Her kan du følge lidt med i, hvad jeg laver

11/marts 2013 deltager jeg i Generalforsamling for Dansk Folkeparti i Frederikssund

   Marts 2013 opstiller jeg som kandidat til Byrådet 2013 som nummer 7 på listen

   April 2013 overværer jeg Byrådsmøde

   April 2013 deltager jeg i lokalt kandidatmøde i Slangerup

17/maj 2013 deltager jeg i "Blå Nat" i Jægerspris

25/maj 2013 deltager jeg hele weekenden i kursus for nyopstillede kandidater i Kolding. Meget spændende kursus, der gjorde, at jeg havde en masse værktøjer med hjem.

27/maj 2013 bliver jeg interviewet af Politikken

28/maj 2013 bliver jeg interviewet af Frederiksborg Amts Avis. En fotograf kommer og tager billeder.

29/maj 2013 overværer jeg Byrådsmøde, hvor jeg stiller 2 spørgsmål:

 - ad) Ny træer rundt om Torvet i Frederikssund, hvor jeg sætter spørgsmålstegn ved at vælge fuglekirsebær, der sviner meget.

 - ad) Rengøringen i nyt udbud; om man skeler til andet end økonomien!

31/maj 2013 sender jeg læserbrev til Lokalavisen og Frederiksborg Amts Avis vedr. rengøringen i kommunen (kan også læses under punktet "læserbreve" her på hjemmesiden)

 3/juni 2013 Opstart af min hjemmeside

7/juni 2013 vises mit læserbrev i Lokalavisen Frederikssund netavis

12/juni 2013 vises mit læserbrev i Lokalavisen Frederikssund

18/juni 2013 deltager jeg i dialogmøde i Elværket vedr. Borgernes Hus.

21/juni 2013 sender jeg læserbrev til Lokalavisen og Frederiksborg Amts Avis om Borgernes Hus (kan også læses her på hjemmesiden under punktet "læserbreve")

25/juni 2013 deltager jeg i lokalt kandidatmøde i Slangerup

26/juni 2013 overværer jeg Byrådsmøde, hvor jeg stiller 2 spørgsmål:

- ad) Opfølgende spørgsmål vedr. nyplantede træer på Torvet i Frederikssund, da jeg endnu ikke har modtaget svar.

- ad) Sikker skolevej på Roskildevej i forbindelse med sammenlægning af Oppe Sundby Skole og Åbjergskolen. Efter sommerferien 2013 bliver denne skolevej aktuel for knap 200 elever. 

26/juni 2013 sender jeg læserbrev til Lokalavisen og Frederiksborg Amts Avis (kan også læses under punktet "læserbreve" her på hjemmesiden)

28/juni 2013 skal der tages billede til valgmateriale

28/juni 2013 vises mit læserbrev på Lokalavisen Frederikssunds netavis

29/juni 2013 vises et af mine læserbreve på Lokalavisen Frederikssunds netavis

2/juli 2013 vises mine læserbreve om Borgernes Hus samt Nye træer på Torvet i Lokalavisen

4/juli 2013 blev billederne hentet, og der skal vælges et til plakaten mv.

7/juli 2013 sender jeg læserbrev til Lokalavisen Frederikssund (kan også læses her på hjemmesiden under punktet "læserbreve")

9/juli 2013 vises mit læserbrev om ny handlingsplan vedr. rotter på netavisen

17/juli 2013 deltager jeg i lokalt kandidatmøde i Slangerup

19/juli 2013 sender jeg læserbrev til Frederiksborg Amts Avis om påkørsel af dådyr. (kan også læses her på hjemmesiden under punktet "læserbreve")

20/juli 2013 vises artikel, som journalisten fra Frederiksborg Amts Avis har skrevet ud fra mit læserbrev om dådyret.

22/juli 2013 sendes læserbrev til Lokalavisen Frederikssund og Frederiksborg Amts Avis vedr. sikker skolevej over Roskildevej i forb. med skolesammenlægningen (kan også læses her på hjemmesiden under punktet "læserbreve")

30/juli 2013 vises mit læserbrev om sikker skolevej over Roskildevej i Lokalavisen

1/august 2013 vises mit læserbrev på netavisen

6/august 2013 vises mit læserbrev vedr. sikker skolevej over Roskildevej i Lokalavisen

8/august 2013 er jeg på Hundested Havn kl 11-13, hvor DF lægger til kaj med skibet Halmø under deres sommertogt rundt i landet.

9/august 2013 bestilles valgplakater.

14/august 2013 sender jeg læserbrev til Lokalavisen vedr. rengøringsområdet i kommunen (kan også læses her på hjemmesiden under punktet "læserbreve")

19/august 2013 vises læserbrev på netavisen

22/august 2013 - så er der brevstemt.

27/august 2013 sender jeg læserbrev til lokalavisen med kommentar til Morten Skovgaard vedr. sikker skolevej over Roskildevej (kan også læses her på hjemmesiden under punktet "læserbreve")

27/august 2013 deltager jeg i lokalt kandidatmøde i Slangerup

28/august 2013 overværer jeg Byrådsmøde, hvor jeg stiller 1 spørgsmål 

ad)den nye handlingsplan vedr. rottebekæmpelse i Frederikssund.

3/september 2013 deltager jeg i IT kursus i København.

3/september 2013 vises mit læserbrev fra 27/august i Lokalavisen

6.7.8/september 2013 deltager jeg i Høstfesten i Bløden. Var med både fredag, lørdag og søndag. Fredag morgen mødte jeg i Bløden hvor jeg sammen med Gert Ringkjær Madsen fandt vores stand og stillede traileren op. Fredag var vi der fra 15-21, hvor Lars Thelander Bostrøm var med nogle timer. Lørdag var jeg i Bløden 11-ca 17 sammen med Gert Ringkjær Madsen. Jens Erlandsen og Lars Thelander Bostrøm var også med nogle timer. Søndag var Gert Ringkjær Madsen, Lars Thelander Bostrøm og jeg på banen 11-16, hvorefter traileren blev pakket sammen. Tak til Tobias Weische der var med et par timer alle 3 dage.

9/september 2013 går jeg i gang med at revidere DF`s lokalafdelings hjemmeside - df.dk/frederikssund, som jeg herefter er ansvarlig for. 

10/september 2013 sendes læserbrev vedr. rengøringen i Frederikssund til Lokalavisen (kan også læses her på hjemmesiden under punktet "læserbreve")

17/September 2013 vises mit læserbrev i Lokalavisen

21/september 2013 deltager jeg i gadekampagne i gågaden i Frederikssund - AFLYST!!!

24/september 2013 sendes læserbrev til Lokalavisen vedr. stemmesteder i Frederikssund (kan også læses her på hjemmesiden under punktet "læserbreve")

25/september 2013 overværer jeg Byrådsmøde, hvor der desværre ikke kan stilles spørgsmål inden mødet.

1/oktober 2013 vises mit læserbrev om stemmesteder på netavisen

2/oktober 2013 deltager jeg i Lokalavisens valgsite

6/oktober 2013 deltager jeg i lokalt kandidatmøde i Slangerup, hvor vi bl.a. planlægger natten, hvor der skal hænges plakater op.

15/oktober 2013 overværer jeg paneldebat i Elværket vedr. Frederikssund Sygehus` fremtid efter 2020.

17/oktober 2013 overværer jeg paneldebat på Lundebjerggaard i Frederikssund, hvor jeg stiller spørgsmål til Liberal Alliance vedr. IT-hjælp til ældre borgere i forhold til den kommende digitalisering. Hyggeligt arrangement.

21/oktober 2013 melder jeg ud, at jeg stiller op som kandidat til formandsposten for lokalafdelingen i Frederikssund på næste generalforsamling. 

22/oktober 2013 overværer jeg paneldebat i Aktivitetshuset i Slangerup. Et rigtig godt arrangement med mange spørgmål og suverænt styret af en meget veloplagt ordstyrer. Stillede spørgsmål til Borgernes Liste vedr. borgerservice i alle 4 kommuner.

25.-26/oktober 2013 sættes der plakater op i Frederikssund, Slangerup, Jægerspris og Skibby. Da det er første gang, jeg prøver det, er jeg spændt på, hvordan natten skal forløbe. Stor er dog min undren, da jeg erfarer, at flere af partierne åbenbart ikke overholder starttidspunktet, men begynder at sætte plakater op allerede 6 timer før midnat. Dette gør, at da vi andre begynder, er det svært at finde plads.

29/oktober 2013 blev jeg ringet op af en 1.gèr fra Frederikssund Gymnasium. Hun og 3 andre var i gang med deres AT-opgave, som handlede om kommunalvalg. De spurgte, om de måtte lave et interview med mig, hvilket jeg sagde ja til. Jeg kørte ud på gymnasiet og vi havde en fin dialog. Håber de kunne bruge mine svar, og at de får lavet en super god AT-opgave. 

30/oktober 2013 sender jeg læserbrev til Lokalavisen vedr. dialog med borgerne. (kan også læses her på hjemmesiden under "læserbreve")

Fik sat plakat op i valgbutikken i Sillebroen. 

31/oktober 2013 får jeg en tilbagemelding fra Lokalavisen, at mit læserbrev skal forkortes. Jeg arbejder på læserbrevet og sender påny, så afventer om det bliver taget med.

Har i dag været ude og efterse plakaterne, der er hængt op i Frederikssund, og fik rettet på dem, der havde revet sig løs i stormen. 

1/november 2013 var jeg ude og se til plakaterne, der er sat op i Skibby, Jægerspris og Slangerup. 

2/november 2013 deltager jeg i gadearrangement ved Brugsen i Slangerup kl. 11-15. Det var regn det meste af dagen. Vi mødte en masse mennesker og fik delt valgmateriale ud.

Mit læserbrev vises på netavisen.

Jeg sender læserbrev til Lokalavisen vedr. p-vagtordningen i Frederikssund (læserbrev kan også læses her på hjemmesiden under "læserbreve")

3/november 2013 deltager jeg i arrangement i Sillebroen kl. 10-13 på Torvet ved Kvickly, hvor vi skal dele valgmateriale ud. Vi har haft en rigtig hyggelig men travl dag i Sillebroen. Talte med en masse dejlige mennesker. 

4/november 2013 har jeg været rundt og efterset DF`s plakater i Frederikssund. 2 var skåret ned og der lå jord ovenpå. 

5/november 2013 overværer jeg vælgermøde kl. 19,00 i HC, Venslev. Hyggeligt vælgermøde med mange spørsgsmål.

Mit læserbrev "dialog med borgerne" vises i avisen.

6/november 2013. Mit læserbrev "P-vagtordningen skal være mere genneskuelig for borgerne" vises på netavisen.

7/november 2013 vises mit læserbrev om p-vagtordningen i Lokalavisen

Overværer jeg vælgermøde kl. 19 på Kingoskolen i Slangerup. Stiller spørgsmål til panelet.

- hvordan en længere skoledag i forb. m. skolereformen kan harmonere med børnenes fritidsaktiviteter. Fik fint svar fra LA, Borgernes Liste samt Venstre, mens De Konservative kom med en ret nedladende og intetsigende svar i forhold til mit spørgsmål. 

- Ovenpå snakken om panelets mangel på koncertsale og teaterscener spørger jeg, hvorfor man ikke bruger det, man har. På Marienlystskolen findes en indtil nu hengemt udendørs scene (amfiteater?), som er opført i dyre domme men næsten aldrig brugt. 

8/november 2013 sender jeg læserbrev til Lokalavisen om "kultur og idræt". (Kan også læses under "læserbreve" på denne hjemmeside)

9/november 2013 deltager jeg i arrangement i Sillebroen kl. 10-13 på Torvet ved Kvickly. Fik delt mange hvide roser og flyers ud.

10/november 2013 overværer jeg vælgermøde på Færgelunden kl 14. Et meget anderledes men spændende vælgermøde med mange snakke i grupper ved de forskellige borde.

11/november 2013 vises mit læserbrev om kultur og idræt på netavisen

Læserbrev sendt til Lokalavisen vedr. Ådalen kontra Græse Bakkeby og oversvømmelser ved kraftig regn (kan også læses her på hjemmesiden under punktet "læserbreve")

12/november 2013 kl. 19 overværer jeg vælgermøde og afslutningsdebat i Frederikssund, Heimdalsvej 1.

Har været på gaden og husstandsomdele valgmateriale. 

13/november 2013 har været en super travl dag. Har delt valgmateriale ud hele formiddagen i Frederikssund Syd og bymidten - 1000 foldere  - og sluttede dagen i Valgbutikken i Sillebroen, hvor jeg bl.a. var sammen med Krista fra DFU.

14/november 2013. Så er der igen i dag gået mange mange skridt for at uddele valgmateriale. I dag er det i Frederikssund Nord, hvor mange har fået valgmateriale i postkassen. 

Mit læser "Ådalen kontra Græse Bakkeby" vises i Lokalavisen

16/november 2013 deltager jeg i "gade"arrangement i Sillebroen kl. 10 -13. En rigtig dejlig dag med masser af mennesker, der tog imod vores valgmateriale. Der er flere, der stiller spørgsmål ind til de enkelte aktuelle emner i Frederikssund Kommune, så man kan mærke, at valget nærmer sig hastigt. 

18/november 2013 er jeg med "på gaden i Gågaden" fra kl 10. En lang dag "på gaden" hvor der er delt valgmateriale ud i gågaden og på stationen samt i Centret. Valgbutikken blev ryddet og mine 2 plakater derfra blev hængt op ved Hallen. 

19/november 2013 er jeg hele dagen på valgstedet i Græse Bakkeby Hallen. Om aftenen samles vi alle i Elværket og følger afgørelsen.

Jeg stod som nummer 7 på kandidatlisten for Dansk Folkeparti, hvor vi opstillede som partiliste,  og jeg modtog 256 personlige stemmer . Det var desværre ikke nok til at komme med i Byrådet, men jeg vil hermed sige tak til alle de mange vælgere, der viste mig den tillid at stemme personligt på mig. Jeg er meget stolt over, at så mange vælgere har taget mig og mine synspunkter alvorlige. Det viser mig, at der er noget at kæmpe for. De synspunkter, jeg har været fremme med i mine læserbreve, er fortsat vigtige, og resultatet af valget har vist mig, at der stadig er noget at kæmpe for. Jeg er med om 4 år igen. 

Har i dag sendt læserbrev til Lokalavisen hvor jeg siger tak til de 256 vælgere der har stemt på mig.

21/11-2013 viser fintællingen af stemmerne, at jeg fik 258 personlige stemmer. Har i dag ajourført vores lokale hjemmeside med valgresultat og de nye byrådsmedlemmer pr. 1.1.2014. 

Har lige været inde og nærlæse resultatet, og det viser, at der kun er 17 kandidater ud af 84, der har fået flere personlige stemmer end mig. 

Har sendt læserbrev til Lokalavisen vedr. nedrivning af Fioma. (Kan også læses under "læserbreve" på hjemmesiden)

I dag er plakaterne i Frederikssund taget ned igen. 

23/november 2013 mødtes alle kandidater med mand/kone på Ganløse Kro, hvor vi spiste en hyggelig julefrokost som "tak for kampen". Dejlig afslutning på mange måneders tæt samarbejde.

24/november 2013 vises mit læserbrev om Fioma på netavisen

26/november 2013 er mit læserbrev om Fioma i Lokalavisen

27/november 2013 overværer jeg Byrådsmøde kl. 19. Flere spændende punkter. Ærgerligt der ikke kan stilles spørgsmål på resten af møderne i år

December 2013 modtager jeg udbudsmateriale vedr. rengøringen, som jeg har spurgt om der er mulighed for at få udleveret. 

20/december 2013 modtager jeg brev fra Frederikssund Kommune med besked om, at jeg er 1. suppleant til Byrådet for liste O

28/december 2013 sender jeg læserbrev vedr. TV2-vejret til Lokalavisen og Frederiksborg Amts Avis. (Kan læses under kategorien "læserbreve" på hjemmesiden)

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Inge Messerschmidt | Svar 19.06.2013 09:24

Dialogmødet i Elværket var en lidt forvirrende oplevelse, hvor selv nuværende byrødder gav udtryk for, at hele projektet er meget uoverskueligt.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

19.11 | 22:48

Husker godt at Morten Messerschmidts søster desværre blev dræbt, men var det en kulturberigerkæreste eller en af skandinavisk afstamning, som gjorde det

...
08.11 | 13:22

Hej Christine. Alle fire børn trives og har en stabil hverdag, og
bor hos os, mormor og morfar, der er blevet netværksplejefamilie. Tak for dine tanker.

...
08.11 | 11:50

Kære Inge,
Nu er det snart 1 år siden, at du mistede din datter Line. Hvordan har hendes børn det idag og hvem passer dem? Tænker tit på Jer.

...
15.10 | 17:27

Kære Inge - er Mortens Aften opkaldt efter din søn?

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE