer jeg nærmere svar. 

11/januar 2015 i dag har Jess givet en positiv tilbagemelding.

Der er kommet indkaldelse til bestyrelsesmøde 20/januar, som jeg har tilmeldt mig. 

12/januar 2015 er der udvalgsmøde. Dagsorden gennemgået incl. bilag. Et rigtig godt udvalgsmøde med kun ganske få punkter, men derfor gik snakken alligevel livligt. 2 af de orienteringspunkter, jeg havde bedt om, var med. 

Den lokale hjemmeside er ajourført. 

13/januar 2015 mødes vi med bestyrelsen for Landsbyordningen i Ferslev. Har brugt dagen på at gennemgå fakta omkring Ferslev skole.

Først fik Kasper, Lars og jeg en rundvisning på skolen, incl. børnehave og SFO. Derefter dialogmøde hvor snakken gik livligt. Vi gik hjem med nogle overvejelser vi skal diskutere på vores gruppemøde på mandag. 

Jeg efterlyste ny liste med datoer for vores gruppemøder her i 2015. Kasper ville se på det. 

Gert meldte positivt tilbage.

14/januar 2015 fik jeg endelig fat i Jens. Det viser sig han har fået nyt telefonnummer, hvilket hermed er rettet på den lokale hjemmeside. 

15/januar 2015 afholdt vi formøde til bestyrelsesmøde. Tobias, Gert og Jess var her, mens Jens havde meldt afbud. Vi havde nogle konstruktive diskussioner omkring fremtiden, så det bliver spændende. 

16/januar 2015 har jeg meddelt Jens, hvad vi talte om på formødet i aftes. 

17/januar 2015 har vi aftalt første gruppemøde på mandag.

19/januar 2015 er der gruppemøde. Dagsorden til økonomiudvalgsmødet er gennemgået incl. bilag. Denne gang holdt vi mødet i Slangerup. Lars var desværre ikke med, men Kasper og jeg havde nogle gode snakke omkring mange emner. 

Jens ringede, at han desværre ikke deltager i bestyrelsesmødet i morgen.

Jeg havde en rigtig god samtale med en borger, der var bekymret omkring skolesituationen i Hornsherred Syd. 

20/januar 2015 er der bestyrelsesmøde i Slangerup. Jeg henter Tobias, så vi kører sammen. Et lidt amputeret bestyrelsesmøde, da hverken Jess, Jens eller Gert var tilstede. Lidt ærgerligt, men på trods af det havde vi et rigtig godt møde, hvor mange ting blev diskuteret. Bl.a. planlægning af generalforsamlingen til marts, hvilket var hovedformålet med dette møde. 

21/januar 2015 har jeg talt med Jess og informeret om hvad vi blev enige om ang Generalforsamlingen.

22/januar 2015 har jeg talt med Jens og informeret om hvad vi blev enige om på bestyrelsesmødet ang. Generalforsamlingen. Har aftalt med Tobias at jeg også kontakter Gert.

Har læst de foreløbige høringssvar igennem vedr. skolestrukturen.

23/januar 2015 har i dag kontaktet Kasper ang evt forespørgsel hos Forvaltningen. Kasper har forespurgt Forvaltningen og de lover svar inden Byrådsmødet. 

Har informeret Gert om Generalforsamlingen.

Dagsorden til Byrådsmødet er kommet. 

26/januar 2015 er der møde i forligsgruppen (blå blok) omkring høringssvarene ang skolestrukturen. 

27/januar 2015 er samtlige høringssvar indkommet. Der er 112 ialt. Samtlige høringssvar gennemlæses. Oplægget til temamøde om kommunikationsstrategien gennemlæses. 

28/januar 2015 er der temamøde om planstrategi og temamøde om kommunikationsstrategien i kommunen med efterfølgende Byrådsmøde. Dagen startede med at læse de 23 forskellige interviews igennem hvor jeg skrev hovedtemaerne ned for hver enkelt. Selv om det er meget forskellige emner vi hver især byder ind med er der ligesom nogle enkelte emner som går igennem hos de fleste. Et meget spændende temamøde om planstrategien hvor vi indsnævrede emnerne, så der er plads til at arbejde videre næste gang. 

Temamøde omkring kommunikationsstrategien afstedkom nogle gode meningsudvekslinger og holdninger, som er meget forskellige. 

Byrådsmødet var for en gang skyld ikke langt, hvor vi bl.a. vedtog den nye beredsskabsplan for kommunen. 

En konstruktiv men lang dag fra kl. 13 til 20,30.

29/januar 2015, så er dagsorden til udvalgsmødet kommet. Skal have fundet ud af hvad jeg vil tale om på kommunikationskurset på tirsdag. Skal fremlægge noget der varer ca 3 minutter. 

Har i dag meddelt formanden, at jeg modtager genvalg på Generalforsamlingen til marts. 

30/januar 2015 har jeg sendt mail til Justitsministeriet vedr. p vagtordningen og de ugennemskuelige regler. 

Har d.d fået svar fra Anker Riis på min mail om p vagtordningen. 

2/februar 2015 er der udvalgsmøde. Høringssvar gennemgået endnu en gang.

Havde i eftermiddag en længere samtale med Anne-Mette omkring mødet senere i dag.

Udvalgsmøde 15,30-21,30 med behandling af indstillingen til den nye skolestruktur med skoledistrikter, specialskolen, Ferslev Skole, udskolingen i Skibby, fritidsdelen mv. Grundig gennemgang af samtlige høringssvar og diskussioner. Medarbejder fra skoleforvaltningen deltog. 

Da jeg skal have lavet et oplæg på 3 minutter jeg skal fremlægge i morgen på kommunikationskurset har jeg overvejet flere emner. 

3/februar 2015 skal jeg på kommunikationskursus i Gilleleje. Skal lave et indlæg på ca 3 minutter som skal fremlægges hvorefter der gives ris/ros. 

Et rigtig givende kursus arrangeret af DF lokalafdeling i Græsted. Ud over 9 lokale deltagere var jeg med som eneste udefra. Men en behagelig stemning. Kurset blev ledet af Steen Thomsen fra "Borgen". Vi fik en teknisk gennemgang af emnet "Kommunikation", hvorefter vi hver især skulle fremlægge et oplæg på ca. 3 minutter. Derefter skulle vi alle komme med ris/ros til den enkelte. Kropssprog, stemmeføring, øjenkontakt, virkede vi troværdige. Evnede vi at få de andre til at lytte eller mistede de tråden? Lærte om vigtigheden af en god indledning samt en vigtig "punchline" som afslutning. 

Jeg har meddelt udvalgsformanden at jeg deltager på møde med skolebestyrelserne 9/marts ang det videre forløb omkring ny skolestruktur. Da det er samme dag som Generalforsamlingen bliver jeg måske nødt til at gå for mødet er afsluttet. Men det er vigtigt at være med, synes jeg. 

5/februar 2015 fik jeg skrevet til Borgmesteren og gentaget mit spørgsmål fra Byrådsmødet vedr. Beredskabsplanen. Det er en meget grundig Beredskabsplan, der er udfærdiget. Men jeg efterlyser at der er taget højde for en plan B, da al kommunikation er lagt an på telefon, sms og mail. Hvis alt det tekniske går ned er det vigtigt der er en anden måde at komme i kontakt med hinanden på. 

Der er kommet invitation fra Marianne på Solbakkeskolen til Jørgen, Emilie og mig. Vi aftalte at finde en dag hvor vi sammen kan tage derover.

Jeg har tilmeldt mig debataften med DLF 17/april på Byvej. 

6/februar 2015 er der temamøde på Frederikssund Sygehus med efterfølgende indvielse af den nye Rehabiliteringsafdeling. Nogle rigtig gode timer med taler og senere rundvisning på den nye afdeling. Vi fik lov til at komme ind på enkelte af stuerne. Jeg fik nogle gode snakke med flere af patienterne, der fortalte om deres situation og hvad fremtiden skulle bringe. Dejligt at være med ved indvielsen og se afdelingen, da det så er nemmere at være med, når der i fremtiden tales om afdelingen. 

7/februar 2015 er Jørgen, Emilie og jeg blevet enige om en dato og Jørgen har sendt mail til Marianne om det kan passe ind. 

Har tilmeldt mig og Michael til aften i Hallen med prisoverrækkelse i forbindelse med idræts- og lederprisen.

9/februar 2015 mødtes jeg en times tid over en kop kaffe med Tobias. Vi fik talt flere ting igennem. 

11/februar 2015 er der kommet billetter til ovenstående.

Der kører mail frem og tilbage fra Marianne/Solbakkeskolen, hvor hun stiller spørgsmålstegn ved, at Jørgen, Emilie og jeg har forelagt en dato, vi kan mødes. Det provokerer mig noget, da hun selv har opfordret os til at komme på besøg og se Solbakkeskolen. At der så pludselig stilles spørgsmålstegn ved vores positive tilbagemelding virker meget underligt på mig. 

Da jeg endnu ikke har hørt noget ang min forespørgsel til Justitsministeriet omkring parkeringen i Frederikssund, har jeg d.d. fremsendt den samme forespørgsel igen. 

12/februar 2015 blev jeg ringet op af Justitsministeriet, men jeg bad om skriftligt svar, så afventer.

16/februar 2015 er der gruppemøde, så jeg har gennemgået dagsorden til det kommende Økonomiudvalgsmøde. Et godt gruppemøde hvor vi fik vendt rigtig mange emner. Kasper havde fået afklaret, at jeg går ind som suppleant i valgbestyrelserne ved Europaparlamentsvalg, folketingsvalg, og kommunalvalg. En lidt trist meddelelse blev der også plads til, da Lars har sygemeldt sig for en længere periode. Rigtig synd for ham. Leif Rasmussen træder ind i hans plads hvilket bliver et punkt på dagsorden på næste byrådsmøde. 

Har modtaget svar fra Borgmesteren vedr. min forespørgsel ang beredskabsplanen. Det er ret beroligende at få at vide at der er et nationalt kommunikationssystem "Tetris", som kan bruges uanset hvilken katastrofe der evt. indtræder, hvilket også politi mv benytter sig af. 

Jeg har d.d. sendt mail til lokalformanden omkring valg af medlemmerne i bestyrelsen. Da jeg mener vi vælger vores kasserer direkte på generalforsamlingen vil jeg meddele hvad jeg bl.a. lærte da jeg var på kursus for bestyrelsesmedlemmer tidligere. Her fik vi at vide at der kun skal vælges formand og næstformand med navns nævnelse. Resten af medlemmerne skal konstituere sig på førstkommende bestyrelsesmøde. 

19/februar 2015 tager Jørgen, Emilie og jeg en tur til Solbakkeskolen sammen med Kasper. Vi mødte en stor del af skolebestyrelsen samt repræsentant fra Dalby IF. Et møde med mange spørgsmål og megen diskussion frem og tilbage. Vi fik en rundvisning i idrætsklubben bagefter. 

Der er begyndt at komme mail fra frustrerede og meget vrede forældre direkte til os hver især vedr. dem foreslåede skolestruktur i Hornsherred Syd. Lidt grænseoverskridende at blive kaldt "dum" og "pinlig", men det hører jo med, når man berører folks følelser. Vi er blevet enige om at Kasper svarer som gruppeformand.

23/februar 2015 er der møde ang. erhvervsudviklingen i Frederikssund. Et rigtig godt og udbytterigt møde arrangeret af Frederikssund Erhverv, hvor vi hørte om kommunens indkøbs- og udbudsregler, samt de enkelte erhversdrivendes og håndværkeres opfattelse af hvordan det forløber. Om de 2 parters forventninger til hinanden. Jeg var lidt spændt på om jeg passede ind i dette regi, da det er et område jeg ikke kender så meget til. Min intention med mødet var at jeg kan kun blive klogere, og når muligheden byder sig gælder det om at gribe den. Jeg talte med Anne-Lise Kurre fra S som havde præcis den samme holdning. Udover Borgmesteren var vi 4 byrødder, men jeg er rigtig glad for at jeg var med. 

24/februar 2015 skal jeg til idræts- og lederprisuddeling, hvor jeg for en gang skyld har fået lokket gemalen med. 

Har fået læst noget af dagsorden til Byrådsmødet i morgen. 

Har modtaget dagsorden til Generalforsamlingen 9/marts.

Har her til aften været i Frederikssund Hallen til den store prisoverrækkelse inden for idræts- og foreningslivet her i Frederikssund. Jeg var super underholdt af det dygtige Big Band fra Frederikssund Musikskole, som spillede adskillige numre. Ligeledes var det stort at opleve OAKS og både se og høre hvad de kan og gør for de unge mennesker. Stort tillykke til begge prismodtagere; både lederprisen til Frederikssund Roklub og idrætsprisen til Taekwondo udøver, samt til alle de mange idrætsudøvere der hver fik en anderkendelse.

25/februar 2015 er der Byrådsmøde med temamøde forinden. 

En lang men spændende dag. Vi startede med 2. workshop om planstrategien kl. 15, som denne gang blev holdt i den nye bygning på Falkenborgskolen. De områder, vi kom frem til på forrige workshop, blev denne gang samlet under 3 overskrifter. 

Efter workshoppen samledes vi på rådhuset hvor vi fik lidt mad. Omkring kl. 18,30 begyndte ca 100 borgere at samles med tændte fakler for at "demonstrere" mod vores oplæg omkring skolestrukturen. Jeg gik med bl.a. udvalgsformanden, skolechefen og Borgmesteren derned for at lodde stemningen. Der blev trangt i byrådssalen for de kom alle op for at overvære byrådsmødet sammen med de øvrige tilhørere. Adskillige børn var også med denne gang, og jeg mener fortsat det er ærgerligt at skubbe børnene foran sig når man som forældregruppe er uenig. Selve punktet omkring skolestrukturen varede 2 timer og 20 minutter. Næste alle byrødder rejste sig med indlæg. Jeg havde også forberedt et indlæg, som jeg fik fremlagt. Det har været en meget lang rejse at nå frem til denne afstemning i dag. Og hvor har vi brugt rigtig mange dage og timer på at komme frem til det der i aften blev vedtaget med 13 stemmer mod 10. Adskillige dialogmøder med alle skolebestyrelser, enkelte skolebestyrelser, gruppemøder, møder i blå blok (forligsgruppen), udvalgsmøder, telefonsamtaler og mails. Men jeg er sikker på det er det rigtige vi har besluttet, og jeg håber, når der falder ro over hele området og både forældre og elever finder ud af, at det faktisk er det rigtige, vi har gjort, at de så er lige så ivrige til at sende os positive mails mv. 

Leif Rasmussen var med som stedfortræder for Lars. Hyggeligt at møde Leif igen, da jeg ikke har set ham i faktisk et helt år. Han træder ind i Lars` 2 udvalg: fritidsudvalget og sumdhedsudvalget. 

26/februar 2015 har Lokalavisen Frederikssund på netavisen en meget grundig gennemgang af samtlige byrødders udtalelser/taler fra byrådsmødets punkt omkring vedtagelsen af skolestrukturen. Jeg er også citeret, og det jeg ville frem med er rigtig fint beskrevet. 

Har læst lidt af dagsorden til udvalgsmødet på mandag. Har også set dagsordner igennem for fitidsudvalget, vækstudvalget, teknisk udvalg og sundhedsudvalget. 

Havde i dag en længere samtale med Jens. Altid hyggeligt at få en snak om forskellige emner. 

1/marts 2015 har jeg igen skrevet til Steen Thomsen på Borgen.

2/marts 2015 er der udvalgsmøde. Har brugt størstedelen af dagen på at læse dagsorden samt lange bilag inden mødet. Jeg synes, det er lidt svært at finde ud af at bruge den nye edagsorden, og hvordan jeg skal administrere mine kommentarer, så de er overskuelige, når vi går dagsorden igennem på mødet. Tror jeg vil skrive dem i min bog, som jeg plejer.

Vi fik oversigt over navnene på de kommende distriktsledere, administrative ledere samt de pædagogiske ledere i de enkelte skoledistrikter efter sommerferien. 

Vi aftalte, hvem der kommer til dialogmødet på mandag med skolebestyrelserne, og jeg meddelte, at jeg er nødt til at køre 18,45, så jeg kan nå generalforsamingen kl. 19. 

Jeg synes, at den sidste tids mange møder har medført at jeg befinder mig rigtig fint i mit udvalg. En god fornemmelse, da jeg nu snart har været med i Byrådet og udvalget 1 år. Tiden er gået utroligt hurtigt. Jeg har oplevet rigtig meget, og jeg har lært rigtig meget.

3/marts 2015 har jeg fået ajourført min scrapbog

4/marts 2015. Så er det igen tid til at ændre kode på ipaden. OIg igen har jeg store problemer med det. Irriterende. 

7/marts 2015 har jeg skrevet lidt ned til generalforsamlingen på mandag omkring hvad jeg vil sige. 

9/marts 2015 er der Generalforsamling samt dialogmøde med skolebestyrelserne. Har i dag ringet til IT for at få hjælp igen igen til min Ipad.. Kl. 17 var jeg til dialogmøde/informationsmøde med skoleledere og skolebestyrelsesformænd sammen med udvalget og Ulla og Jan. Gennemgang af opbygningen af skoleledelsen fremover. Mange spørgsmål vedr. de fremtidige skolebestyrelser mv. 18,45 kørte jeg mod Frederikssund, da der var Generalforsamling kl. 19. Vi var 23 stemmeberettigede. Jeg blev genvalgt til bestyrelsen for de næste 2 år. Håber vi i år kan få stablet nogle arrangementer på benene for medlemmerne, så vi kan komme lidt tættere på hinanden. Første bestyrelsesmøde aftalt til på mandag lige efter gruppemødet. 

10/marts 2015 tager jeg en tur over til Lars og hører hvordan det går. Så er den lokale hjemmeside ajourført.

11/marts 2015 tager jeg på biblioteket til fernisering af kulturstierne. Sikke en positiv oplevelse med flotte værker som børnene havde lavet med inspiration i deres ture på diverse kultutstier gennem de sidste 6 måneder. Mange sange sunget til klassisk musik spillet af Musikskolen. En meget rar oplevelse og jeg glæder mig til at være med til flere af disse ferniseringer. 

Har skrevet til områdeleder Frode Nielsen fra Parkering Nord i Aalborg

13/marts 2015 er jeg gået i gang med at læse dagsorden til økonomiudvalgsmødet, som vi skal gennemgå på gruppemøde på mandag

14/marts 2015 vises  mit læserbrev på netavisen

16/marts 2015 er der gruppemøde og bestyrelsesmøde. Et godt gruppemøde hvor vi fik talt om mange forskellige ting. Første gang Leif var med. Derefter hurtigt til Slangerup hvor vi holdt konstituerende bestyrelsesmøde. Der blev bl.a. planlagt datoer for gadearrangementer mv. 

17/marts 2015 er mit læserbrev i Lokalavisen. Har læst de materialer, der er kommet i forbindelse med vores dialogmøde på onsdag. Det medste af udvalget var på besøg i Katholt børnehus i Gerlev hvor vi mødte repræsentanter fra bestyrelsen samt områdelederen. Der indkaldes til ekstraordinært udvalgsmøde på onsdag inden byrådsmødet. 

24/marts 2015 i dag ringede Jens Erlandsen og vi fik os en rigtig hyggelig snak. Håber vi kan blive ved med at have dette tætte forhold selv om Jens ikke mere er med i bestyrelsen. Opfordrede ham til at komme forbi de dage vi skal have gadearrangementer. 

Der er kommet endnu en invitation til fernisering på Willumsens Museum hvor de sidste børnehuse skal vise deres værker. Det vil jeg glæde mig til. 

25/marts 2015 er der Byrådsmøde med 2 temamøder forinden. Der er også indkaldt til ekstraordinært udvalgsmøde. 

Brugte en stor del af dagen til at gennemlæse dagsorden til de 2 møder. En meget spændende dag med info på temamøderne omkring budgetprocessen, planstrategien der nærmer sig en afslutning samt Aprilfestivalen. Derefter et ret livligt byrådsmøde hvor sindene kom lidt i kog. Bl.a. med gennemgang af kvalitetsrapporten på skoleområdet. 

Aftalte med Jan Milland at mødes efter Påske, da der er et områd,  jeg gerne vil orienteres nærmere om. 

30/marts 2015 har jeg aftalt med Jan at vi mødes inden næste udvalgsmøde, så det er samlet på en dag. 

31/marts 2015 er jeg blevet inviteret til at deltage i KL`s tredje møde om folkeskolen. Det skal afholdes på Falkoner. Skal følges med udvalgsformanden. 

7/april 2015 har jeg sendt læserbrev til Lokalavisen vedr. Løgismose. Jeg har brugt meget lang tid på dette læserbrev da jeg er meget frustretet over planerne omkring bygning af det kæmpe hus i Løgismose. Både fordi jeg ikke mener det passer ind i bybilledet, men så afgjort fordi det vil være sundhedsskadende at bo der pga farlige røggasser.(Det kan læses under Læserbreve 2)

8/april 2015 vises mit læserbrev allerede på både netavisen og i Lokalavisen.

Jeg bliver kontaktet af en borger vedr. en sag om forløb omkring sygdom mv. Jeg bliver bedt om at undersøge hvem der kan kontaktes i forhold til nærmere info og evt. klage. Jeg lover at undersøge. Jeg sender mail til sekretarialtchefen vedr. omstående. Afventer.

9/april 2015 får jeg svar på min henvendelse fra i går, som jeg videreformidler til borgeren. 

10/april 2015 har jeg kontaktet John vedr. klimadagen 2.5. Afventer.

12/april 2015 har jeg ajourført den lokale hjemmside.

Jeg sendte mail til Leif Rasmussen, der er næstformand i bestyrelsen vedr. indkøb af roserne til klimadagen. Afventer. 

13/april 2015 er der udvalgsmøde, hvor vi skal mødes med vækstudvalget forinden. Inden da mødes jeg med Jan omkring ledelsesteams. Og efter udvalgsmødet er der møde omkring etablering af børnehuse i Skibby

En lang og spændende dag. Hele formiddagen læste jeg dagsorden og bilag til de forskellige møder senere på dagen.

13.30 mødtes jeg med Jan Milandt, hvor jeg fik en grundig gennemgang og hele historiken omkring skolernes ledelse op til de nyligt dannede ledelsesteams i de 5 nye skoledistrikter. Jeg havde brug for at få klarhed over nogle punkter og er glad for nu at kende til det, der er sket, inden jeg kom med i uddannelsesudvalget. 

14.30 var der fællesmøde mellem uddannelsesudvalget og vækstudvalget, hvor vi diskuterede et fælles punkt på dagsorden, der omhandlede ungekontakten i forhold til unge, skole, uddannelse mv. Rigtig spændende.

15.30 var der så uddannelsesudvalgsmøde, hvor vi bl.a. talte om fremtidig børnehus/e i Skibby og omegn, ungecafe og ny styrelsesvedtægt på skoleområdet.

Jeg gjorde opmærksom på at jeg synes at de mange projekter, kurser mv der bliver søsat på skolerne er fine, men på et tidspunkt er det nødvendigt at se på vikardækningen. I forvejen er der mange vikartimer i klasserne og med yderligere tiltag vil vikarkontoen hurtigt blive udpint. 

18,30 mødtes vi i Skibby, hvor der var dialogmøde med de forskellige interessenter i forbindelse med fremtidig børnehus/e i Skibby. Et positivt og konstruktivt møde, hvor der kom mange synspunkter frem. 

Fik aftalt med Anne-Mette, at vi kører sammen, når vi skal til KL møde på Falkoner senere. 

Fik en lille sludder med byrådssekretæren, som bad mig kontakte John allerede nu, da DF til dette valg skal stille med 9 personer. 

Har fået en borgerhenvendelse vedr. administrationen af torvehandlen på Torvet. Ser på det i morgen.

14/april 2015 er der bestyrelsesmøde - aflyst.

Har i dag kontaktet Morten Egeskov ang borgerhenvendelsen fra i går. Afventer hvem jeg kan henvise til. 

Har skrevet til John ang de 9 personer DF skal stille med til valget.

Har været i kontakt med Jørgen Beck fra Venstre, der er medlem af Teknisk Udvalg vedr. Løgismose. Havde en god snak men vi var ikke 100% enige. 

15/april 2015 er der møde med DLF på Byvej. Det er desværre aflyst.

Forinden skal jeg til fernisering på Willumsens Museum. Igen en rigtig dejlig oplevelse at være med på museet og opleve alle børnene vise deres værker frem for forældre, søskende og mange andre interesserede. Jeg blev spurgt af udvalgsformanden, om jeg ved forfald vil træde til og sige et par ord i de nærmeste måneder, hvilket jeg sagde ja til. 

Har sendt læserbrev til Lokalavisen om ferniseringen. (kan læses under "Mine læserbreve, 2")

Har aftalt med Udvalgsformanden, hvordan vi følges til KL møde 29/april. 

16/april 2015 har jeg tilmeldt mig til valgdagen. 

I dag kom referat fra Teknisk udvalgsmøde i går. Desværre har et delt udvalg (4 medlemmer) stemt for ændringen af Lokalplanen i Løgismose, så der siges ja til det kæmpe byggeri. Hvor er det dog trist..

17/april 2015 har jeg været en tur på besøg hos Lars Bostrøm. Rigtig hyggeligt med en sludder over en kop kaffe. 

18/april 2015 deltog jeg i møde med borgerinddragelse vedr. budgettet. Det blev afholdt på Falkenborgskolen. Vi var inddelt i grupper. En fra forvaltningen var i hver gruppe sekretær. Jeg var sammen med 4 borgere, hvor en desværre meget hurtigt forlod mødet da han ikke brød sig om konceptet. Rigtig ærgerligt. Vi havde nogle rigtig gode diskussioner og kom frem med mange spændende emner. 

19/april 2015 læste jeg dagsorden igennem til Økonomiudvalgsmødet.

Mit læserbrev vedr. ferniseringen er kommet på netavisen. 

20/april 2015 er der gruppemøde, hvortil jeg igen læser dagsorden til Økonomiudvalgsmødet. Et fint gruppemøde hvor kun Kasper og jeg deltog. Vi talte en del om Løgismose sagen, men er enige i at det er noget problematisk.

Så er der aftalt dato for årets første hegnsyn.

21/april 2015. I dag har jeg aftalt med Glen Madsen, at jeg vil hjælpe mht uddeling af hans valgmateriale og deltage på gaden sammen med ham her i Frederikssund mv. Jeg har delt hans valgvideo på FB. 

Har sendt en forespørgsel til Tina T Stauning vedr. fodgængerfelt på Roskildevej (kan læses under forespørgsler her på siden)

Har endnu en gang rykket Justitsministeriet for tolkning af p-reglerne

Mit læserbrev vedr. ferniseringen vises i Lokalavisen.

22/april 2015 har vi fået aftalt hvem der deltager og hvordan vi kommer på plads til klimadagen 2/maj på Torvet. 

Har fået mail fra Justitsministeriet at de sender svar til mig når de får tid. Jeg synes godt nok det er at trække den lidt i halen, da min første henvendelse var i januar måned. 

23/april 2015 deltog Michael og jeg åbningsshowet for den åbne del af Aprilfestivalen. Det foregik i Frederikssundhallerne sammen med ca 1100 andre. Et super godt show som appetitvækker til de mange mange forestillinger i løbet af weekenden. Vi mødtes med Anne-Mette som vi nød showet sammen med. Godt for Michael at opleve festivalen fra denne side også, da han er een af dem der knokler for at få det til at fungere. Som medarbejder i Servicekorpset skal der virkelig leges blæksprutte i denne tid. Fik en lille snak med Anne-Mette om fundet af asbesten i taget på Ådalens Skole Nord. En kæmpe streg i regningen som vi skal holde ekstraordinært udvalgsmøde om inden onsdag. 

Jeg har modtaget henvendelse fra en vred borger ang. Fællessang på Charlie. Har sendt mailen videre til Kasper, der vil undersøge nærmere.

24/april 2015 er der kommet dagsorden til det ekstraordinære udvalgsmøde. Skal afholdes onsdag morgen, så Anne-Mette og jeg kan nå KL konferencen på Falkoner og være hjemme igen til Byrådsmødet om aftenen. 

25/april 2015 deltager jeg i "ind i maskinrummet" hvor Paw har inviteret interesserede til at se og høre lidt om Festivalen og arbejdet bag. En spændende rundtur der startede i Frederikssundhallen hvor vi fik en kort briefing om arbejdet bag festivalen. Derefter gik vi i Valhalla hvor et australsk teater byggede by med papkasser. Et sjovt og super godt indslag. Vi tog derefter en af shuttlebusserne til stationen hvor vi så indslaget fra Sydkorea om brændehuggeren. En kæmpe dukke der kunne bevæge sig. Meget anderledes. I Gågaden kom vi på rundvisning i sekretariatet hvor det hele blev styret fra. Vi sluttede i Fioma hvor der var bygget skaterbane. Ærgerligt vi kun var ganske få der deltog, da det var en spændende formiddag.

Jeg har modtaget mail fra Tina T Stauning at hun vil gå videre med min forespørgsel om fodgængerovergangen på Roskildevej.

27/april 2015 har jeg læst på dagsorden til Byrådsmødet. Har mailet med Glen Madsen, der vil være med på Torvet på lørdag. 

28/april 2015 er brugt på grundig gennemgang af dagsorden til Byrådsmøde i morgen.

29/april 2015 er der Byrådsmøde. Inden da tager jeg med udvalgsformand Anne-Mette til Falkoner ang. møde med KL omkring skolen. Dog starter dagen med det ekstraordinære udvalgsmøde fra morgenstunden. 

Dagen startede med udvalgsmøde hvor vi drøftede sagen vedr. asbest på Ådalens Skole. Vi vedtog meget hurtigt at det skal fjernes så vi er sikre på der ikke senere sker noget uheldigt. 

Kl. 12,30 deltog Anne-Mette og jeg i KL konference på Falkoner vedr. skolereformen. Det det vat 3. møde i enrække om emnet. Det var ret interessant og vi fik nogle gode redskaber med hjem som vi vil arbejde videre med. En rigtig god mulighed for stille og roligt at tale om mange forskellige ting og lære hinanden bedre at kende som politikere og kolleger. Vi fik bl.a. vendt sagen omkring børnehusene i Skibbyområdet. Rart at kunne tale om det stille og roligt. 

Om aftenen holdt vi et maratonmøde der først sluttede kl. 22,30. Lange diskussioner om sagen vedr. højhusbyggeri i Løgismose. Desværre var vi kun 5 der stemte imod. En rigtig ærgerlig beslutning som jeg virkelig frygter kan gå helt galt. 

Kasper og jeg talte om forespørgslen vedr. Fællessang på Charlie. Han sendte mailen til mig som han havde fået fra Morten Skovgaard og jeg kan fuldt ud forstå argumenterne for at der skal betales for billetterne i år. Morten ville orientere den borger der havde henvendt sig. 

Der er kommet papirer vedr. hegnsynsag 21/maj. 

Anne-Mette bad mig tale med Kasper om vores indstilling til børnehuse i Skibbyområdet.

30/april 2015 er jeg omtalt i Frederiksborg Amts Avis vedr. byggeriet i Løgismose

2/maj 2015 er der klimatema i Frederikssund på Torvet. Vi deltager med vores stand. Vi havde traileren med og havde en dejlig dag fra 10-14,30 i solskinsvejr. Vi fik en snak med mange dejlige mennesker og fik delt masser af flyers og vindmøller ud. Vi havde besøg af folketingskandidat Glen Madsen. Dejligt at hilse på ham og hjælpe med at dele hans flyers ud. Vi var Glen Madsen, Jon Melby Andersen og Tobias Weische fra DFU, Andreas Brøsen, Morten Lintrup, Kasper Andersen og mig selv. 

Jeg fik ikke talt med Kasper om Skibby som planlagt.

3/maj 2015 blev vi i DF enige om vores tilgang til børnehuse i Skibbyområdet som jeg tager med på udvalgsmødet i morgen. 

4/maj 2015 er der udvalgsmøde. Dagsorden og høringssvar gennemlæses grundigt. 

Et godt udvalgsmøde hvor 2 punkter omhandlede børnehuse i kommunen. Det ene ang Valmuevej/Sct Georgsgården og det andet børnehuse i Hornsherred Syd. Vi var alle enige om at komme med oplæg der omhandler 2 nye børnehuse i Skibby samt at Pilehuset i Ferslev udvides til integreret børnehus.

På dette møde var igen et punkt om nyt A P Møllerprojekt på skoleområdet. Igen gjorde jeg opmærksom på at jeg mener vi skal have fokus på vikardelen. 

6/maj 2015 modtager jeg besked om at Leif Rasmussen DF er afgåët ved døden tidligt i morges. Ære være hans minde. Varme tanker til familien. Har orienteret resten af bestyrelsen, da vi endnu ikke har modtaget noget fra John. Synes det er upassende at vi skal læse om det på FB fra andre byrådsmedlemmer uden vi er orienteret.

8/maj 2015 korresponderede jeg med en vejingeniør omkring proceduren for evt. etablering af fodgængerfelt på Roskildevej ift min forespørgsel.

18/maj 2015 har jeg læst dagsorden til Økonomiudvalgsmødet da vi skal have gruppemøde i eftermiddag. Dejligt at Lars var tilbage efter længere tids sygdom.

20/maj 2015 deltog jeg i Leifs bisættelse fra Skoven Kirke. Det er en meget smuk lille kirke der var fyldt til bristepunktet. Mange flotte blomster der fuldendte det meget fine farvel som vi fik sagt til Leif. 

21/maj 2015 var jeg til årets første hegnsyn. Vi blev nødt til at komme med en kendelse da parterne ikke kunne blive enige. 

22/maj 2015 var der Blå nat i Jægerspris. Jeg var der allerede 14,30 for at ungå kø på broen. Så jeg fandt ud af, inden John kom med traileren, hvor vi skulle stå. Vi fik den samme plads midt i rundkørslen som sidste år. John kørte efter kort tid, så Andreas Brøsen og jeg var der alene til efter kl. 18. Vi fik delt en masse valgmateriale ud sammen med vindmøller. Morten Lintrup og Kasper Andersen kom senere. Gæster var 3 af vores nordsjællandske folketingskandidater: Pia Adelsteen med Kim Christiansen, Lucas Hultgren med Christian Bülow og Glen Madsen. Jeg blev kørt hjem af Glen omkring kl. 20. Jeg fik en kasse flyers af ham, som jeg vil husstandsomdele, når valget bliver udskrevet. 

26/maj 2015 vises mit læserbrev vedr. fodgængerfelt på Roskildevej i Lokalavisen.

27/maj 2015 er der Byrådsmøde, så jeg har læst dagsorden hele dagen. Et ultrakort møde, der kun varede en time. Jeg rejste mig 2 gange og fik ordet. Jeg aftalte nærmere med Kasper mht på lørdag i Kulhuse. 

Så blev valget udskrevet, og jeg aftalte nærmere med Glen Madsen, hvordan vi gør. 

28/maj 2015 havde jeg tilmeldt mig til et foredrag i Elværket arrangeret af Familieafdelingen. Det handlede om børn med særlige behov som ADHD og Autisme. Det var meget interessant at høre om hverdagen og dens problematikker fra en foredragsholder med egne erfaringer samt fra nogle af tilhørerne. Jeg er glad for at jeg deltog da det er mere givende at lytte til folk der har problemerne inde på livet end at læse om det i rapporter mv. Jeg talte også med et par mødre.

29/maj 2015 blev jeg ringet op af en borger som var bekymret over en situation i en af vores landsbyer vedr. en anden beboer. Jeg lovede at prøve at formidle kontakt til Forvaltningerne og vende tilbage.

Jeg har aftalt med Glen, at vi mødes nogle timer på stationen på tirsdag morgen og igen i weekenden 13.-14/juni for at dele flyers ud. 

30/maj 2015 er der gadearrangement i Hullet i Kulhuse 0900-1100. Det var et rigtig kedeligt vejr med regn og rusk, men vi holdt stand og fik delt materiale og roser ud. Vi var Morten Lintrup, Andreas Brøsen, Kasper Andersen og mig selv. Gæst var Pia Adelsteen. 

Den lokale hjemmeside er revideret

1/juni 2015 er der udvalgsmøde. Dagsorden læses grundigt igennem sammen med diverse bilag. Vi talte bl.a. budget 2016. Efter udvalgsmødet var vi til møde med de nye skolebestyrelser og skolelederne om skolen efter sommerferien. 

Har modtaget borgerhenvendelse vedr. skolebuskørslen ved Ådalens Skole Nord efter sommerferien. 

Glen meddeler at han først kommer til Frederikssund Station onsdag, så vi mødes der i stedet. 

2/juni 2015 skriver jeg til Kommunaldirektøren vedr. borgerhenvendelsen fra i tordags. Han formidler videre og jeg vil høre nærmere. Jeg har meddelt borgeren hvad jeg har gjort.

Har kontaktet udvalgsformanden for at være helt på det rene med skolebuskørslen ved Ådalens Skole efter sommerferien før jeg vender tilbage til borgeren. Afventer.

3/juni 2015 mødes jeg med Glen på stationen. Vi fik delt flyers ud og fortsatte i Gågaden frem til kl 12 hvor jeg tog hjem. En rigtig god dag hvor Glen og jeg også fik tid til at tale lidt sammen. 

Vi var i valgbutikken hvor vi fik opsat en af hans plakater.

Jeg fik brevstemt i dag.

5/juni 2015 afholder DF Grundlovsmøde på Kalvøen. Det mest skønne sommervejr lagde den perfekte ramme om en rigtig vellykket Grundlovsdag. Der var opsat pølsevogn og fadølsanlæg. Der blev holdt taler af Pia Adelsteen, Marlene Harpsøe, Gitte Hemmingsen og Morten. John, Jytte, Andreas, Kasper og Lars var også dernede. Rigtig mange havde fundet vej derned. 

Har sendt læserbrev til Lokalavisen vedr. det foredrag jeg hørte sidste uge i Elværket. 

Har ajourført den lokale hjemmeside.

6/juni 2015 er der Politisk Supermarked i Slangerup. Jeg er med et par timer. Fantastisk vejr, så vi fik talt med mange dejlige mennesker. Vi var John Adelsteen, Andreas Brøsen og mig selv. Gæster var Glen Madsen og Pia Adelsteen sammen med Kim Christiansen. 

7/juni 2015 har jeg været i valgbutikken i Sillebroen og fylde op og se, om det ser pænt ud. Jeg foreslog John, at vi også har flag/vindmøller stående dernede i en spand. Vi aftalte, at jeg henter hos Kasper. 

8/juni 2015 er formiddagen brugt på at husstandsomdele foldere. 3 timer var jeg afsted. 

9/juni 2015 er formiddagen igen brugt på at omdele foldere. De sidste 2 dage har jeg lagt i ca 1100 postkasser. 

Har været i Valgbutikken og gjort pænt ved DF. Mønter til indkøbsvogne og Grundloven er populære. 

Har hentet vindmøller hos Kasper, så nu kommer der også vindmøller fra DF i Valgbutikken.

10/juni 2015 var jeg i Valgbutikken og sætte en spand med indmøller. 

Aftalte med Andreas at han henter mig på lørdag. Aftalte med Jess at han kommer på lørdag. Fik en god snak i telefonen med Glen omkring weekenden.

Jeg fik meldt mig på til budgetseminaret om 14 dage, men meddelte samtidig at jeg ikke overnatter og kun kan være med den første dag. 

12/juni 2015 er der modtaget materiale vedr. selve valgdagen.

13/juni 2015 er der gadearrangement i Skibby ved Super Best 1000-1230. Andreas hentede mig og kørte mig hjem igen. En rigtig hyggelig gadekampagne hvor Andreas, Lars og jeg var på gaden sammen med Kim Christiansen. 

Talte med Marianne omkring skolesituationen i Skibby. Har skrevet til Anne-Mette om vi kan tale sammen efter vores gruppemøder på mandag.

15/juni 2015 er der gruppemøde, hvor vi gennemgik dagsorden til Økonomiudvalgsmødet. Begefter havde jeg bedt Anne-Mette Risgaard Schmidt møde mig, da jeg havde flere punkter jeg gerne ville have uddybet. Vi havde en rigtig fin samtale. 

Var i Valgbutikken hvor jeg blev rigtig trist da jeg så hvordan der var blevet huseret derinde. Materiale lå og flød på gulvet. Affald lå spredt. Vindmøller og balloner var ødelagt og lå spredt. Stole stod ude på gulvet. Hvor er det dog ærgerligt. Skrev et indlæg til avisen omkring dette. 

16/juni 2015 kom mit læserbrev om børn med særlige behov på netavisen.

17/juni 2015 skal jeg være med til at tjekke brevstemmer i Byrådssalen. 

Spændende at opleve den side af valget også. Det er jo et kæmpe administrativt apparat der sættes i gang når der er valg. Meget mere end man er klar over. Jeg arbejdede sammen med Lisa, der er valgsekretær på Græse Bakkeby Skolen. En god måde at lære hende endnu bedre at kende. 

Har været nede i Valgbutikken og tjekke op på vores stand. Alt OK. 

Der er kommet en hegnsynsag til august.

18/juni 2015 er jeg valgstyrer i Græse Bakkeby Hallen. En fantastisk spændende dag. Sad ved bord sammen med Lise-Lotte hvor jeg udleverede stemmesedler. Vi havde pænt travlt. Vi var allerede færdige med optællingen ved 22-tiden, så det var hurtigt hjem foran TV og følge resten af valget. 

22/juni 2015 er der set på dagsorden til Byrådsmødet. Jeg har også hentet budgetmapen til seminaret på tirsdag. 

23/juni 2015 har jeg modtaget bemyndigelse til at vie folk borgerligt. Så fra nu af er jeg giftefoged. 

24/juni 2015 er der Byrådsmøde. Dagsorden er gennemlæst grundigt. Det blev et maratonmøde der først sluttede ca 22,30.

25.- 26/juni er der Budgetseminar. Jeg hentede Emilie Tang så vi kunne følges ad til Bautahøj. Mange gode indlæg fra forvaltningerne med gennemgang af de forskellige temaer. Der var politiske drøftelser indimellem. Et rigtig fint seminar. Jeg kørte hjemmefra 7,45 og var hjemme igen ca 22,15. 

Inden jeg kørte i morges læste jeg lige mine indkomne mails igennem. Havde modtaget 2 lidt sære mails med dødstrusler mod mig. Sendt fra XX. Det var lidt specielt og jeg havde svært ved at slippe det i løbet af dagen. Talte med flere om det og vi blev enige om at jeg skulle politianmelde det, hvilket jeg gjorde da jeg kom hjem om aftenen. 

Endnu en mail er modtaget fra XX. Dvs 3 mails er modtaget

29/juni 2015 har jeg været i kontakt med den betjent der har med min anmeldelse at gøre. Har besluttet at kontakte ham igen på onsdag. Ifølge mailen vil der ske noget med mig på torsdag så jeg vil gerne vide hvordan jeg skal forholde mig, da jeg har børn hjemme og besøg af mit barnebarn. 

2/juli 2015 har jeg talt med betjenten der har modtaget min anmeldelse om hvordan jeg skal forholde mig i dag. Fik at vide at anmeldelsen er sendt videre til Frederikssund Politi som vil tage sig af den. 

Har sendt mail til Kim Christiansen der er trafikordfører for DF, da vi har aftalt at han vil spørge JM ang mine spørgsmål omkring den private parkering, som jeg endnu ikke har fået svar på. Jeg sendte den til JM 30/januar 2015. Det er for dårligt at der ikke kommer svar, så nu håber jeg Kim kan gøre en forskel. 

Har sendt en forespørgsel til formanden for Teknisk Udvalg vedr. oversvømmelser på stianlægget ved sygehuset ved voldsom regn mv.  (kan ses under forespørgsler)

9/juli 2015 har jeg sendt læserbrev til Lokalavisen vedr. trusler på livet.

13/juli 2015 er jeg blevet ringet op af Kriminalpolitiet. Jeg skal afhøres i forbindelse med min anmeldelse om trusler på livet. 

Har sagt ja til at foretage en vielse til august. Har talt med Karin om det, og hun vil sende mig noget matreiale så jeg kan lave mit helt eget manuskript. Vi holder et lille møde efter ferien. 

14/juli 2015 har jeg aftalt med Karin at jeg på fredag skal overvære 2 vielser på Rådhuset.

15/juli 2015 var jeg til afhøring hos Kriminalpolitiet på Frederikssund Politistation. 

17/juli 2015 overværede jeg en vielse i Byrådssalen, så jeg ved hvordan det gribes an. Karin vil sende enkelte manuskripter for vielser så jeg kan se hvor forskelligt det kan gøres, så jeg kan lave mit eget. 

18/juli 2015 mødes jeg med Tobias Weische over en kop kaffe og ønsker god sommer. Jeg bliver spurgt om jeg vil lave et oplæg til DFU`s sommermøde 8/august og fortælle om Byrådsarbejdet og hvordan/hvorfor jeg selv stillede op. Det siger jeg ja til. 

22/juli 2015 har jeg modtaget en mail fra XX. Modtaget 4 mails ialt

29/juli 2015 kommer mit læserbrev vedr. døddtruslerne i avisen. Både på forsiden og senere inde i avisen. 

Jeg har nu skrevet det jeg vil sige til vielsen 22/8 og sender det til Karin. Skal mødes med hende 17/8 hvor vi skal tale det sidste igennem. 

30/juli 2015 kommer der endnu en hegnsynsag til august

31/juli 2015 modtaget en mail fra XX. Modtaget 5 mails ialt.

3/august 2015 sender jeg spørgsmål til Jan Milandt vedr. demografireguleringen på skoleområdet.

4/august 2015 kommer mit læserbrev på med redaktionel vinkel på Netavisen. Jeg har det godt med at det endelig er kommet med, da jeg synes det skal frem at vi politikere kan blive udsat for dette. 

Jan Milandt svarer på mine spørgsmål og Anne-Mette foreslår at vi gennemgår det sammen.

5/august 2015 modtager jeg endnu en mail fra personen der har truet mig. Denne gang skal jeg straffes, da han formentlig er blevet sur over at jeg mit læserbrev er kommet i avisen omkring dødstruslerne. Da jeg ikke ved hvad han kan finde på kontakter jeg Kommunaldirektøren mht fremtidige Byrådsmøder. Hvad kan man gøre? Modtaget 6 mails ialt.

Rykker jeg ingeniøren på Teknisk Forvaltning ang svar vedr. fodgængerovergangen på Roskildevej.

6/august 2015 modtager jeg 8 mails fra personen. Nogle er stilet til mig personligt og andre er til mig og flere af de andre byrødder. Kriminalbetjenten jeg talte med har ferie og kommer tilbage 17/8, hvor jeg vil tale med hende om dette. Modtaget 14 mails ialt. 

Får svar fra Kommunaldirektøren.

8/august 2015 holder DFU sommermøde på Falkenborgskolen. Jeg holder mit oplæg og oplever for første gang at modtage vin for en tale. Hyggeligt at hilse på DFUèrne. 

10/august 2015 aftaler jeg det sidste med sekretæren for Hegnsynet ang på onsdag. 

11/august 2015 modtager jeg mail vedr. fodgængerovergangen på Roskildevej. Nordsjællands Politi vurderer at der er behov for den, så den bliver etableret snarest. 

Sender jeg læserbrev til Lokalavisen vedr. etablering af fodgængerovergangen. 

12/august 2015 er vi afsted på 2 hegnsyn i Hornsherred. Heldigvis ender begge sager med forlig hvor parterne bliver enige om en løsning på deres problem. 

13/august 2015 mødes blå blok til møde så vi kan tale emner igennem inden næste budgetseminar. 

Endnu en mail er modtaget fra XX, så nu er antallet oppe på 15 mails. 

17/august 2015 er der udvalgsmøde. Vi startede i børnehuset Møllevej og sluttede mødet på biblioteket. 

Inden udvalgsmødet var jeg til kort møde med byrådssekretæren ang vielsen på lørdag. 

18/august 2015 vises mit læserbrev vedr nyt fodgængerfelt i lokalavisen.

Endnu en gang modtager jeg en mail. Samlet antal er oppe på 16 mails.

19/august 2015 får jeg sørme en mail igen. Nu 17 mails ialt.

22/august 2015 har jeg en vielse i Kulhuse. En rigtig dejlig oplevelse og en fantastisk debut. 

24/august 2015 er der Budgetseminar hele dagen. Mange rigtig gode oplæg. 

25/august 2015 er jeg nævnt i Lokalavisen fra DFU`s sommermøde.

26/august 2015 sender jeg forespørgsel til kommunaldirektøren vedr. offentlige høringer. Jeg synes det er for forskelligt og for ugennemsigtigt hvad der sker når sager sendes i offentlig høring. Jeg efterlyser en diskussion omkring dette. Kommunaldirektøren modtager det positivt og vil vende tilbage. 

Jeg modtager invitation til teaterstykke fra Teatertasken. Jeg bestiller billet til 10/september.

28/august 2015 kommer der endnu en mail fra XX. Ialt nu 18 mails.

29/august 2015 drikker jeg en kop kaffe med Lars og taler nogle ting igennem.

30/august 2015 kommer endnu en mail, så nu er antallet oppe på 19 mails. 

31/august 2015 læses dagsorden til økonomiudvaalgsmøde og byrådsmødet begge i næste uge. Derefter gruppemøde, som blev indkaldt med meget kort varsel, så vi var kun Kasper og mig. 

2/september 2015 er der Byrådsmøde, hvor der bl.a. blev diskuteret en del omkring skovrejsning i Skibby. Inden var der temamøde med præsentation af den fremtidige fritidspolitik. Gode snakke frem og tilbage. Bare lidt ærgerligt at der kun var afsat en enkelt time, da vi kunne have brugt mere tid. 

Der er kommet julegaver som vi kan vælge blandt.

Da jeg stadig er utryg over de mails jeg indimellem modtager fra en borger kontaktede jeg kommunaldirektøren omkring byrådsmødet i aften. Jeg kender ikke personen og ved ikke hvad han kan finde på, og da jeg samtidig sidder med ryggen til døren blev der foranstaltet ekstra sikkerhed under mødet. Det er jeg rigtig glad for. 

3/september 2015 blev jeg kontaktet af byrådssekretariatet om jeg kan foretage en vielse på onsdag. Akut, da Borgmesteren er blevet optaget andet steds. Og det vil jeg selvfølgelig gerne. Aftalte nærmere pr. telefon med Annemarie.

Kasper har indkaldt til gruppemøde en af de nærmeste dage. 

Der er kommet dagsorden til udvalgsmøde på mandag. Er løbet igennem første gang. 

4/september 2015 har jeg rundet rådhuset mht kørselsregnskab, udskiftning af mit adgangskort samt vielsen på onsdag. 

Der er kommet endnu en vielse næste lørdag. 

5/september 2015 kommer endnu en mail. Nu 20 mails.

6/september 2015 endnu en mail. Ialt 21 mails.

7/september 2015 startede med udvalgsmøde. Denne gang på Ådalens Skole Syd. Her skulle vi bl.a. beslutte de nye navne for skolerne. Efter mødet var der Pædagogisk Markedsdag hvilket igen i år var en super oplevelse. Hold da op nogle spændende projekter vores børn i henholdsvis børnehuse og dagpleje bliver præsenteret for. Og sikke gode værktøjer de får med i rygsækken til når de skal starte skole. Det er fantastisk at mærke den glæde og energi som pædagogerne og dagplejerne lægger i deres arbejde. Det lyser ud af dem at de nyder at fortælle om det. 

Aftenen sluttede af med et gruppemøde, hvor vi fik talt budgettet igennem. Vi fandt frem til hvilke punkter vi støtter op om og hvilke vi absolut ikke kan støtte. Jeg tager endnu en gang problematikken op omkring stisystemet omkring sygehuset der jævnligt er ubrugeligt pga oversvømmelser ved højvande i fjorden og ved kraftig regn. Vi enes om at spørge til pris for at hæve stisystem. 

Om formiddagen hentede jeg papirer til vielse på onsdag samt fik ordnet det sidste ift mit adgangskort hos rådhusbetjenten.

Nok en mail. Ialt 22 mails.

8/september 2015 er der bestyrelsesmøde, hvor vi fik tilrettelagt datoer for gadearrangementer op til folkeafstemningen om Retsforbeholdet. Jeg meldte mig ligeledes som valgtilforordnet. Andreas blev valgt som ny næstformand. 

Jeg skrev læserbrev til Lokalavisen vedr. markedsdagen i går (kan læses under Læserbreve 2 her på siden)

9/september 2015 blev brugt til at læse på dagsorden til i aften hvor der er 1. behandling af budget på Byrådsmøde. Forinden om eftermiddagen havde jeg en vielse igen i en privat have. Det var det skønneste sensommervejr, så en dejlig oplevelse. 

Sender mail til Jan Milandt, direktøren, om en stillingsbeskrivelse på de 3 ledere på skolerne - distriktsleder, administrativ leder og pædagogisk leder. 

Nok en mail fra XX. 23 ialt,

10/september 2015 er jeg inviteret i teatret af Teatertasken. En rigtig god oplevelse der meget fint ramte hvad det vil sige at være et dannerbarn. Men også hvad Frk Rasmussen/Grevinde Danner formåede at gøre for de børn der havde brug for hjælp og støtte. Vi så stykket samen med en gruppe børn. Og det at opleve deres reaktioner som stykket skred frem var meget sigende. 

11/september 2015 er den lokale hjemmeside revideret.

Har tilmeldt mig kursus 27/oktober vedr. Retsforbeholdet. 

13/september 2015 vises mit sidste læserbrev på Netavisen.

Jeg rykker ingeniøren på Teknisk Forvaltning for handling mht det ny fodgængerfelt på Roskildevej. 

14/september 2015 får jeg svar at det ny fodgængerfelt laves i løbet af denne uge. Det ser jeg frem til da der dagligt opstår meget farlige situationer over Roskildevej.

Jeg spørger Kasper om der er sendt mail til Teknisk Forvaltning vedr. stisystemet ved sygehuset. 

Får besked om at papirer mv til vielse på lørdag er klar til afhentning på Rådhuset.

16/september 2015. Så er fodgængerfeltet etableret og der er kommet skilte op på hver side så bilerne kan se det. DEJLIGT!

Har i dag hentet papirerne til vielsen lørdag. 

2 mails modtaget fra XX, så vi er oppe på 25 nu. 

17/september 2015 kommer mail igen fra XX, så nu 26 stk.

18/september 2015 har jeg aftalt med Glen at vi skal ses over en kop kaffe meget snart.

Og nok en mail så nu 27 mails.

19/september 2015 vielse i Skibby. Igen viste vejret sig fra den perfekte side, så vi kunne være på terrassen. En lille intim men meget hyggelig oplevelse. 

Eftermiddagen blev brugt på ORI`s baner hvor der var 70 års jubilæum. Der var rigtig lagt op til fest og god stemning med fodboldkampe, fadøl, pølser, lagkage og musik ved Kim Larsen Jam. 

3 mails er modtaget i dag. Så vi runder de 30 stk.

20/september 2015 sendte jeg læserbrev til lokalavisen om ORI`s jubilæum. 

21/september 2015 afholdt vi gruppemøde, hvor vi talte budget mm. 

Har i dag fået forespørgsel på om jeg vil foretage en vielse på engelsk i Byrådssalen 3/10. Det sagde jeg ja til. 

22/september 2015 var der hegnsyn i Skibby. Det var desværre et af de lidt mindre rare, da naboerne var meget uenige. Vi endte også ud med at vi kom med en kendelse. 

Har i dag aftalt med Lotte og Poul fra Brøndby at de kommer forbi til en tår kaffe 1/10. 

24/september 2015 får jeg endnu en vielse også 3/oktober.

27/september 2015 er der kommet en mail igen fra XX. 31 stk ialt.

29/september 2015 har jeg gennemgået dagsorden til Byrådsmødet i morgen. 

30/september 2015 er der Byrådsmøde. Et rimelig kort møde hvor vi bl.a. fik givet skolerne nye navne. Vi fik også afgjort at Heldagsskolen fremover skal holde til på Ferslev Skoles lokaliteter. 

Jeg talte med Jan om min henvendelse vedr. ledernes stillingsbeskrivelser, som jeg vil modtage snart. Det ligger mig meget på sinde at det kommer godt fra start mht den ny skolestruktur. Vi bliver nødt til at holde meget øje med hvordan det udvikler sig..

Jeg har fået en vielse 22/oktober 2015.

1/oktober 2015 fik jeg besøg af Lotte og Poul fra DF i Brøndby. Rigtig hyggeligt at snakke over en kop kaffe en nybagt kage. Vi rundede rigtig mange emner, så godt møde. 

I dag er der så kommet 2 mails fra XX. Samlet antal er oppe på 33 mails.

2/oktober 2015 har jeg øvet vielsen til i morgen, som skal foregå på engelsk. Det er vigtigt for mig at læse talen fejlfrit og flydende, så jeg har gjort god brug af ungernes engelske ordbøger. 

Og i dag er der så kommet 2 mails fra XX, ialt 35 mails.

3/oktober 2015 har jeg haft 2 vielser på Rådhuset. Det er første gang jeg har været i Byrådssalen, hvor man har assistance fra Byrådssekretariatet. Karin var med denne gang. 

Begge vielser gik rigtig fint. Igen en dejlig oplevelse. 

5/oktober 2015 er der udvalgsmøde samt dialogmøde med skolebestyrelserne. Dagsorden til udvalgsmødet er gennemlæst. 

Har modtaget mail fra Jan Milandt ang skoleledernes stillingsbeskrivelser. Skal nærlæses..

6/oktober 2015 modtog jeg 3 mails fra XX. Total 38 mails

7/oktober 2015 var der 2. behandling af budget på Byrådsmøde. Det er første gang jeg er med til vedtagelsen af budgettet da jeg var indlagt sidste år. Inden Byrådsmødet var der overrækkelse af Kulturprisen i Langes Magasin og afsløring af mindepladen udenfor. 

Der er kommet 3 mails fra XX, så total 41 mails

8/oktober 2015 skrev jeg til Kommunaldirektøren vedr. suppleant for mig i Hegnsynet. Samtidig henviste jeg til at der mangler suppleant for Kasper i valgbestyrelserne. Hurtigt svar retur at der oprettes sager der kommer på ØK og i Byrådet.

10/oktober 2015 kom der 1 mail fra XX. Total 42 mails

16/oktober 2015 kom Glen Madsen fra Hørsholm på besøg sammen med hans dejlige børn. Vi fik vendt mange emner, så nogle rigtig hyggelige timer.

Dagsorden til Øk møde er løbet igennem. Begge punkter, som jeg skrev til Kommunakdirektøren om forleden, er på som punkter. 

Der er kommet mail fra Mette Eriksen at der er 3 hegnsynsager i nær fremtid. Så vi skal finde en dato, der passer os alle. 

18/oktober 2015 var jeg på kursus på Scandic i København vedr. afstemningen omkring Retsforbeholdet. Morten og Peter Skaarup holdt meget oplysende indlæg sammen med Steen Thomsen og Professor Peter Pagh. Vi fik mange gode værktøjer med hjem så vi er godt klædt på til vi skal på gaden inden afstemningen. Hilste på mange dejlige DF`ere. Bl.a. Brian Borglund Bruun fra Tårnby og Poul Gaardbo fra Brøndby. Fik også en hyggelig sludder med nogle damer fra Østerbro. Spiste sammen med Glen Madsen, Hørsholm, Pia Christoffersen, Glostrup, samt Birgith Hyldgaard og Erik, Roskilde. 

19/oktober 2015 holder vi gruppemøde. Dagsorden til Øk møde gennemlæses.

Vi gennemgik dagsorden, og havde bagefter nogle gode snakke omkring flere emner. Bl.a. det store idrætsanlæg og brandstationen i Slangerup. 

Jeg foreslog at vi får flere gruppemøder næste år. 

Har fået endnu en vielse der skal være 9/november 2015.

Har bestilt flyers i DF butikken til husstandsomdeling ifølge aftale med Steen Thomsen. 

20/oktober 2015 modtog jeg en kasse med flyers. Afventer at dele dem ud til der er et par uger til afstemningen. 

22/oktober 2015 har jeg en vielse i Byrådssalen. Igen et kendt ansigt - denne gang fra mine børns skoletid. Hyggeligt når det er personer jeg kender. En hyggelig stille ceromoni.

Dagssorden til Byrådsmødet er modtaget. Har været den igennem. De fleste punkter er de samme som på ØK dagsorden fra forleden.

Der er kommet indbydelse til 1 års fødselsdag i Skovnørnehaven Nydningen 2/november, men da det desværre falder sammen med udvalgsmødet har jeg takket nej. 

Der er indkaldt til nye hegnsynsager

28/oktober 2015 er der Byrådsmøde. Brugte formiddagen på at gennemlæse dagsorden med bilag. Et Byrådsmøde der blev overstået ret hurtigt - ca en time. 

29/oktober 2015 er der kommet dagsorden til udvalgsmødet på mandag.

30/oktober 2016 modtog jeg endnu en mail fra XX, total 43

2/november 2015 er der udvalgsmøde. Denne gang i Ungekontaktens nye lokaler ved Afd. Marienlystskolen. Vi blev vist rundt i de fine lokaler og holdt derefter fællesmøde med vækstudvalget, hvor vi fik en orientering omkring ungekontakten. Jeg spurgte ind til hvilke sikkerhedsforanstaltninger man vil bruge fremadrettet og gav udtryk for at man skal være opmærksom på risikoen ved at det ligger lige op ad en folkeskole. Meget apropos var der en episode i Jobcentret i dag hvor det var nødvendigt at tilkalde politiet. Jeg synes det er vigtigt at vi er obs på at der kan opstå situationer.

3/november 2015. Skal ud til IT og hente Ipad. Og tak for det, for nu har jeg en Ipad der kan følge med.

5/november 2015 har jeg kontaktet Kasper mht plakaterne. Vi aftalte at jeg kommer forbi på lørdag og henter de 20 stk som jeg skal sætte op ved Græse Bakkeby Skolen. 

Har bestilt den nye folder til brug ved valget. Så nu kan jeg snart komme i gang med at husstandsomdele. Jeg har lagt en plan over hvor jeg vil dele ud.

6/november 2015 har jeg en vielse. Denne gang var der kun brudeparret samt Karin og Heidi som vidner og så mig. Så det var stille og roligt. Men ganske hyggeligt. 

7/november 2015 skal der hænges plakater op. Vi kom hjem fra Lynge sidst på eftermiddagen, men Michael hjalp med de 20 plakater jeg skulle sætte op, så det gik rimelig hurtigt. 

8/november 2015 fik jeg koordineret ophængning af plakater med de andre. Jeg henter 60 plakater mere her til aften hos Kasper til Tobias, Jess og Morten. Andreas henter selv de sidste tirsdag til Slangerup, men vi aftalte at vi gemmer 2 til traileren. Tobias sætter op omkring hallen, Jess klarer Skibby og Morten sætter op i Jægerspris sammen med Lars Bostrøm. 

9/november 2015 har jeg en vielse, hvor Karin assisterede. Der var brudeparret og deres 2 børn, så det var stille og roligt. Har allerede haft 8 vielser, så jeg er ikke så nervøs mere. 

Jeg kørte plakater ud til Tobias og Morten, så de har dem klar til ophængning. 

Hentede pakken på posthuset med den lille flyer. Fik knap 1400 stk. 

Jeg pakkede folder/flyer så det er klar til omdeling. 

Andreas sender mail hvor han indkalder til møde inden gadearrangementerne. Vi aftaler det skal holdes her hos mig da han ikke har så meget plads.

10/november 2015 startede jeg uddeling af fup og fakta folder samt den lille flyer i små 200 postkasser. Har pakket det i min bastkurv så der er styr på det. Det er meget nemmere at bære det rundt på den måde. 

Får at vide, at den ene af hegnsynsagerne den 19/november er aflyst.

Jess kom her og hentede de plakater jeg havde hentet til ham. 

11/november 2015 brugte jeg igen 3 timer på at omdele materiale i postkasser.

Har skrevet med Jytte, DF butikken, og Steen Thomsen om at få mere materiale tilsendt. 

Der er kommet dagsorden til Økonomiudvalget som vi skal gennemgå på gruppemødet på mandag. Specielt punktet omkring beredskabet skal vi tale om. 

12/november 2015 er jeg igen på gaden og får delt en masse ud. 

Modtager i dag endnu en kasse med 1000 flyers.

Får at vide af Jytte, DF butikken, at der er dukket 500 fup og fakta foldere op, som hun sender til mig. 

13/november 2016 kom der så endnu en mail fra XX, total 44 mails

14/november 2015 kommer der endnu en mail fra XX, total 45 mails.

Pakken med de bestilte fup og fakta foldere er modtaget. 

Dagsorden til Økonomiudvalget er læst igennem igen. Der er nogle af punkterne som skal nærstuderes i morgen inden gruppemødet. 

16/november 2015 holder vi gruppemøde. Vi talte en del om det fremtidige beredskab. Jeg har kontaktet kommunaldirektøren for at være helt klar på hvad der ligger i besparelsen i budgettet på beredskabet. Iflg. aftale mellem regeringen og KL skal der reduceres i antal af beredskaber landet over. Derved forsvinder et tilskud vi indtil nu har modtaget. Frederikssund slås sammen med Gribskov, Egedal, Furesø, Halsnæs og Hillerød. Samtidig med en fælles administration foreslås afskaffelse af flere biler samt nedlæggelse af Slangerup Brandstation. Dvs færre materiel skal dække et større område, samtidig med at vi udbygger i Vinge. Det bemærkes direkte i materialet at responstiden vil blive længere visse steder, og det mener jeg ikke er iorden. Der skal være temamøde omkring dette inden Byrådsmødet på onsdag, så her kan vi forhåbentlig få svar på vores spørgsmål.

Så er de næste 500 foldere/flyers pakket så de er klar til uddeling.

17/november 2015 er der kommet 2 mails fra XX, total 47

18/november 2015 har Andreas indkaldt til møde inden gadearrangementerne. Vi mødes her. 

19/november 2015 er der 3 hegnsynsager. Der er dog kun 1 sag til i dag, da en er aflyst og en er flyttet til 15/december. En sag omkring buske i skel der ikke havde den ønskede højde. Parterne indgik dog en aftale. 

21/november 2015 er der gadearrangement i Skibby. Andreas hentede mig. Jeg tog nogle af de foldere/flyers med som jeg selv har modtaget fra DF butikken. Det var et par kolde timer, men vi fik delt en masse ud. Vi var John Adelsteen, Kasper Andersen, Lars Bostrøm, Andreas Brøsen og mig selv. Vi aftalte at hvis vejret er for slemt i morgen kommer traileren ikke med. 

22/november 2015 er der gadearrangement i Jægerspris blev aflyst pga vejret der bød på voldsomt meget sne og advarsel mod at køre ud. 

23/november 2015 er vi blevet enige i gruppen om at vi bliver nødt til at tale sammen endnu en gang omkring beredskabet inden Byrådsmødet. 

24/november 2015 var jeg til paneldebat på Færgegårdens kursuscenter. Ca 50 personer var mødt frem. En ret skuffende oplevelse, da panelet virkede meget arrangeret. Der var 4 fra nej siden og 4 fra ja siden. Ja siden var 4 folketingsmedlemmer, hvoraf 2 var tidligere ministre. Nej siden var 2 lokale byrådsmedlemmer, en fra Folkebevægelsen mod EU og et folketingsmedlem fra LA. Skuffende!

Dagsorden til i morgen er set igennem

25/november 2015 er der Byrådsmøde, så der skal læses dagsorden. Har brugt 4 timer på at læse. Havde flere kommentarer til punkter på mødet. Bl.a. vores beredskabsplan i forbindelse med højvande/oversvømmelser i kommunen. Specielt kommunikationen ud til borgerne er vigtig, så informationen kan formidles nemt og hurtigt. Det der er lagt op til i planen er ikke godt nok, synes jeg. Langt møde der først sluttede 22,30. I forbindelse med byggeriet af nyt børnehus i Skibby, mener jeg det er meget vigtigt, at der også tages højde for ordentlige til og fra kørselsmuligheder. Det sker ofte at det glemmes. Kan nemt blive et kaso når alle skal køre til og fra samtidig. Flaskehalse ved Sillebroen en ganake alm. fredag eftermiddag hvor det hele låser. Trafikken om morgenen ved Ådalen Nord. kaos ved den lille ny p-plads, når biler skal forlade skolen igen - både ad Bonderupvejen, der slet ikke er gearet til al den trafik, men også ved Roskildevej. 

Inden Byrådsmødet var der fra kl. 16,00 temamøde om 3 forskellige emner. Bl.a. det fremtidige beredskab ang brandstationer. Vi fik en hurtig gennemgang og fik mulighed for at stille spørgsmål. 

Jeg modtog mail ang min forespørgsel om de offentlige høringer. Det blev modtaget positivt, og det skal nu gennemarbejdes og bliver forhåbentlig mere genneskueligt. 

26/november 2015 var jeg på gaden et par timer for at dele materiale ud. En hyggelig tur.

Dagsorden til uddannelsesudvalget på mandag er kommet, så den læste jeg igennem. 

Har aftalt med Lars Bostrøm at jeg kører med ham til gadearrangementet på lørdag. 

28/november 2015 er der gadearrangement i Slangerup. Lars hentede mig. Det øsregnede og der var ikke mange ude at handle. Vi kørte hjem igen ca 11,30. 

29/november 2015 er der gadearrangement i Frederikssund, men da datoerne blev ændret efter vores bestyrelsesmøde havde jeg lavet andre aftaler denne dag, så jeg var desværre ikke med. 

30/november 2015 er der udvalgsmøde. Denne gang på Ådalens skole nord. Dagsorden gennemarbejdes. Først var vi på rundvisning i de nye bygninger. Derefter så vi et af de gamle huse der var blevet renoveret. Lærerværelse/opholdsrum er meget rummelige og flotte. Rigtig spændende. Selve mødet blev holdt på skolen. Vi blev orienteret om en trivselsundersøgelse blandt eleverne, samt en tilfredshedsundersøgelse vedr. True North. Et kort møde som sluttede før kl. 18. Da der pt ikke er sager til januarmødet er det aflyst. Så med mindre der opstår akutte sager skal vi først mødes til februar. 

Den lokale hjemmeside er ajourført

Mail modtaget fra XX - total 48

1/december 2015 kom de sidste foldere og flyers ud.

2/december 2015 skal jeg i Byrådsssalen og tjekke brevstemmer. Igen i år var jeg sammen med Lisa. Vi fandt hurtigt en god rytme, så det tog ikke så lang tid - ca 2 timer. Vi gennegik den ene halvdel af de brevstemmer, der hørte til vores valgsted - dvs Græse Bakkeby Hallen. 

3/december 2015 er der folkeafstemning om retsforbeholdet. Skal være valgstyrer i Græse Bakkeby Hallen. Vi startede kl. 8,00. Jeg var den eneste fra DF denne gang. Jeg sad igen ved bordet sammen med Lise-Lotte.Vi har arbejdet sammen de sidste 3 gange nu, så vi kender efterhånden hinandens rutiner, så det er dejligt. Vi var færdige med optællingen allerede 21,05, så det blev ikke så sent. En dejlig dag der endte med et NEJ!

Vi modtog stor frustration fra vælgere der ikke vidste hvad Treklæverskolen var og hvor Græse Hallen i det hele taget lå. Flere havde været rundt i Gamle Græse og var lige ved at droppe at stemme.

Andre var vrede over at de skulle stemme i Græse Bakkeby Hallen når de bor i bymidten, nærmere bestemt på Falkenborgvej. Jeg lovede at bringe begge problemer med tilbage. 

5/december 2015 tager Michael og jeg plakater ned som vi selv havde sat op. 

Der kom en mail fra XX - total 49

6/december 2015 tog vi de plakater ned som Tobias havde sat op på Byvej og Willumsensvej.

7/december 2015 er der gruppemøde, så dagsorden til Økonomiudvalgsmødet blev gennemlæst på 4 timer. 

Vi fik endelig aftalt at fra næste år skal vores gruppemøder være på 2 timer, så vi har mulighed for at tale om andre ting end lige dagsordenen. 

Vi fik også vendt brandstationen i Slangerup endnu en gang, samt højhuset på grunden ved det gamle BiLidt. Jeg er absolut ikke for sådan et byggeri. Skal vi bygge højt skal det efter min mening bygges ind i Vinge så det kan planlægges fra starten af og ikke genere andre boliger og borgere. Synsmæssigt vil det også stå sig bedre hvis det forskellige byggeri planlægges sammen. 

Jeg orienterede Kasper og Lars om min mail vedr. de offentlige høringer. 

8/december 2016 ringede John Adelsteen og vi fik en snak om brandstationen i Slangerup.

Jeg startede på et læserbrev vedr. højhuset ved broen. 

Har sendt mail til Borgmesteren med forespørgsler/klagepunkter fra vælgere fra i torsdags som jeg lovede at gå videre med. Kan ses under forespørgsler her på siden.

Så kom endnu en mail fra XX - total 50 mails

9/december 2015 har jeg sendt læserbrev til Lokalavisen Frederikssund og Lokalavisen Hornsherred vedr. det nye beredskab. Kan læses her under" Mine læserbreve".

Den lokale hjemmeside er ajourført

10/december 2015 har jeg sendt læserbrev til Lokalavisen vedr. det højhus der er planlagt på grunden ved BiLidt. Kan læses under "Mine læserbreve". 

I dag fik jeg en hyggelig snak med Jørgen Bech over telefonen

Har rykket for papirerne til hegnsynsagen på tirsdag. 

14/december 2015 kontaktede jeg Mette, sekretæren for hegnsynet, om at papirerne til hegnsynet i morgen ikke er kommet endnu. Mette tager en kopi med til mig som jeg kan se på mens vi kører derover. Hun henter mig så vi kan køre sammen. 

15/december 2015 kom der endnu en mail fra XX - total 51

Mit læserbrev vedr. beredskabet kom på netavisen

Årets sidste hegnsynsag. En rigtig kold omgang, som ikke var særlig behagelig, da disse naboer absolut ikke kunne mødes på nogen måde. Desværre måtte vi komme med en kendelse. De fleste sager ender heldigvis med et forlig hvor parterne bliver enige om en løsning, men desværre ikke denne gang. 

På hjemturen så jeg at vores plakater stadig var oppe i Jægerspris. Øv øv, så jeg kontaktede både Lars og Morten Lintrup, som havde hængt dem op.  Desværre kunne jeg ikke få fat i Morten. 

Begyndte at gennemgå dagsorden til i morgen

16/december 2015 er der Byrådsmøde

Mit læserbrev vedr. højhus på grunden ved BiLidt vises på netavisen. 

Jeg kontaktede John Adelsteen omkring plakaterne, da de skal ned hurtigt. 

17/december 2015 er plakaterne nede.

Jeg omtales på forsiden af Lokalavisen i forbindelse med ændring i beredskabet og Slangerup brandstation. 

 

Alle ønskes hermed et rigtig godt Nytår

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.11 | 22:48

Husker godt at Morten Messerschmidts søster desværre blev dræbt, men var det en kulturberigerkæreste eller en af skandinavisk afstamning, som gjorde det

...
08.11 | 13:22

Hej Christine. Alle fire børn trives og har en stabil hverdag, og
bor hos os, mormor og morfar, der er blevet netværksplejefamilie. Tak for dine tanker.

...
08.11 | 11:50

Kære Inge,
Nu er det snart 1 år siden, at du mistede din datter Line. Hvordan har hendes børn det idag og hvem passer dem? Tænker tit på Jer.

...
15.10 | 17:27

Kære Inge - er Mortens Aften opkaldt efter din søn?

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE